Contact Interaction | برخورد و تماس

بحث مربوط به برخورد قطعات مختلف با یکدیگر، شکل دهی فلزات، اصطکاک قطعات مجاور و بحث های مشابه در علم مکانیک و صنایع مختلف از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از مهمترین نکات قوت نرم افزار Abaqus توانایی مدل کردن چنین پدیده هایی است. شبیه سازی چنین پدیده هایی در نرم افزار آباکوس با توجه به ماژولی که مخصوص این کار در نرم افزار قرار داده شده است در مقایسه با سایر نرم افزارها بسیار راحت تر قابل انجام است.

جهت آشنایی با توانایی های نرم افزار در این خصوص مثال ساده ای در این فصل در نظر گرفته شده است. مثال مورد نظر همان گونه که در شکل دیده می شود شامل 2 قطعه می شود. قطعه پائینی ثابت و قابل تغییر شکل است و قطعه بالایی صلب و در حال حرکت در نظر گرفته می شود.

این مثال را به 2 صورت استاتیکی و دینامیکی بررسی خواهیم کرد.

به دلیل آنکه بحث مربوط به ترک و شکست در این مثال مطرح نیست میزان تغییر مکان قطعه متحرک 1cm در نظر گرفته می شود، به این معنا که قطعه ثابت دچار 0.5cm تغییر شکل خواهد شد.


Part/Sketch

در ماژول Part و با استفاده از قطعه ثابت را ایجاد کنید. دقت کنید که تمامی اندازه های همان گونه که در فصول پیش نیز تاکید شد بر حست متر در نرم افزار وارد گردد.

مجددا با استفاده از قطعه دوم را ایجاد کنید. برای آنکه در ماژول Assembly و هنگام مونتاژ 2 قطعه در کنار هم دچار مشکل نشوید، مقدار Approximate Size را در حدود 0.4 در هر دو مدل وارد کنید. در این مرحله و علی رغم اینکه نهایتا قطعه متحرک صلب و تغییر شکل ناپذیر در نظر گرفته خواهد شد، تنظیمات Create Part را از حالت Deformable خارج نکنید. برای رسم نیمدایره انتهای سمبه می توانید از Create Arc: Tangent To Adjacent Curve، ، و نهایتا برای حذف خطوط اضافه از دستور Trim، ، استفاده کنید.

حال 2 قطعه دارید که برای انتخاب هر کدام از نوار بالای نرم افزار استفاده می شود.


Property

در ماژول Property یک ماده با مشخصات مکانیکی زیر ایجاد کنید.

Density : 7800 kg/m3

Young’s Module : 200e9 GPa

Poisson’s Ratio : 0.3

Section مربوط به ماده را نیز ایجاد کرده و این Section را به هر دو قطعه به طور جداگانه نسبت دهید.


Assembly

در ماژول Assembly هر دو قطعه را همزمان و از نوع Independent وارد کنید. برای راحتی نمایش دو قطعه عبارت Auto-Offset From Other Instances را به حالت انتخاب درآورده و Ok کنید.

حال باید این دو قطعه در کنار هم به نحوی مونتاژ شوند که شرایط مورد نظر اولیه مساله برقرا باشد. طبق اصول هندسه فضایی موقعیت دو قطعه نسبت به هم در فضا با 3 قید تعریف می شود.

برای برقراری اولین قید از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا و یا از نوار ابزار را انتخاب کنید.

Constraint / Face To Face

سطح بالایی سمبه را به عنوان قطعه متحرک انتخاب کنید. سطح رویی قطعه ثابت را به عنوان قطعه ثابت انتخاب کنید.

با استفاده از Flip طوری تنظیم کنید که فلش ها هم جهت با هم باشندو Ok کنید. فاصله دو سطح از یکدیگر را 0.05m وارد کنید. در صورتی که جابجایی مورد نظر درست نباشد در نمودار درختی و زیر عنوان Assembly می توانید قید ایجاد شده را حذف یا ویرایش کنید. معمولا با مثبت و منفی کردن فاصله و یا Flip می توان به موقعیت مورد نظر دست یافت.

به عنوان قید دوم صفحه های کناری دو قطعه را نسبت به هم مقید می کنیم. مجددا از قید Face To Face استفاده کنید و این بار فاصله میان دو صفحه را 0.04cm وارد کنید. مجددا یادآور می شود که با مثبت و منفی کردن فاصله یا Flip می توانید به موقعیت مورد نظر دست یابید.

به عنوان سومین و آخرین قید فاصله نسبی صفحات مقابل دو قطعه را برابر صفر کنید.

قیدهایی که در ماژول Assembly به مدل اضافه می گردد صرفا در همین ماژول اعتبار دارد و به هیچ عنوان شباهتی به قیدهایی که در ماژول Load ایجاد می گردد ندارد و لذا هیچ تاثیری بر حل مساله نخواهد داشت. به طور مثال فاصله سطوحی که در این قسمت برای نرم افزار تعریف گردید در روند حل مساله ممکن است دچار تغییر گردد.


Step

به عنوان مدل اول یک گام تحلیلی از نوع Static ایجاد کنید.

برای یکی از تکیه گاههای قطعه ثابت Set با نام Base تعریف کنید. History Output مناسب جهت ذخیره کردن عکس العملهای تکیه گاهی قائم برای Base را ایجاد کنید.


Interaction

وارد ماژول Interaction شوید. بسیاری از تنظیمات مسائل پیچیده در این ماژول انجام می شود. در این مساله تنظیمات مربوط به تماس (Contact)، تعریف سمبه به عنوان یک قطعه صلب (Rigid Body) و مشخصات تماس از قبیل درنظر گرفتن یا عدم وجود اصطکاک میان قطعات در این ماژول صورت می گیرد.

در گام اول سمبه را به عنوان یک جسم صلب به نرم افزار معرفی می کنیم. همانطور که می دانید اجسام صلب فقط دارای حرکات انتقالی و دورانی هستند و دچار تغییر شکل نمی شوند. لذا برای اجسام صلب فقط مشخص بودن موقعیت در فضا اهمیت پیدا می کند. از آنجایی که تعریف موقعیت تک تک نقاط قطعه در فضا کاری پرهزینه و غیرضروری می باشد می توان برای جسم یک نقطه مرجع درنظر گرفت و صرفا رفتار و موقعیت آن نقطه مرجع (Reference Point) را دنبال کرد.

روال کار نرم افزار برای مدل کردن قطعات صلب نیز به همین شیوه است. در ابتدا برای جسم صلب یک نقطه به عنوان نقطه مرجع تعریف می گردد و سپس رفتار جسم صلب با کنترل رفتار نقطه مرجع آن صورت می گیرد.

