روشهای صحیح مش بندی و تنظیم خروجی ها در آباکوس

گیره یک سر درگیر

در این مثال که تا حدود زیادی به مثال قبل شباهت دارد یک گیره فلزی در قسمت پائینی حفره تحت بارگذاری قرار گرفته است. ابعاد گیره مورد نظر در شکل نمایش داده شده است.

 همانطور که در شکل نشان داده شده است انتهای گیره کاملا مقید شده است و به نیمه پائینی حفره باری به اندازه 50 MPa وارد می شود. چنین بارگذاری و شرایط مرزی هنگامی رخ می دهد که به لولای درون حفره باری در جهت قائم و به سمت پائین وارد شود. این بار به نیمه پائینی حفره انتقال پیدا می کند. با ساده سازی و حذف لولا صرفا بار منتقل شده به گیره را مدل می کنیم.

مهمترین نکته آموزشی در این مثال نحوه تقسیم کردن مدل به چندین قسمت مختلف و نیز آشنایی اولیه با نحوه تنظیم خروجی های مدل می باشد.


Part

 • به منظور آغاز کار رسم مدل وارد ماژول Part شوید. آیکون را انتخاب نموده و مطابق تنظیمات زیر کار ترسیم اولیه مدل را شروع کنید.

Modeling Space: 3D

Type: Deformable

Shape: Solid

Type: Extrusion

Approximate Size: 0.5

با استفاده از یک مستطیل به ابعاد 0.05*0.125 رسم کنید. برای اندازه گذاری از و برای ویرایش اندازه ها از استفاده کنید.

نرم افزار در نمایش مقادیر اندازه ها روی صفحه کاری نرم افزار با توجه به تنظیمات نرم افزار مقادیر را گرد می کند. بطور مثال طول مستطیل رسم شده 0.125 می باشد اما بصورت 130 E -03 نمایش داده می شود.

با استفاده از نیمدایره انتهای گیره را رسم کنید. برای مشخص نمودن مرکز دایره بهتر است مختصات مرکز آن را بصورت دستی وارد کنید.

با استفاده از حفره گیره را رسم کنید. پس از رسم با اسفاده از شعاع دایره را برابر با 0.015 قرار دهید.

حال با استفاده از دستور Trim، ، خطوط اضافی شکل را حذف کنید.

همانطور که در مثالهای قبل نیز ذکر شده بود در هر جا که اشتباه کردید با استفاده از می توانید ترسیمهای اشتباه را پاک کنید. پس از آنکه مدلی همانند شکل 5-3 ایجاد کردید Done کرده و ضخامت مدل را 0.02 تعیین کنید.


Property

 • همانند مثالهای قبلی ماده ای با مشخصات مکانیکی زیر ساخته و نهایتا آنرا به مدل نسبت دهید.

Density: 7800

Young’s Module: 200 E9

Poisson’s Ratio: 0.3


Assembly

 • نمونه ای از مدل ساخته شده را در ماژول Assembly وارد کنید.

Step

 • یک گام تحلیلی از نوع Static/General بسازید.
 • در نوار ابزار ماژول Step چند گزینه دیگر نیز وجود دارد که در این مثال تا حدودی با Field Output Manager، ، و نحوه تنظیمات آن آشنا خواهید شد.
 • تمامی نتایجی که در ماژول Visualization تا کنون و در مثالهای پیشین مشاهده کردید ابتا باید در این قسمت تنظیم شود. بطور مثال تعیین اینکه آیا می خواهیم تنش فون میسس در میان نتایج تحلیل ذخیره شود یا خیر از اینجا انجام می شود. روی Field Output Manager، ، کلیک کنید. همانطور که در پنجره Field Output Requests Manager مشاهده می کنید خود نرم افزار به طور پیش فرض برای Step-1 یک F-Output ساخته است. روی کلید Edit کلیک کنید.

در پنجره Edit Field Output Request نتایجی که به طور پیش فرض جهت ذخیره شدن انتخاب شده اند را مشاهده می کنید. در هر مساله ای که تحلیل می کنید می توانید آنها را ویرایش کرده، نتایجی را حذف و یا اضافه نمود. در این مثال تعدادی از نتایجی که به طور پیش فرض تعین شده اند را حذف می کنیم به نحوی که فقط نتایج زیر را ذخیره می کنیم.

