معرفی بانک اطلاعات متریال CAMPUS

بسیاری از دوستان و مخاطبان سایت طی روزهای اخیر در خصوص اطلاعات متریالهای مختلف سوالاتی داشتند. این امر مرا بر آن داشت تا در یک پست به معرفی یکی از بهترین منابعی که تا کنون با آن کار کرده ام و البته بسیاری از شرکتهای خودروسازی از آن بهره می برند آشنا کنم. در حقیقت یکی از دوستان اروپایی شاغل در صنعت خودرو برای اولین بار مرا با این بانک اطلاعاتی متریال آشنا کرد.

وارد وبسایت http://www.campusplastics.com شوید و نرم افزار ارائه شده را دانلود و استفاده کنید.

26 comments