پس اولین کاری که در ماژول Interaction انجام می دهیم ایجاد یک نقطه مرجع برای سمبه است. از نوار ابزار Create Reference Point، ، را اجرا کنید. با توجه به آنکه حرکت دورانی برای سمبه مد نظر نیست لذا تفاوتی نمی کند کدام نقطه به عنوان نقطه مرجع انتخاب گردد. یکی از نقاط روی سمبه را به عنوان نقطه مرجع انتخاب کنید.

جهت معرفی کردن سمبه به عنوان جسم صلب به نرم افزار از نوار ابزار Create Constraint، ، را اجرا کنید. Rigid Body را انتخاب کنید.

Create Constraint / Rigid Body

از پنجره Edit Constraint گزینه Body را انتخاب و Edit کنید. سمبه را در صفحه نمایش انتخاب کنید.

برای نسبت دادن نقطه مرجع به جسم صلب از بخش Reference Point گزینه Edit را انتخاب و در صفحه نمایش RP-1 را انتخاب کنید. حال باید پنجره Edit Constraint شبیه شکل زیر باشد و وضعیت Body و Reference Point به حالت انتخاب شده (Picked) درآمده باشد.

جسم صلب در نرم افزار با دایره های زرد رنگ نشان داده می شود.

همان گونه که گفته کار دیگری که در این ماژول انجام خواهیم داد تعریف ویژگیهای تماس میان دو قطعه است. همانند کاری که در ماژول Property برای تعریف ماده انجام می شود در این ماژول نیز برای تعریف تماس میان قطعات باید عمل مشابهی صورت پذیرد. به این معنی که در ابتدا ویژگیهای تماس همچون وجود اصطکاک یا عدم وجود آن برای نرم افزار تعریف می گردد. سپس این ویژگیها به سطوحی که با هم تماس برقرار می کنند نسبت داده می شود.

از نواور ابزار Create Interaction Property، ، را اجرا کنید.

Create Interaction Property / Contact

در پنجره Edit Contact Property تنظیمات زیر را انجام دهید.

Mechanical / Tangential Behavior / Frictionless

Mechanical / Normal Behavior / Default – Hard Contact

در آخرین مرحله در این ماژول ویژگیهای تماس ایجاد شده را به سطوح در تماس نسبت خواهیم داد. جهت راحت تر شدن کار ابتدا سطوح را به طور جداگانه برای نرم افزار تعریف می کنیم. تعریف سطح شبیه تعریف Set است و در ادامه روند کار با نرم افزار کار را راحت تر خواهد کرد. از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا کنید.

Tools / Surface / Create

نام مناسبی همچون Mandrel برای سطح مورد نظر انتخاب کنید. سطح منحنی سمبه را از صفحه نمایش انتخاب کنید. به منظور انتخاب راحت سطوحی که در معرض دید قرار ندارند روشها مختلفی وجود دارد از جمله دوران شکل و یا غیرفعال کردن Select The Entity Closest To Screen، ، که قبلا در مورد آن توضیح داده شد. روش دیگری که در اینجا معرفی می شود کار با Display Group نرم افزار است. آیکونهای این منو معمولا به طور پیش فرض در بالای صفحه نمایش نرم افزار وجود دارد.

Create Display Group را اجرا کنید. در این پنجره می توانید تنظیمات زیادی جهت نمایش را تغییر و یا ایجاد کنید. در بخش Items عبارت Part Instances را فعال کنید. عبارت Highlight Items In Viewport را به وضعیت انتخاب درآورید. حال قطعه مورد نظر را انتخاب کنید.

با استفاده از عملگرهای منطقی (Boolean Operators) که در پائین این پنجره قرار دارد می توانید عمل مورد نظرتان را روی قطعه انتخاب شده اعمال کنید. به طور مثال در اینجا برای خلوت شدن صفحه نمایش می خواهیم فقط سمبه در صفحه نمایش نشان داده شود. لذا پس از آنکه قطعه سمبه را انتخاب کردید روی عملگر Replace کلیک کنید تا تمام قطعات به غیر از سمبه از صفحه نمایش حذف گردد. حال می توانید به راحتی سطح منحنی سمبه را جهت ایجاد Surface در صفحه نمایش انتخاب کنید.

از نوار ابزار Display Group آیکون Replace All، ، را اجرا کنید تا تمام قطعات دوباره نمایش داده شود. مراحل فوق را مجددا تکرار و این بار سطح رویی قطعه ثابت را با نام Matrice ایجاد کنید.

از نوار ابزار Create Interaction، ، را اجرا کنید. Step روی انتخاب Initial باشد، سپس Surface-To-Surface Contact را انتخاب کنید.

برای انتخاب سطح Master روی Surfaces کلیک کنید تا سطوحی که ایجاد کرده اید نمایش داده شود. Mandrel (سمبه) را انتخاب کنید.

Surface را به عنوان نوع سطح Slave انتخاب کنید. این بار Matrice (سطح رویی قطعه ثابت) را انتخاب کنید.

Continue کنید تا پنجره نهایی تنظیمات Edit Interaction باز شود. تمام تنظیماتی که تا به این مرحله انجام داده اید در این پنجره خلاصه شده است. لذا نیازی به ایجاد تغییر ندارد و Ok کنید.

سطوحی که بینشان برخورد تعریف شده است با مربع های زرد رنگ نمایش داده می شود. به این معنی که اگر این دو سطح به هم برسند برخورد میان ایشان توسط نرم افزار تشخیص داده شده و بینشان نیرو و فشار رد و بدل می شود. در صورتی که به هر دلیل تماسی میان سطوحی غیر از این دو سطح اتفاق افتد نرم افزار در مورد آنها عکس العملی نخواهد داشت و طبیعتا به صورت مجازی ممکن است داخل هم فرو بروند. در این مثال فقط تماس میان دو سطح مزبور برای ما اهمیت دارد. در مدل دینامیک همین مثال در ادامه خواهید دید که روش ساده تری برای تعریف سطوح در تماس نیز وجود دارد.

در این مرحله مجددا کنترل کنید که تعریف تماس در گام Initial صورت گرفته باشد. برای کنترل این مطلب از Interaction Manager استفاده کنید. در صورتی که گام اشتباه باشد با استفاده از Move Left/Right می توانید تعریف برخورد را به Step مطلوب جابجا کنید.


Load

وارد ماژول Load شوید تکیه گاه قطعه ثابت را ایجاد کنید. برای انتخاب 2 لبه قطعه از کلید Shift استفاده کنید.

در این مثال برخلاف مثالهای پیشین که در آنها نیرو به قطعه داده می شد و تغییر مکانها بدست می آمد، جابجایی مطلوب به سمبه داده می شود و نیروی لازم جهت ایجاد چنین جابجایی بدست خواهد آمد. لذا در این مثال جهت ایجاد جابجایی به میزان 0.5cm در سمبه از Create Boundary Condition، ، استفاده می کنیم.

