شبیه سازی جریان سیال در آباکوس

این مطلب توسط آقای علی بیاری جهت انتشار در سایت ارسال شده است. پارامتر های مربوط به حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر مکانیک سیالات از ورژن 6.10 در نرم افزار اباکوس وارد شد. که در ابتدا دارای نواقصی از جمله عدم توانایی در حل معادلات اغتشاشی و … بود که در ورژن های بعدی این نواقص […]