S, E, U, RF

برای اینکار می توانید مستقیما عبارت فوق را در کارد Output Variables وارد کنید و یا از از میان نتایج موجود در پنجره نتایج اضافی را حذف و E را به نتایج اضافه کنید. در مقابل هر نتیجه درخواستی توضیح مختصری در مورد عبارت اختصاری آن داده شده است. مثلا در این مساله ما نیازی به ثبت کرنشهای پلاستیک نداریم چون ماده را الاستیک خطی در نظر گرفته ایم و لذا آنرا از حالت انتخاب خارج می کنیم. در مقابل مقادیر کرنش را در نتایج نیاز داریم که آنرا اضافه می کنیم.

پس از آنکه نتایج مورد درخواست خود را وارد کردید Ok کنید و پنجره Field Output Requests Manager را Dismiss کنید.

در مسائل ساده و کوچکی همانند مثال ما حذف کردن نتایج اضافی شاید خیلی ضروری نباشد، اما در مسائل بزرگتر و پیچیده تر این امر بسیار بااهمیت می شود. نتایج بدست آمده در هر مثال Abaqus در یک فایل با پسوند .Odb ذخیره می گردد. حجم این فایل در مسائل کوچک در حد چند مگابایت است. اما این مقدار در مسائل بزرگ به حد چندین گیگابایت خواهد رسید و در صورتی که به حذف نتایج اضافی و درخواست نتایج مورد نظرتان عادت نکرده باشید در مسائل بزرگ دچار دردسر و کندی کار نرم افزار خواهید شد.


Load

 • وارد ماژول Load شوید و تکیه گاه انتهای گیره را ایجاد کنید.

برای دیدن سطوحی که در نمای نرم افزار رویت نمی شود راههای متفاوتی وجود دارد که اینجا به 2 راه اشاره می شود. راه اول و ساده تر آنست که با استفاده از نوار ابزار آنقدر مدل را جابجا کرده و بچرخانید تا سطح مورد نظر شما قابل انتخاب گردد. راه دوم استفاده از آیکون Select The Entity Closest To The Screen است.در ورژن Abaqus 6.8 به بعد در نوار ابزار بالای صفحه و به صورت قرار دارد و در ورژن Abaqus 6.7 با کلیک روی Show/Hide Selection Options، ، در Prompt Area نمایش داده می شود.

Select The Entity Closest To The Screen را از حالت انتخاب خارج کنید. حال هر سطحی را که انتخاب کنید گزینه های Next و Previous در Prompt Area نشان داده می شود. با استفاده از این گزینه ها می توانید سطح مورد نظرتان را حتی در حالتی که در پشت مدل قرار دارد، نهایتا انتخاب و Ok کنید. برای اعمال بار روی نیمه پائینی حفره گیره اگر امتحان کنید خواهید دید که یک نیمه به تنهایی قابل انتخاب نیست. برای آنکه بتوان یکی از دو نیمه حفره را جداگانه انتخاب نمود لازم است تا مدل را به 2 نیمه تقسیم کرد. از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را انتخاب کنید و یا مستقیما از نوار ابزار Partition Cell، ، را انتخاب کنید.

Tools / Partition

Type: Cell

Method: Define Cutting Plane

می توانید به هر کدام از 3 روشی که پیشنهاد شده است، صفحه برش مدل را تعریف کنید.

در اینجا روش 3 نقطه برای تعریف صفحه برش توضیح داده شده است. 3 Points را انتخاب کنید. 3 نقطه ای که تشکیل یک صفحه افقی که حفره را به 2 نیم تقسیم می کند انتخاب کنید. بطور مثال 3 نقطه ای در شکل نشان داده شده است. روی Create Partition کلیک کنید تا صفحه برش ایجاد گردد.

مدل به 2 نیمه تقسیم شده است و حال می توانید سطح پائینی حفره را جهت اعمال فشاری به اندازه 50 MPa انتخاب کنید.