دقت کنید گام تحلیل فعال Step-1 باشد و سپسDisplacement/Rotation را انتخاب کنید.

در این مرحله دقت کنید به دلیل آنکه سمبه به عنوان یک جسم صلب به نرم افزار معرفی شده است و دارای یک نقطه مرجع می باشد، لذا تغییر مکان مورد نظر را به Reference Point اعمال خواهیم کرد و نه به کل جسم. در صفحه نمایش RP-1 را انتخاب کنید.

با توجه به محورهای مختصات صفحه نمایش در جهت مورد نظر حرکت سمبه، جابجایی 0.010m را با علامت صحیح مثبت یا منفی وارد کنید. سایر جابجایی ها را صفر کنید.

در ماژول Load دیگر کاری نداریم، برای محاسبه نیروی لازم جهت حرکت سمبه و ایجاد تغییر شکل در قطعه ثابت به ماژول Step برگردید.


Step

وارد ماژول Step شوید. در ابتدا برای نقطه مرجع سمبه یک Set تعریف کنید. سپس برای این Set یک History Output مناسب برای ذخیره مقادیر نیروی عکس العمل RF تعریف کنید.

 


Mesh

وارد ماژول Mesh شوید. هر دو قطعه را با دانه بندی های مناسب شبکه بندی کنید. دقت کنید علی رغم آنکه سمبه یک قطعه صلب است اما باید شبکه بندی شود.

 


Job/Visualization

در ماژول Job یک Job جدید تعریف و مدل را اجرا کنید. در شکل زیر تنش نهایی ایجاد شده روی قطعه نمایش داده شده است.

طبیعتا هرقدر شبکه بندی ریزتر باشد جواب بهتری بدست خواهد آمد. به کمک Animate: Time History مراحل تغییر شکل را مشاهده کنید. نمودارهای نیروی نقطه مرجع سمبه و عکس العمل تکیه گاه قطعه ثابت را جداگانه رسم کنید.

همانگونه که انتظار می رود نمودار نیروی لازم جهت حرکت سمبه دارای یک شکست می باشد. در واقع قبل از رسید سمبه به ماتریس نیرویی جهت ایجاد حرکت نیاز نیست ولی پس از برقراری تماس به تدریج این نیرو افزایش می یابد.


Step

مجددا مثال فوق را این بار به صورت دینامیک و با درنظر گرفتن سرعت و ضربه مدل خواهیم کرد. نیازی به ایجاد مدل از ابتدا وجود ندارد. تغییرات در مساله از ماژول Step آغاز می شود. لذا به ماژول Step بروید.

یکی از امکانات خوب نرم افزار تهیه کپی از روی یک مدل و ذخیره کردن تمام آنها روی یک فایل است و لذا نیازی به Save چندین فایل وجود ندارد. از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا کنید.

Model / Copy Model / Model-1

نام مناسبی مثل Dynamic برای مدل جدید ایجاد کنید. مدل قبلی با تمام تنظیماتش در مدل جدید به نام Dynamic کپی شده است.

در هر ماژول که کار می کنید دقت کنید که مدل فعال Dynamic باشد. Step Manager را باز کنید.

در مدل قبل یک گام تحلیل از نوع Static تعریف شده بود. در این مساله به جای گام استاتیک می خواهیم از گام Dynamic Explicit استفاده کنیم. از آنجایی که تمام تنظیمات پس از ماژول Step شامل ماژولهای Interaction و Load با توجه به Step مشخص انجام شده است، اگر در این مرحله Step-1 را حذف و مجددا یک Step جدید ایجاد کنید تمام تنظیمات ماژولهای فوق پاک شده و دوباره مجبور به ایجاد مجدد آنها خواهید بود. برای اجتناب از این امر از Replace استفاده می کنیم. Replace را اجرا و Dynamic Explicit را جایگزین Static General کنید. تنظیمات زیر را انجام دهید.

Time Period: 0.002

Nlgeom: On

تنظیمات History/Field Output نیازی به تغییر ندارد.


Interaction

در ماژول Interaction نیازی به ایجاد تغییر وجود ندارد؛ اما همانطور که قبلا اشاره شد در مسائل Explicit راه ساده تری برای تعریف تماس میان سطوح وجود دارد. Interaction Manager را باز کنید.

در اینجا مشابه دستور Replace وجود ندارد؛ لذا Int-1 را حذف کنید و مجددا Interaction دیگری ایجاد کنید.

همانطور که متوجه شده اید علاوه بر انتخابهایی که در مثال قبل وجود داشت مثل Surface-To-Surface در تحلیلهای Explicit گزینه General Contact نیز اضافه شده است. اکیدا توصیه می شود به منظور جلوگیری از هر گونه خطا و همچنین راحت شدن کار از این انتخاب در مسائل Explicit استفاده شود. با انتخاب General Contact نیازی به تعریف جفت های تماسی نیست و هر دو سطحی از هر دو قطعه ای که با هم برخورد کنند تشخیص داده می شود.

در مدل کردن تماس در مسائل دینامیک نکته دیگری نیز وجود دارد. Interaction Property Manager را باز و Intprop-1 را ویرایش کنید.

در مسائل Dynamic Explicit حتما گزینه Allow Separation After Contact باید فعال باشد.


Load

در ماژول Load به جای وارد کردن تغییر مکان سمبه در این مساله سرعت سمبه را وارد خواهیم کرد. Boundary Condition Manager را باز کنید.

BC-2 که مربوط به اعمال تغییر مکان به سمبه بود را حذف کنید و BC جدیدی از نوع Velocity/Angular Velocity ایجاد کنید. مشابه مساله قبل نقطه مرجع سمبه را انتخاب و در جهت عمودی و با در نظر گرفتن علامت مثبت یا منفی درست سرعت 5m/s را اعمال کنید. سایر مولفه های سرعت را صفر کنید.

نیازی به تغییر شبکه مدل وجود ندارد.


Job/Visualization

یک Job جدید ایجاد و مدل را اجرا کنید.

به دلیل ماهیت ضربه ای مساله مورد نظر نیروی بدست آمده برای سمبه حالت توسانی خواهد داشت.

