مدل کردن فنر و دمپر در نرم افزار ABAQUS

هژبر says: با سلام.یک سوال داشتم. چگونه می توانم در تحلیل دینامیکی اباکوس از فنر(spring and dashpot)استفاده کنم.چون من امتحان کردم و نشد. Babak says: سلام مدل کردن فنر و دمپر کار مشکلی نیست اگر کمی بیشتر توضیح دهید چگونه مدلسازی را انجام داده اید ایراد کار مشخص خواهد شد. به هر حال در مطلب […]