در صورتی که صفحه برش را اشتباه تعریف کردید برای پاک کردن آن هم از می توانید استفاده کنید و هم از روی نمودار درختی می توانید آنرا انتخاب و پاک کنید. با توجه به آنکه در ماژول Assembly نمونه خود را به صورت Dependent یا Independent وارد کرده باشید Partition-Cell در زیر مجموعه Part یا Assembly قرار دارد.

 • باری از جنس Pressure به اندازه 50 MPa روی نیمه پائینی حفره وارد کنید.


Mesh

 • وارد ماژول Mesh شوید. اگر نمونه را بصورت Dependent در ماژول Assembly وارد کرده باشید از نوار ابزار بالا Part و اگر بصورت Independent وارد کرده باشید Assembly را انتخاب کنید.

در این ماژول با یکی دیگر از کاربردهای تقسیم بندی مدل آشنا خواهید شد. همانطور که در صفحه نمایش ملاحظه می کنید مدل به رنگ زرد نشادن داده شده است. در ماژول Mesh رنگ هر قطعه معنی خاصی دارد. با استفاده از Assign Mesh Control، ، و انتخاب مدل می توانید معنی هر رنگ را متوجه شوید.

صورتی: شبکه بندی آزاد (مثلثی یا هرمی ) (Free)

سبز: شبکه ساختاریافته آجری (Structured)

زرد: شبکه ساختاریافته غیرآجری (Sweep)

رنگ زرد مدل به معنی آنست که می تواند مدل را با المانهای 8 وجهی و بصورت Sweep شبکه بندی کند. این بخش از کار ضروری نیست؛ اما می توان با تقسیم بندی مجدد مدل کاری کرد که نرم افزار بتواند مدل را بصورت ساختاریافته Structured شبکه بندی کند. برای این کار، همانطور که آموختید با استفاده از مطابق شکل یک برش دیگر از وسط حفره مدل ایجاد کنید. برای آنکه بتوانید هر دو بخش مدل را همزمان انتخاب کنید از کلید Shift استفاده می شود.

اگر هنوز مدل تماما به رنگ سبز درنیامده است یک برش دیگر لازم است. برای ایجاد این برش از شیوه Point & Normal استفاده خواهیم کرد. اما اول لازم است تا یک نقطه کمکی روی مدل ایجاد کنیم. برای این کار از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا و یا از نوار ابزار گزینه Create Datum Point: Enter Parameter، را انتخاب کنید. برای مشاهده آیکون مذکور روی آیکون کلیک کرده و نگه دارید تا سایر گزینه های آن ظاهر شود.

Tools / Datum

Type: Point

Method: Enter Parameter

ضلع بالایی گیره را مطابق شکل انتخاب کنید.

مقدار 0.75 را وارد کرده و Enter کنید. یک نقطه کمکی در سه چهارم طول ضلع بالایی گیره ایجاد شده است.

با توجه به آنکه جهت فلش نشان داده شده در شکل به کدام سمت باشد برای ایجاد چنین نقطه کمکی مقدار 0.75 یا 0.25 باید وارد شود.

حال یک بار دیگر دستور Partition Cell، ، را اجرا، کل مدل را انتخاب و شیوه Point & Normal را برگزینید. نقطه کمکی را به عنوان نقطه درخواستی انتخاب کنید. ضلع بالایی گیره را نیز به عنوان خط عمود بر صفحه برش انتخاب کنید.

 • مدل را با اندازه المانهای 0.0063 یا کوچکتر شبکه بندی کنید.


Job

 • وارد ماژول Job شوید. یک Job جدید ایجاد کنید و قبل از اجرای مدل حتما Save کنید.

Visualization

 • پس از کامل شدن حل مساله گزینه Results را انتخاب کرده تا وارد مازول Visualization جهت مشاهده نتایج شویم.

 • از منوی اصلی نرم افزار Field Output را انتخاب کنید.

Results / Field Output

از اینجا می توانید کنترل کنید که تمامی نتایجی که در ماژول Step درخواست کرده بودیم ذخیره شده است.

همانطور که ملاحظه می کنید سایر نتایج که نمی خواستیم ذخیره شود، حذف شده است. جهت نمایش هر نتیجه آنرا انتخاب و Ok کنید.