 


Step

255 comments

 • سلام آقای مهندسببخشید من برای مدل کردن سقوط یک صخره بر روی دال بتنی، اومدم و از یک سرعت ثابت برای صخره استفاده کردم که این باعث می شه صخره بعد از برخورد هنوز مقید به حرکت با همان سرعت باشه...و باعث شده که عملیات غیر واقعی به نظر برسه...آیا راهی هست که برای سخره یک سرعت اولیه تعریف کنم و بقیه ماجرا رو دیگه به حال خودشون بذارم....ممنون
 • سلام استاد وقتتون بخیر باشه جناب من عملیات اکستروژن سه بعدی رو با آباکوس مدل کردم اجزای صلبم رو به صورت shell تعریف کردم و قید صلب بهشون اعمال کردم و billet رو حالت deformable  تعریف کردم تماس ها رو هم surface to surface اعمال می کنم و ران که می گیرم بعضی سطح ها رد میشه ازشون و شکل خروجی قالبمم قرار L شکل باشه اما خیلی شبیه L نیست و حس می کنم بعد از اینکه از قالب میاد بیرون باز هم تحت تغییر شکل قرار داره به نظرتون مشکل چی می تونه باشه؟ من حتی از همون اول حالت discerete rigid رو تعریف کردم اما باز هم همین مشکل بودش!!!!!
 • سلام با تشکر از مطلب خوبتون یه سوال داشتم..در چه صورت ممکنه جسم سطح رو نشناسه و ازش عبور کنه؟ برای من این مشکل پیش میاد که با وجود تعریف کردن سطح تماس جسم موقع برخورد ازش رد میشه و به بی نهایت میره..دلیلشو نمیدونم...
 • با سلام و عرض خسته نباشید. پروژه من یک تیر ساندویچی هست که داخل این تیر لوله های جدار نازک استوانه ای قرار گرفته اگر بخوام براتون خوب توضیح بدم بدین شکله که دو تا پلیت وجود داره که وسط این دو تا پلیت 9 تا استوانه جدار نازک بصورت خوابیده قرار گرفته و این تیر روی دو تا تکیه گاه ساده قرار گرفته وسط تیر هم یک سنبه قرار میگیره. قرار است ما دیاگرام نیرو جابه جایی این تیر را بدست بیاریم و انرژی که لوله های جدارنازک تحمل میکنن را هم بدست بیاریم.(نمیدونم خوب توضیح دادم یا نه) فرآیند در حالت Quasi Static رخ میده و از آباکوس explicit استفاده کردیم و سرعت سنبه هم 3 میلی متر در دقیقه هست. مشکلی که من دارم اینه که اصلا نمیدونم در قسمت Step زمان را چقدر بدم ؟ من میخوام 120 میلیمتر تیر تحت خمش قرار بگیره یعنی جابه جاییش 120 میلیمتر باشه با سرعت 3 میلیمتر در دقیقه ، زمان را باید چقدر بدم؟ سرعت را بر حسب متر بر ثانیه باید داد؟ هر کاری میکنم زمان حل مسئله خیلی خیلی بالا میره میخواستم ببینم کلا زمان حل این نوع مسائل بالاست یا اینکه من دارم اشتباه میکنم . برای کم کردن زمان حل مسئله mass sclu را چقدر باید واردکنم . ضمنا من برخورد تکیه گاه ها با تیر را وقتی surface to surface میدم فرآیند Abort میشه ولی وقتی به صورت tie میدم مشکلی نیست. مگه نباید تکیه گاه ها surface to surface باشندراستی چطوری میتونم کتابتون را خریداری کنم؟اگر لطف کنید پاسخ من را بدید خیلی خیلی ممنون میشم واقعا دیگه موندم کسی هم نیست راهنماییم کنه استادمون هم پروژه را میخواد. متشکرم.
 • سلام مهندس. خدا قوت. بنده دارم یه دیوار برشی را با یک فنداسیون مدل سازی می کنم این دو با هم در تماس هستند. الان دو تامشکل برام پیش اومده؟ 1- من این کارای که شما گفتید در همین قسمت بالا  متناسب با کار خودم انجام دادم. ولی در merge کردن دو پارت مشکل خوردم.(merge را از نوع مش انجام داده ام) مخصوصا در هنگام اعمال بار وتکیه گاه ها.ereor میدهد. 2- من نباید بین دیوار و فنداسیون تماسی از نوعrigid-tieو غیره اعمال کنم. اگه اینجوره ممنون میشم راهنماییم کنید. البته من بیشتر دیوار برام مهمه ولی نقطه چپ گوشه دیوار که در تماس با فنداسون هست خیلی برام مهمه. چون باید هیسترسیز اون نقطه را ترسیم کنم. ممنون میشم راهنماییم کنید.(اگه شماره تماس بدید خیلی دعاگو خواهم بود.)
 • با درود و خسته نباشید مدل من ضربه است شبیه مثال بالا و سنبه (صلب) سرعت 5 متر بر ثانیه سرعت دارد. نوع همه تماسها از نوع surface-to-surface هست و نمونه در دو طرف روی تکیه گاه صلب قرار گرفته است. مشکل اینجاست که برای reference point سنبه RF (Reaction force) و (CF (Concentrated force در ماژول استپ برای گرفتن خروجی نیرو زمان تعریف میکنم. اما بعد از تحلیل نمودار مقدار ثابت صفر را برای نیرو در کل زمان نشان میدهد. دلیل و راه حلش چیست؟ در ضمن، اگر خروجی Contact force را تعریف کنم، ارور زیر در ابتدای سابمیت کردن Job نشان داده میشود! The cpset or the surface parameter must be specified for history contact output The nset parameter can only be used for bondstat or bondload output Analysis Input File Processor exited with an error.
  • برای سمبه نیرو تعریف کرده اید یا جابجایی؟ اگر جابجایی تعریف کرده اید خروجی RF را باید ثبت کنید. خطای اشاره شده مربوط به تعیین اشتباه خروجی است. دقیقاً چه چیزی را می خواهید ثبت کنید؟
   • مهندس جان، برای سنبه سرعت تعریف شده. (شاید این دلیل صفر نشان دادن خروجی نیرو است؟!) جرم و سرعت سنبه معلوم است و صرفا این دو برای سنبه تعریف شده است. در واقع میخواهم نمودار نیروی وارده به نمونه در محل تماس را در طول زمان رسم کنم. بهتر است تا نمودار نیرو وارد شده به سنبه( نیروی عکس العمل واره بر نمونه، چون قراره برابر باشند) در طول زمان را تعریف کنم یا خروجی نیرو-زمان را برای خود نمونه تعریف کنم؟
 • با درود مشابه مثال دینامیکی بالا، من خسارت برای ماده تعریف کردم بطوری که ماده بعد از اندکی تغییر شکل دچارخسارت میشه و نمونه شروع به دو تکه شدن میکنه. از xfem یا روش سنتی رشد ترک استفاده نمیکنم چون نمونه Pre-crack نداره بلکه یک ناچ V شکل در پایین نمونه وجود داره که سرش blunt (تیز نیست) هست و انحنا داره. با این حال خسارت از نوک این انحنا شروع میشه و تا محل اصابت رشد میکند و منجر به دو تکه شدن نمونه میشود. چطور میتونم KI (فاکتور شدت تنش) و GI (میزان رهایی انرژی کرنشی یا Strain Energy Release Rate) رو در مد اول شکست بدست بیارم؟
