یکاهای محاسباتی سازگار (Consistent Units)

اطلاع از یکاهای محاسباتی سازگار (consistent units) مورد استفاده در نرم افزارهای اجزای محدود برای کاربر یک ضرورت است چرا که تقریباً هیچکدام از نرم افزارهای تحلیل اجزای محدود مثل آباکوس (Abaqus) از یکاها (واحدهای) محاسباتی خاصی پیروی نمی کنند، . حتماً تا به حال برایتان پیش آمده است که در تعیین واحدهای پارامترهای مختلف در دستگاه یکاهای مختلف (Unit Systems) دچار سردرگمی شده باشید. در واقع شما به عنوان کاربر نرم افزارهایی مثل Abaqus همواره باید مطلع باشید که از کدامیک از یکاها (واحدها) برای مدلتان قرار است استفاده کنید. بطور مثال باید حواستان باشد که اگر از ابعاد میلیمتری برای ایجاد هندسه قطعات مدلتان استفاده کرده اید، سایر پارامترهای مدلتان نیز باید با این یکاهای محاسباتی سازگار (consistent units) باشند. در بسیاری از موارد ناسازگار بودن یکاهای استفاده شده در مدل، ریشه اصلی خطاهایی (errors) هستند که در حین اجرای مدل بروز می کند. تعداد قابل توجهی از مدلهایی که دوستان جهت بررسی برای من ارسال می کنند دارای چنین مشکلی هستند که معمولاً منجر به خطای معروف Too many attempts made for this increment می شود.

در این پست فایل خلاصه مفیدی قرار داده‌ شده است که با توجه به آن و پیروی از دستگاه یکاهای پیشنهاد شده در آن می توانید برای همیشه از شر مشکل ناهمخوان بودن یکاهای استفاده شده در مدلتان (units inconsistency) خلاص شوید. 

ساده ترین راه این است که از سیستم واحدهای SI استفاده شود که در آن واحد پارامترهای اصلی به شرح زیر است:

طول: متر m

جرم: کیلوگرم kg

زمان: ثانیه s

نیرو: نیوتن N

تنش: پاسکال Pa

انرژی: ژول J

با تغییر هر کدام از این واحدها سایر واحدها نیز دستخوش تغییر خواهند شد. به طور مثال اگر واحد طول به جای متر تبدیل به میلیمتر شود آنگاه واحد تنش از پاسکال به مگاپاسکال تغییر خواهد کرد.

محاسبه این تغییرات کار پیچیده‌ای نیست اما در فایل PDF ضمیمه شده تقریباً تمامی حالات ممکن در چند جدول گردآوری شده است.

دانلود فایل

53 comments