122 comments

 • سلام با عرض خسته نباشیددر خصوص تغییر ابعاد مش بندی مثلا از 60*60 میلیمتر به 50*50 میلیمتر در اتصال تیر به ستون بتنی ( Independent) راهنمایی می خواستم . ممنون 
 • سلام مهندس خسته نباشید من چجوری نمودار نیرو تغییر مکان یا تنش کرنش را رسم کنم ، بجز XY Data راه دیگری هم هست؟ چون من از روش XY Data توی قسمت COMBINE فقط یک نقطه رو میتونم رسم کنم ولی من میخوام تقریبا بین 100 عدد نمودار رسم کنم. تشکر
  • متوجه سوالتان نشدم. اگر خروجی که برای نرم افزار تعریف کرده باشید شامل صد نقطه باشد با استفاده از ابزار xy data می توانید نمودار شامل این صد نقطه ترسیم کنید. احتمالاً در شیوه ترسیم نمودار اشتباه می کنید.
 • با سلام و تشکر از اینکه سوالات پاسخ میدهید. من هنگام تحلیل یک نوع اتصال ساختمانی با ارور زیر مواجه شدم. لطفا اگر امکان دارد راهنمایی کنید. too many attempts made for this increment.
 • سلام. من 4 تا نبشی دور یک ستون رسم کردم که این نبشی ها با تسمه بهم متصل شده اند(برای ستون بتنی شبیه ژاکت شده اند) حالا برای مش بندی این نبشی ها و تسمه ها که به رنگ قهوه ای هستند باید چکار کنم؟
 • سلام سوال اولم اینه که مونتاژ دیوار برشی فولادی با سخت کننده و اجزای مرزی آن که همگی پوسته هستند را چگونه انجام دهد با توجه به اینکه ضخامت را نمی توانم در مونتاژ در نظر بگیرم و وقتی با گزینه view ضخامت ها را مشاهده می کنم قطعات در داخل هم می روند. سوال دومم من یک دیوار برشی فولادی با سخت کننده را مدل کرده و بر طبق کار انجام شده تمام قطعات را پوسته انتخاب کرده ام.اما در موقع مش بندی بخشی از بال تیر و ستون هام که سخت کننده ها به آنها برخورد کرده اند مش بندی منظم نمی شوند و آنها را free مش می کند..
 • مهندس دوباره مزاحم شدم شرمنده میخوام نمودار تنش - کرنش رسم کنم ولی توی قسمت xy data قسمت ODB field output این error رو میده : Mixing steps with time and arc length domains while creating an xy data object is prohibited. نمیدونم چیکار کنم ، تو قسمت position:unique nodal تنش و کرنش رو انتخاب کردم و توی قسمت element/nodes یک نقطه رو به دلخواه انتخاب کردم.
 • با سلام چگونه می توان مش بندی یک لایه تحت تغییر شکل با خصوصیت هایپر الاستیک را در حین ران کردن یا خروجی کار آپدیت کرد. من از ALE ADAPTIVE MESH استفاده کردم. ارور داد که مواد هایپرالاستیک با ADAPTIVE MESH سازگار نیس.
 • تیغه توربین یا همون blade با نیروی باد می چرخه. نیروی باد هم با تیغه یه زاویه ای می سازه. راستش اصلا نمیدونم چطور باید مدلش کنم. میشه لطفا راهنمایی م کنید.
 • با سلام من میخوام یه توربین باد رو با آباکوس تحلیل تنش کنم و فرکانس ارتعاشاتش رو هم به دست بیارم. نمونه ای ندارید که برام بذارید؟ با تشکر
 • سلام مهندس خسته نباشید میخوام یک سخت کننده رو به shell بچسبانم باید چکار کنم؟ هر کاری می کنم نمیچسبه صفحه جداگانه تغیر شکل پیدا میکنه
  • این ناحیه را باید پارتیشن بندی کنید. برای مطالعه بیشتر در مورد ترک هم در سایت یک مطلب قرار دارد و هم در کتاب چندین عنوان گنجانده شده است.
 • پروژه من دیوار تحت انفجار هست که از حالت explicit استفاده کرده ام حال میخواهم خروجی average inelastic strain بگیرم اما نمیدانم کدام از گزینه های field output را باید انتخاب کنم لطفا راهنمایی بفرمایید
