شما از چه نرم افزاری استفاده می کنید؟

احتمالاً برای خیلی از ما این سوال پیش آمده است که برای انجام تحلیلهای مهندسی، بهترین نرم افزار کدام است؟ در این زمینه همه ما با نامهای آشنایی برخورد می کنیم، Abaqus، ANSYS، LS-Dyna، Nastran، Fluent و… و شاید از نظر هر کدام از ما، نرم افزاری که استفاده می کنیم بهترین باشد. در این […]