  • با توجه به اینکه تحلیلتان از مشخصاً از نوع ترک نیست، هرچند مدلسازی آسیب به نوعی نماینده مدلسازی ترک است، برای داشتن این خروجی ها باید خودتان محاسبات را انجام دهید و یا فرمول مربوط به آن را در ماژول visualization نرم افزار وارد کنید.
 • با سلام بنده یه سوال داشتم در مورد اینکه وقتی یک ماده در اثر حرارت توی اباکوس بخوایم ذوب بشه و جریان ماده داشته باشیم اولا امکان جریان مواد ذوب شده هست اگر هست امکان اینکه راهنمائی بفرمائید هست یا خیر .دو صفحه با هم در تماس هستند در اثر تماس یک صفحه ذوب شده و جریان مواد ذوب شده رو میخوایم ببینیم
  • فکر نمی کنم با استفاده از امکانات عادی آباکوس بتوانید چنین کاری را انجام دهید. می توانید بر اساس دما خواص ماده را تغییر دهید و به تدریج آن را نرمتر کنید ولی تغییر حالت از جامد به مذاب موضوع پیچیده تری است. در سابروتین ها جستجو کرده اید؟
 • با سلام. مدل من ضربه سه نقطه ای، شبیه مثال بالا در حالت دینامیکی است. ماده تقریبا شکننده فرض شده است. اگر من بخوام در محل برخورد سمبه بعد از اندکی تغییر شکل جزیی، شروع پارگی یا جدایش المان ها از محل برخورد و سپس گسترش آن تا انتهای نمونه مدل کنم، 1- به جز ایجاد ترک اولیه، چه نوع تعریف خسارت و نوع المان بندی(cohesive, المان حذفی و ...) را باید انتخاب کنم؟ 2- در کتاب شما، در فصل "حذف المان"، صفحه در اثر برخورد گلوله به روش حذف المان گسیخته شده است. آیا میتوان روش حذف المان را به یک جسم سه بعدی نسبت داد تا گسیختگی در اثر ضربه اتفاق افتد؟
  • در چنین مواردی نیاز به تعریف ترک اولیه نیست. کافیست برای المانها معیار آسیب مناسب تعریف شود. بله می توان روش حذف المان را به یک جسم سه بعدی نسبت داد تا گسیختگی در اثر ضربه اتفاق افتد.
   • ممنون از پاسختون 1- معیار آسیب برای المان ها متفاوت است با تعریف آسیب برای ماده؟ یا اینکه منظور شما یک مفهوم واحد است؟ 2- همراه تعریف آسیب مناسب، باید روش المان بندی خاصی را متناسب با آسیب تعریف شده انجام گیرد یا ضرورتی ندارد؟
 • با سلام و خسته نباشید خدمت شما.ممنون از کتاب خوبتون.مهندس من دانشجوی هوا فضا هستم یک بال هواپیما شبیع سازی کردم و میخوام به مرکز برش آن که در فضای خالی آن می باشد نیرو اعمال کنم چیکار کنم .عکس را پیوست فرستادم . مرکز برش را با رفرنس پوینت مشخص کردم....با تشکر
 • سلام ببخشید من یه اتصال پیچی مدل کردم تمام تماس ها را هم تعریف کردم توی هشدار میگه 15 ناحیه متصل نشده ولی مدلم همگرا میشه میخواستم بدونم ایا تاثیری رو نتایج داره؟ممنون
 • سلام وقتتون بخیر و ممنون از راهنمایی های مفید و موثرتون ببخشید یه سوال داشتم: من تو مدلسازیم باید اثر دو پارت بر همدیگه رو بررسی کنم و اونوقت یه پارت سوم بیاد و به یکی از اون دو تا نیرویی رو وارد کنه. و مدلسازیم چندتا استپ داره که ایجاد کانتکت بین پارت 3 و پارت 2 و همچنین اعمال بار توسط پارت 3 دو استپ آخر هستن. اما مشکلم اینه که انگار نیروی وزن پارت 3 از همون اول میفته روی دو پارت دیگه و من نمیخوام این اتفاق بیفته. اصلا من نمیخوام آباکوس تا وقتی که به دو استپ آخر برسه بفهمه که پارت سومی هم در کار هست. آیا تو آباکوس امکانش هست که یه پارت تا یه مرحله ی خاصی غیرفعال باشه و بعد تو اون استپی که خودمون میخایم فعال بشه؟ پیشنهادی دیگه ای دارین که اثر پارت 3 تو مراحل اولیه نباشه؟
  • راه ساده تر به نظرم این است که دو مدل داشته باشید و نتایج مدل اول را به عنوان شرایط اولیه در مدل دوم وارد کنید و در مدل دوم پارت شماره 3 را به مدلتان اضافه کنید. راه دیگر استفاده از دستور model change است که باید خودتان در خصوص آن مطالعه کنید.
 • سلام. با تشکر از سایت خوب و مدیریت بسیار خوبتون. سوالم اینه اگر در همین مثال بجای دادن جابجایی به سمبه ، مقداری نیروی عمودی به آن وارد کنیم و مقدار تنش ها و تغییر شکل ها را در صفحه پایینی بخواهیم ، غیر از ماژول لود در کجاها باید تغییر ایجاد کنیم؟
  • تغییرات فقط در ماژول load خواهد بود. البته به دلیل سرعتی که در سمبه ایجاد خواهد شد احتمالاً نمی توان به صورت استاتیکی از آن جواب گرفت.
 • سلام. وقت بخیر. من برای مدلسازی ام با مطالعه ی کتاب مرجع آباکوس پیشرفته از روش حذف المان استفاده کرده ام. ولی نتیجه تحلیل abrot می شود. با اینکه برای مدلسازی Explicit را انتخاب کرده ام ولی باز خطای زیر را میدهد. اگه ممکن هست بفرمایید چگونه این مشکل را حل کنم. ممنون THE *SHEAR FAILURE OPTION IS AVAILABLE FOR Abaqus/Explicit ONLY
 • با سلام خطای element distorted را دارم. مش بندی های مختلف و مش ریز و درشت را امتحان کردم. واحدها تمامی چک شده است و صحیح می باشد. تنش هایی که در قسمت property می دهم در حدود 20 مگاپاسکال است و باید زیاد باشد و مقدار جابجایی 30 میلی متر است. با خطای بالا روبرو می شوم. حتی kinematic را به حالت Penalty تغییر دادم و تماس سطح را برای دو حالت general , surface to surface امتحان کردم ولی باز خطا می دهد. مدل من به این صورت است که یک قطعه صلب استوانه ای با قطر 8 میلی متر درون یک صفحه ای با خصوصیت هایپرالاستیک یا هایپر فوم نفوذ می کند. ممنون میشم راه حل مشکل منو بگید