 • سلام ممنون از اینکه به سوال قبلیم پاسخ دادید. مشکل قبلب حل شد، مدل من با ارور زیر ابورت میشه، راه حل مشکل چیست؟ elements have missing definition. the elements have been identified in element set ErrElemMissing section.
 • با سلام من با ارور زیر هنگام job گرفتن روبرو میشم و abort میشه، لطفا راهنماییم کنید. ممنون. the following interaction reference regions which cannot be found in the current model: holder-down-geo holder-up-geo plunger-geo the input file was not generated,and the jop was not submitted for analysis.
  • برخی از سطوح یا لبه هایی که ساخته بودید توسط نرم افزار قابل شناسایی نیست، این خطا معمولا زمانی رخ می‌دهد که بعد از اعمال شرایط مرزی یا سایر قیدها، مدلتان را پارتیشن بندی کرده باشید. قیدها و شرایط مرزی و بارگذاری را دوباره انجام دهید.
 • سلام خیلی ممنون که سوال قبلیمو پاسخ دادین سه پارت درست کردم ؛ تمام ماژول ها تا قبل مش بندی رو انجام دادم ،قیدگذاری کردم و سه پارت بطور صحیح در ارتباط با هم قرار گرفتن! برای اینکه کل پارت ها سبز بشه بطورجداگونه پارتیشن بندی کردم و پارت ها سبز شدن بنابراین مش بندی از نوع structure کردم ، بعد از مش بندی خواستم پارت های مش بندی شده کنار هم قرار بگیرن از part زدم assemble که قطعات به هم ریختن،انگار قید ها نابود شدن! یعنی ما اصلا نباید پارتیشن بندی کنیم ؟ پس structure چجوری بسازیم؟ یعنی تنها راهش اینه که بعد پارتیشن بندی دوباره بریم از اول قیدهارو درست کنیم ؟ تشکر
 • سلام همه کارارو انجام دادم اما بعد از مرحله job این پیغامو میده و وضعیت aborted میشه ! at least part of the region to whitch following boundary conditioned been applied has been suppressed,deleted or excluded or at least part of the region belongs to a reference reprisentationh BC-1 ممنون میشم راهنمایی کنین تشکر
  • به احتمال زیاد بعد از اعمال شرایط مرزی مدلتان را پارتیشن بندی کرده اید و این باعث شده است که سطوحی که برای آنها شرایط مرزی تعریف کرده اید دیگر برای نرم افزار قابل شناسایی نباشد. شرایط مرزی را دوباره بر روی مدل اعمال کنید.
 • با سلام چند قطعه از نوع solid ، سه بعدی ساختم و یکی از آن deformable هست ولی بقیه قطعات rigid است. وقتی میخام اسمبلی کنم ارور میده که قعات از نوع solid و rigid اسمبلی نمی شوند. مشکل از کجاست؟ ممنون
 • سلام مهندس در یک تحلیل دینامیکی صریح تحت بار انفجار در تنظیم history output برای قسمت frequency بهتر است کدام حالت انتخاب شود؟(every n increments یا evenly spaced time intervals یا ...)لطفا در خصوص مقادیر n و interval در این حالات هم توضیح دهید. با تشکر
  • اگر وضعیت every n increments با مقدار ۱ را انتخاب کنید تعداد خروجی های مدلتان خیلی خیلی زیاد خواهد شد. بنابراین بهتر است یا مقدار را افزایش دهید و یا گزینه evenly spaced time intervals را انتخاب و مقداری مثلاْ ۲۰ را برای آن انتخاب کنید تا فایل خروجی شما شامل ۲۰ لحظه از شبیه سازی باشد. البته انتخاب این مقدار با توجه به نیازی که از کارتان دارید بر عهده خودتان است.
   • با عرض سلام واحترام در یک تحلیل دینامیکی صریح تحت بار انفجار مقادیر پیش فرض خروجی در History output و Field output را برای کاهش زمان آنالیز حذف کرده و آنالیز با تنظیم خروجی RF2 و U2 (وسط دهانه) با گزینه evenly spaced time intervals وinterval 20 برای یک تیر بتنی انجام شده است.پس از کامل شدن آنالیز در قسمت monitor و output نتایج تنها در frame 0 نوشته می شود!!! (بدون حذف خروجی ها پیش فرض در فریم بیشتری نوشته می شود) آیا مقدار frame و interval به مریوط است؟چون نتایج برای جابجایی وسط دهانه در مقایسه با کار آزمایشگاهی خیلی کم است.
    • با توضیحاتی که داده اید باید 20 فریم از تحلیل ثبت شود، احتمالا در تنظیمات field output اشتباهی انجام داده اید. کم کردن خروجی تحلیل تاثیر بسزایی در کاهش زمان تحلیل ندارد.
 • با سلام و عرض خسته نباشید... اقای مهندس من یه پره توربین رو اسکن نوری کردم و با ابر نقاط نقشه اونو گرفتم که فرمت stp داره...وقتی این فایل رو تو اباکوس import می کنم یه error با این متن میده: the part ''.....'' contains imprecise geometry which is highlighted. partitioning and quad/hex meshing using the medial axis algorithm may fail on imprecise parts. خواستم ببینم برای چیه...در ضمن مش بندی همچین سطوح پیچیده ای به چه شکلی است؟؟ با تشکر فراوان....
 • خرپایی را با دو درجه نامعینی ، با حل ماتریسی ، عکس العمل های تکیه گاهی رابدست آوردم و همان سازه را در آباکوس چند بار با اندازه مش بندی های متفاوت مدل کردم ولی با اندازه مش هایی که فقط از طول عضو بزرگتر بود پاسخ های حل ماتریسی و آباکوس یکسان بود و زمانی که اندازه مش های اعضا از طول عضو کوچکتر بود پاسخ متفاوتی داد به نحوی که هر چه اندازه مش ها کوچکتر می گردد، پاسخ عکس العمل تکیه گاه ها با واقعیت فاصله بیشتری می گیرد، و به نظرم به دلیل تغییر شکل عضو قطری است که این پدیده رخ می دهد. چون این عضو در شکل تغییر شکل یافته، تغییر شکل بسیاری از خود نشان می دهد. حال اگر دلیل این تفاوت در پاسخ ها را بفرمایید ممنون خواهم شد.
 • سلام مهندس جان من یک قطعه مکعبی دارم که تعداد سوراخ های زیادی دارد. در واقع در حال ساخت ماده کامپوزیتی هستم. به هنگام مش زدن این قطعه مکعبی به دلیل زیاد بودن سوراخ ها خطا می دهد. آیا تنها راه پارتیشن بندی است؟ یا ممکن است از جای دیگر باشد. در ضمن پارتیشن بندی را در مرحله پارت انجام دهم یا اسمبلی؟ ممنون
 • سلام من خیلی دنبال یک مثال از مدل کردن خاک تو آباکوس گشتم ولی هیچی پیدا نکردم . اگه میشه یک مثال مثل همبن مثال بالا برای خاک بگذارید تا اصل قضیه روشن بشه. چون هرچی من پیدا کردم یک سری فایل inp داشت که ظاهرا برای کارهای پیچیده کد نوشته بودند. ممنون
   • سلام میشه لینک فایل مثالها را بگذارید؟من هم برا خاک هم انتقال حرارت به چند تا مثال نیاز شدید دارم. من منوال را دارم ولی هیچ مثالی که روش کار با نرم افزار را توضیح داده باشه توش نیست. کلا help آباکوس یه نظرم خیلی ضعیفه یا روش خاصی برا استفاده داره که من بلد نیستم.