   • مشکل قبلی حل شد، ولی مشکلی که از اول تا به حال دارم این است که المان ها به تنش 20 مگاپاسکال نمیرسند و در تنش پایین مثلا 2 مگاپاسکال عمل ران تمام می شود. در این تحقیق جابجایی در حدود 30 میلی متر است و تنش ها به 20 مگاپاسکال می رسد. و قطر استوانه 8 میلی متر است و در یک منسوج با قطر 45 میلی متر نفوذ می کند. مشکل این است که در جابجایی 30 میلی متر یا حتی 50 میلی متر تنش ها به مقدار 20 نمیرسد و حداکثر تنش ها در حدود 3 مگاپاسکال است.
 • سلام آقا بابک من اتصال پیچی مدل کردم برای اینکه نمودار هیسترسیزم مثل مقاله بشه باید پیچم لغزش کنه و اثر pinching effect داشته باشه ولی پیچ من لغزش نمیکنه میشه لطفا راهنمایی کنید برای اعمال این اثر باید چکار کنم ممنون
 • سلام مهندس، برای مدل گردن ضربه به یک جسمی که در حال سقوط تحت نیروی گرانش قرار دارد حالت implicit dynamic بهتره یا dynamic explicit?
 • سلام آقا بابک من یه مشکی دارم که اینکه یه اتصال مدل ردم نمودار جابجایی نیرو را رسم میکنم نیروها را خیلی زیاد نسبت به کار آزمایشگاهی میده میشه راهنمایی کنید چه عاملی موثر هست؟
 • با سلام وخسته نباشید بنده در شبیه سازی تماس در فرآیند اکستروژن با مشکل برخورد کردم. قالب و قطعه کار از نوع Deformable می باشند .با وجود اینکه در تعریف تماس از General Contact استفاده کردم ولی در حین شبیه سازی اصلاً تماس قطعه کار و قالب اتفاق نمی افتد. می خواستم بپرسم برای رفع این مشکل چه کاری باید انجام داد؟ با تشکر
 • سلام آقا بابک من وقتی به این هشدار بر میخورم مدلم همگرا نمیشه میتونید راهنمایی کنید ممنون Excessive distortion at a total of 1480 integration points in solid (continuum) elements
  • مقدار تغییر شکل در مدلتان زیاد است. باید دنبال دلیل این تغییر شکل زیاد باشید. ممکن است از اشتباه در دستگاه واحدهای انتخابی شما باشد یا از کیفیت بد مش بندی یا ....
 • سلام با تشکر از سایت خوبتون من یک مدل قاب میان پر دارم در آنالیز explicit وقتی run می کنم بعد از مدتی ارور زیر رو میده و آنالیز متوقف میشه و چند المان از ستون به شدن تغییر شکل میده The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively. There are a total of 3 excessively distorted elements The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file. The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively. Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the status file for possible error messages if the file exists. لطفا راهنمایی کنید متشکرم
 • با سلام من توی شبیه سازی نفوذم برای فرورونده RFدر نظر گرفتم و بهش جابجایی دادم و توی constraint از Eq استفاده کردم که جواب داد حالا میخام نیرو بهش بدم نیرو رو به RF میدم ولی جواب نمیده تمام شبیه سازیم مثل حالتیه که جابجایی دادم نمیدونم واسه نیرو باید چه کار اضافه ای انجام بدم ممنون میشم اگه راهنماییم کنید .
  • اگر تحلیلتان استاتیکی است انجام این کار یعنی وارد کردن نیرو به indenter به دلیل سرعتی که در آن اتفاق می افتد تقریباً نشدنی است. ایجاد سرعت در مدلسازی استاتیکی منجر به عدم همگرایی تحلیل می شود.
 • سلام میشه راجب این ارورها توضیح بدید وقتی انتراکشن میزارم اینطوری میشه میدونید چطوری باید درستش کنم ممنون A distributed coupling definition with coupling=structural will ignore the structural coupling as at least some of the nodes in the cloud do not have all three rotational degrees of freedom active A distributed coupling definition with coupling=structural will ignore the structural coupling as at least some of the nodes in the cloud do not have all three rotational degrees of freedom active A distributed coupling definition with coupling=structural will ignore the structural coupling as at least some of the nodes in the cloud do not have all three rotational degrees of freedom active For *tie pair (assembly_cp-52-plate-1-assembly_cp-58-column-1), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout. For *tie pair (assembly_cp-53-plate-2-assembly_cp-59-column-1), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout. For *tie pair (assembly_cp-54-shearplate-1-assembly_cp-60-column-1), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout. For *tie pair (assembly_cp-55-shearplate-2-assembly_cp-61-column-1), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout. 40 nodes may have incorrect normal definitions. The nodes have been identified in node set WarnNodeIncorrectNormal. 920 nodes may have incorrect normal definitions. The nodes have been identified in node set WarnNodeIncorrectNormal. OUTPUT AT EXACT, PREDEFINED TIME POINTS WAS REQUESTED IN THIS STEP. IN ORDER TO WRITE OUTPUT AT EXACT TIME POINTS SPECIFIED, Abaqus MIGHT USE TIME INCREMENTS SMALLER THAN THE MINIMUM TIME INCREMENT ALLOWED IN THE STEP. IN ADDITION, THE NUMBER OF INCREMENTS REQUIRED TO COMPLETE THE STEP WILL IN GENERAL INCREASE. There are 11 unconnected regions in the model. The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 232 points The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 232 points The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 2088 points The strain increment is so large that the program will not attempt the plasticity calculation at 1392 points
  • البته همه این موارد خطا نیستند و اکثراً هشدار هستند. مدلتان را باید توضیح دهید تا متوجه شوم. ولی خطایی که در انتها آمده نشان می دهد سرعت و مقدار تغییر شکل مدل زیاد است که منجر به خطا می شود. در مورد COUPLING ها باید مدل را توضیح دهید تا متوجه کار شوم.
   • سلام ممنون ازپاسخگویی مدلم اتصال پیچی ولی الان من یه تغییر تو Adjustment zone دادم و مقدار 01. را وارد کردم و Normal behavior به صورت penalty وارد کردم ران شد. coupling هم به خاطر اینکه من نوک تیر را به یک نقطه مقید کردم تا بار را بهش وارد کنم البته تنظیمات پیچ میخواستم ببینم به نظرتون درسته؟
  • سلام و خسته نباشید.ممنون از راهنمایی های خوبتون.فرایند هیدروفرمینگ لوله رو شبیه سازی میکنم در هنگام Run چنین پیغامی میده nodes may have incorrect normal definitions. The 920nodes have been identified in node set WarnNodeIncorrectNormal.منظور از این پیغام چی هست؟ البته چندبار از اول مدل کردم ولی همیشه همین پیغام ظاهر میشه.
 • با سلام من میخوام یه نفوذ رو شبیه سازی کنم ، constraint رو میخوام equation تعریف کنم حالا باید بهش درجه آزادی و یه ضریب بدم که نمی دونم چی هست میشه راهنماییم کنید با تشکر
  • در equation رابطه میان دو نقطه تعریف می شود. به این صورت که مثلا جابجایی نقطه اول همواره 5 برابر جابجایی نقطه دوم است. d1=5*d2 در جدول برای ضریب d1 مقدار 1 و برای ضریب d2 مقدار -5 را وارد می کنید.
 • سلام برای تعریف سطح برای گلل میخ برشی چه طور باید عمل کرد در مقالات فقط نوشته به صورت tangential normal(hard contact ) , (penalty) با در نظر گرفتن 0.3 ضریب اصطکاک اما زمانی که سطح تماس 1 گل میخ انتخاب میشه ولی برای سطح 2 داخل دال بتنی را چگونه انتخاب کنم به هر حال نمیدونم چه کار باید کرد ایا راهی وجود دارد ممنون یه سوال دیگه هم دارم زمانی که سطح تماس بین دال و تیر با اصطکاک 0.3 تعریف می کنم در تحلیل ارور so much increment میدهد
  • برای انتخاب سطوحی که در دسترس نیستند از ابزار display group می توانید استفاده کنید تا سطوح مزاحم را مخفی کنید. این خطا خیلی کلی است و می تواند ناشی از موارد زیادی باشد و بدون بررسی مدل نمی توان در مورد آن اظهار نظر کرد.
 • با سلام خدمت استاد محترم یک سوال ازتون داشتم که اگه جواب بدین خیلی ممنون میشم برای شبیه سازی فرایند FSW چه نیاز هایی در آباکوس وجود داره؟! منظورم اینه که از روند عادی خارجه؟ سابروتین و یا ماژول دیگه ای نیازه؟! در صورت امکان جوابتونو برام ایمیل کنین ممنون میشم
 • سلام - یک مدلی از ربات را شبیه سازی کردم و با استفاده از دو میله راهنما به ان شتاب ثابت میدهم .ولی وقتی مسئله اجرا می شود ربات شتاب افزایشی می گیرد و در هر مرحله کرنش آن به جای کاهش (با توجه به کاهش طول بازوی روبات ) افزایش پیدا می کند.این مسئله جهت بررسی ارتعاشات ربات اجرا شده است.به چه علت این مشکل به وجود می آید؟
  • خیلی متوجه منظورتان نشدم ولی در مجموع برای تحلیل مکانیزمی استفاده از آباکوس را توصیه نمی کنم. اگر تنش و کرنش را می خواهید بررسی کنید البته باید از آباکوس استفاده کرد.
 • با عرض سلام و خسته نباشید.من یک مدل بادبند کمانش ناپذیر مدل کرده ام.چند تا سوال دارم اگر بتونید راهنمایی کنید ممنون میشم. 1- بهترین تحلیلی که می تونم در نظر بگیرم چه تحلیل هست و در ماژول step از چه روشی باید استفاده کنم. 2- در فرایند تحلیل یک سری خطا ها ایجاد شده که در زیر آوردمشون. ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE COVER-1.2311 D.O.F. 3 RATIO = 220.873E+12 . ELEMENT CORE-1.3 IS DISTORTING EXCESSIVELY. ELEMENT CORE-1.3 IS DISTORTING EXCESSIVELY. ELEMENT CORE-1.4 IS DISTORTING EXCESSIVELY. ELEMENT CORE-1.4 IS DISTORTING EXCESSIVELY. ELEMENT CORE-1.5 IS DISTORTING EXCESSIVELY. ELEMENT CORE-1.6 IS DISTORTING EXCESSIVELY. ELEMENT CORE-1.9 IS DISTORTING EXCESSIVELY. ELEMENT CORE-1.9 IS DISTORTING EXCESSIVELY. ELEMENT CORE-1.9 IS DISTORTING EXCESSIVELY. اینها چطوری باید برطرف بشن core نامی هست که برای المان هسته بادبند گذاشتم. 3- برای اعمال بارگذاری چرخه ای به چه شکل باید عمل کنم.
  • تغییر شکل زیادی در مدل اتفاق افتاده است که منجر به این خطا شده. برای بار چرخه ای باید از amplitude استفاده کنید. مثالهای متعددی در این زمینه در سایت و کتاب آورده شده است.
   • من برای ایجاد imprfection در مدلم از تحلیل static general استفاده کردم .و بعد با استفاده از predefine این مدل رو به عنوان وضعیت اولیه د رنظر گرفتم و یک سمت بادبند رو با استفاده از difplacment فشار دادم و از تحلیل riks اینبار اسنفاده کردم.میخواستم بدونم تحلیل riks تا کجا ادامه پیدا میکنه.و کلا اطلاعاتی در موردش بدید. و آیا کاری که من انجام دادم درست هست؟سوال دیگه اینکه اگر بخوام بارگذاری رو به صورت چرحه های کشش و فشار انجام بدم باید تحلیل دینامیکی کنم یا نه همین تحلیل riksرو باید به صورت چرخه ای تنظیم کنم
    • شما از شیوه ساده ای برای مدل کردن ناکاملی سازه استفاده کرده اید که اشتباه نیست ولی روشی که در سایت توضیح داده شده است را توصیه می کنم برای دقت بیشتر. تحلیل ریکس تا زمانی که شرایط گذاشته شده در تعریف استپ ایجاد نشده باشد ادامه دارد. هم می توانید از تحلیل ریکس استفاده کنید و هم از تحلیل دینامیکی که البته جوابهای متفاوتی خواهند داشت.