    • بخشی به نام examples در مستندات نرم افزار وجود دارد که سرشار از مثالهای گوناگون است. البته کار با این بخش برای افراد مبتدی و کم تجربه خیلی عملی نیست و باید حتماً با اصول و کلیات نرم افزار آشنا باشید، چون توضیحاتی در مورد فرآیند مدلسازی ندارد.
 • با عرض سلام!ببخشید میخواستم ببینم اندازه ی مش بندی رو برای هر قطعه یا برای مثال برای همین مثالی که حل کردید از کجا متوجه میشوید؟برای مثال اگر اندازه ی مش بندی را عوض کنید مقدارهای نهایی هم تغییر میکند من میخواستم ببینم که به چه طریقی میشود اندازه ی درست مش بندی را برای قطعات مختلف بدست اورد؟خیلی ممنون
 • سلام. میخوام یه میلگرد که دورش یه شیار داره و یه سوراخ عرضی هم با فاصله از شیار قرار داره تحت کشش تحلیل کنم. تمام اندازه هاش پارامتریه. مش ها و پارتیشن های زیادی امتحان کردم ولی جواب نداده. خیلی ممنون میشم اگه لطف کنین راهنماییم کنین.
 • سلام . میشه لطف کنید یه تیر در حال پیچش رو مدل کنید . من با لنگر متمرکز مشکل دارم و ایرادی که بر نامه میگیره به گره هست .nodes have inactive dof on which boundary conditions are specified. The …nodes have been .البته چندتا روش واسه حلش پیدا کردم ولی وقتی مدل میکنم تغییر شکل ایجاد شده عجیبه . لطفا کمکم کنید یا یه تیر ساده با لنگر متمرکز مدل کنید . ممنون
 • سلام وقت بخیر جناب مهندس من یک سوال داشتم اونم اینه که در قسمت مش بندی و element type از قسمت آجری و 3d stress اون قسمت hourglass control دارای زیر مجموعه هایی است اگر میشه این زیرمجموعه ها را یک توضیح کوچک بدید ممنون میشم. مخصوصا فرق enhanced با بقیه چیه؟ خیلی خیلی از سایت خوبتون ممنونم.
  • خیلی در مورد جزئیات آن اطلاعی ندارم. وقتی المانها چهارضعلی هستند hourglass را باید فعال کنید تا سختی مصنوعی در مدل ایجاد نشود. برای جزئیات بیشتر به مستندات آباکوس مراجعه کنید.
 • با سلام ببخشید من پروژه فرآیند اکستروژن در آباکوس و دارم و تقریبا انجام دادم ولی ارورهایی گرفته میشه که نمی تونم رفعشون کنم. میتونم از شما کمک بگیرم؟
 • ببخشید می خواستم بپرسم برای به دست اوردن کل عکس العمل تکیه گاهی که یک سطح مستطیلیه چکار میشه کرد؟من یه set تعریف کردم برای سطح تکیه گاه ولی بازم RF رو برای تک تک نقاط سطح به طور مجزا میده،باید خودم RFهمه نقاط رو باهم جمع کنم تا کل واکنش تکیه گاه به دست بیاد؟
 • سلام . 1- آیا abaqus توانایی تحلیل انتقال حرارت همراه با تغییر فاز را دارد . 2- ایا abaqus می تواند علاوه بر تحلیل سرعت و شتاب مکانیزم قطعات مکانیزم را در حین حرکت تحلیل تنش نیز بکند . یعنی multi body flexabel mechanism . آیا شما در کتابتان چنین مثالی حل کرده اید . برای تحلیل مکانیزم در اباکوس اگر بخواهیم تمام قطعاتمان flexabel (تغییر شکل پذیر ) باشند چه باید بکنیم . (منظورم این است که برای تحلیل حرکت مکانیزم (تغییر شکل پذیر (بدون قطعات صلب)) از چه نوع قیودی باید استفاده بکنیم. با تشکر.
  • در مورد تغییر فاز اطلاعی ندارم. نحلیل مکانیزم در حالت غیر صلب و صلب تفاوتی با هم ندارند و از همان قیدهای یکسان برای هر دو حالت استفاده می شود.
 • من با وجود اینکه توی تنظیمات field output مولفه کرنش (E) رو انتخاب می کنم ولی بعد از اجرا مقدار کرنش رو توی خروجی ها به من نمیده و فقط مولفه های دیگر کرنش مثل LE,PE,PEEQ و ..... رو میده.چطور می تونم این مشکل رو حل کنم؟
 • با سلام.میخواستم بدونم آباکوس قابلیت ممش بندی اس پی اچ داره.و اینکه آیا میشه متریاله تی ان تی رو تو آباکوس مدل کرد.مرسی.
 • با سلام.میخواستم بدونم آباکوس قابلیت ممش بندی اس پی اچ داره.و اینکه آیا میشه متریاله تی ان تی رو تو آباکوس مدل کرد.مرسی.
 • سلام برای اتصال صفحات یک  پوسته به صفحات سالید از قید تای استفاده کردم ولی موقع تحلیل وارنینگ داد کسی میدونه چرا؟ 8 nodes are missing degree of freedoms. The MPC/Equation/kinematic coupling constraints can not be formed. The nodes have been identified in node set ErrNodeMissingDofConstrDef.
 • با سلام ممکنه منو در زمینه فایل های اپتیکی که با پسوند stl تحویل میشن برای تبدیل به پارت و بادی راهنمایی کنید این فایلهای ضخامت ندارند و بادی شناخته نمیشوند برای مدلینگ اینها هم نیاز به سطح سازی هست که وقت گیره و سخت تازه خیلی دقیق هم در نمیاد چیزی لازم دارم که مش بندی یا اس تی ال رو براحتی و با دقت به بادی تبدیل کنه ممنون از وقتتون
  • سلام برای کار کردن روی فایلهای stl نرم افزارهای مدلساز مثل ANSA قابلیت های کاملی دارند. در محیط آباکوس فکر نمی کنم کار زیادی بتوان انجام داد.
 • سلام من یه مشکل در اکتیو کردن (Intel.Visual.Fortran.Compiler.Professional.v11.1.048-SPYRAL1) دارم ،خیلی ممنون میشم اگه کمکم کنید چون واقعا تو شرایط فورسی قرار دارم و تو اینترنت هم کرک برای فعالسازیش پیدا نکردم البته قبلا فعال بود ولی حالا اکسپایر شده و بشدت به سابروتین نیاز داریم که بدون کامپایلر کلا کاری نمیتونیم انجام بدم. ممنون
 • <p style="text-align: right">سلام <p style="text-align: right">منظورم از تطابق مش بندی ها اینه که آیا مش بندی یک ناحیه با یک خانواده از مش ها و مش بندی یک ناحیه دیگه با یک خانواده دیگه ای از مش بندی بر نتایج تاثیر داره یا نه؟ <p style="text-align: right">مرسی
 • با سلام: <span style="font-size: 120%">روی مدلی کارمیکنم که در حین بار گذاری هیچ تغییر شکلی در راستای محور طولی ندارد . میخواستم ببینم درسته که به صورت shell مدلسازی کنم؟</span> <span style="font-size: 120%">  </span>چطور جوابها را با حالت سه بعدی تطابق بدم.
  • ملاک برای مدلسازی به روش shell نسبت میان طول و عرض و ضخامت قطعه است و اینکه تغییر شکلی در راستای طولی داشته باشید یا خیر ملاک مناسبی برای تصمیم گیری نمی تواند باشد.
 • با سلام و تشکر از سایت خوبتان من میخواستم بدونم چه فرقی میکنه از کدوم مش بندی استفاده کنیم و برنامه بر چه اساس تشخیص میده از کدوم مش یا رنگ استفاده کنه ممنون
  • در مسائل دو بعدی استفاده از المانهای مربعی بهتر از مثلثی است و در مسائل سه بعدی المانهای مکعبی بهتر از هرمی هستند. بر اساس هندسه قطعه، هرقدر هندسه ساده تر باشد راحت تر می توان از المانهای مربعی یا مکعبی استفاده کرد.
 • با عرض سلام یه مش سطحی زدن با این نرم افزار چقدر کار میبره؟ اینو برای یک نرم افزار دیگه میخوم ممنون میشم اگه جوابمو بدید.
 • با سلام دنبال نرم افزاریم که بتونه بعد از مش کردن فایل رو با یکی از پسوندهای Gmrst,sm,mesh,igs,step, xmt (x-t),stl,bstl,out,unv,ans,patran,ideas, dat ذخیره کنه . اگه ممکنه راهنماییم کنید.