 • با سلام من یک پروژه را مدلسازی نمودم . راجع به اتصالاب صلب هست در یک قاب ساختمانی . در این پروژه چندین قطعه تیر ستون و ورق ها بایستی به همدیگر اتصال داشته باشند تا مدل پروژه تعریف شود. در واقع جوش هم دارم. همه پارتها را در اباکوس ساختم . ور ماژول اینترکشن اندرکنش بین انها را تعریف میکنم . بارگذاری و شرایط مرزی و مش بندی را نیز انجام میدهم در تحلیل مسیله با اررور و وارنینگهای زیادی میدهد. کسی هست کمک و راهنمایی کنه با تشکر
 • سلام. ببخشید من دو گره رو در اباکوس به هم tie کردم و تحلیل غیر خطی استاتیکی انجام دادم. اما دو گره با هم جابجا نمی شن و هر کدوم به یه سمتی میره. سایر گره هایی که tie کرده بودم درست عمل میکنن. مشکل از چی میتونه باشه؟
  • در تنظیمات tie مقدار tolerence را از حالت اتوماتیک خارج کنید و مقدار بزرگتری برای آن وارد کنید. در این خصوص توضیحات کاملتری در کتاب نیز می توانید بیابید.
   • یک اتصال صلب خمشی را مدلسازی نموده ام ولی به نتیجه نمیرسم . error , warning های زیادی را بعد از اینکه تحلیل میکنم میدهد. میخواستم راهنمایی بفرمایید . اگر به ایمیل جواب بدهید ممنون میشم.
 • با سلام یک مدل آباکوس دارم که به علت زیاد بودن تعداد المان های مورد نیاز، حین آنالیز خطای کم بودن مموری(RAM) رو میده . راهی برای حل این مشکل به غیر از ارتقا سخت افزاری و کم کردن تعداد المان وجود داره؟؟؟؟؟؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.........
 • به نام خدا و سلام. آقای مهندس بنده یک ستون مدل کردم که پای آن باید مفصلی باشد. برای این کار از ماژول load دقیقا سطح زیر ستون را انتخاب می کنم و 3 درجه آزادی انتقالی را می بندم و درجات آزادی چرخشی را آزاد می گذارم. اما بعد از تحلیل که مدل را می بینم متوجه می شوم که پای ستون عملکرد مفصلی نداشته بلکه گیردار عمل کرده. برای رفع مشکل چه کنم ؟ با تشکر از شما
  • برای مدلسازی دقیق باید دقیقا آنچه در واقعیت وجود دارد را مدل کنید. دو تیر یا ستون را فقط از نقاطی که به هم جوش شده اند به هم متصل کنید.
 • سلام. فرض کنید دو ورق به هم جوش شده اند و بخواهیم آن را در آباکوس تای کنیم. آیا دقیقا باید دو ورق را در محل جوش به هم تای کرد ؟ یا این که می توان کل سطوح را به هم تای کرد؟ ممنون
 • با نام خدا و عرض سلام. شرایط مدل من طوری است که در حین بارگذاری ( اواسط اعمال بار ) تماس بین دو قطعه رخ می دهد. حال اندرکنش را در استپ LOAD تعریف کنم یا این که برای اندرکنش یک استپ مجزا تعریف کنم؟ تشکر
 • با سلام. در مدل من دو قطعه مجزا با پین به هم وصل شده است. سوراخ یا شیار دو قطعه که پین از آن رد می شود مستطیلی می باشد. پین از سمت راست و چپ یک میلی متر لقی دارد و از سمت بالا 3 سانتی متر و از پایین یک سانتی متر. بر اثر بارگذاری ابتدا پین به وجه راست شیار برخورد می کند ( یک میلی متر لقی با وجه راست شیار پر می شود) سپس به وجه راست شیار فشار وارد می کند ( لهیدگی ) و در عین حال پین به صورت مماس بر وجه راست شیار به سمت بالا هم می رود. حال سوال بنده این است که این 3 نوع تماس را ( برخورد اولیه به وجه راست شیار ، فشار وارد کردن به وجه راست شیار و مماس حرکت کردن با وجه راست شیار ) را با چه interaction هایی تعریف کنم. با تشکر
   • من وقتی فقط اندرکنش مماسی تعریف می کنم نرم افزار تا بارگذاری زیاد ( 20 سانتی متر )قادر به حل مساله هست ولی وقتی هم مماسی و هم نرمال یا فقط نرمال تعریف می کنم نرم افزار تا بارگذاری کمتر ( 15 سانتی متر ) تحلیل می کند و بعد از آن increment ها آن قدر کوچک می شود که دیگر امیدی به تحلیل مدل نیست. مشکل کار کجاست ؟ وقتی دو جسم تغییر شکل پذیرند آیا باید باز هم از تماس نرمال hard contact استفاده کرد یا از چیز دیگری؟ تشکر از شما
    • تماس از نوع مماسی و نرمال باید تعریف شود. اگر خطا می دهد احتمالا به دلیل تغییر شکلهای زیاد است و با کم کردن بارگذاری و یا تعریف خواص آسیب برای متریال شاید بتوان مشکل را برطرف کرد.
 • من پس از کمانش پوسته های استوانه ای رو تو آزمایشگاه انجام دادم به این صورت که استوانه بین دو صفحه تحت فشار قرار می گیره.برای مقایسه نتایج با آباکوس دو طرف استوانه صفحه undeformable قرار دادم.و برای تماس بینشان هم از surface to surface contact تعریف ضریب اصطکاک استفاده کرده ام.اما برای تحلیل buckle اولیه هیچ interaction ای قابل تعریف نیس. و تحلیل static riks برای اعمال ناخالصی اولیه نیاز به حل buckle دارد.چگونه باید این مشکل رو حل کرد؟ ممنون
 • سلام. سه صفحه مشبک بر روی هم قرار دادم و بینشون حالت سطح به سطح رو فعال کردم. در بررسی کمانش پاسخی رو که بدست میارم با کد نوشته شدم چک کردم انطباق داره ولی مشکل penetration یا تداخل قطعات درهم دیگر است. هرکار کردم نتونستم این مشکل رو حل کنم و قطعات پس از تحلیل کاملا درون هم فرو میروند. تمامی حالات برای صفحات Master , Slave رو تست کردم مشکل حل نشد. در ضمن صفحات من shell هستند. بسیار ممنون میشم جوابم رو بدید. amir2552@yahoo.com
 • با سلام و عرض خسته نباشید می خواستم بدون شما در زمینه شبیه سازی سایش در اباکوس به کمک umesh-motion نیز اطلاعاتی دارین؟ با تشکر فراوان
 • با سلام چطور میشه بین دو جسم صلب اندکنش تعرف کنم؟ نمیدونم چرا دو جسم صلب بعد از برخورد داخل هم فرو می روند باتشکر فراوان
 • سلام واسه این که بتونم رفتار خزش و خمش برای آلیاژ آلومینیم AA-5.83در دمای 450رو بدست بیارم به نظرتون باید چیکار کنم؟؟؟آباکوس رو در حد مبتدی بلدم!!!
 • با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما من روی تحلیل ضربه در خاک کار میکنم و برای تحلیل ضربه وزنه ای را طراحی کردم که به ارتفاع یک متر از روی خاک قرار دارد و با شتاب ثابت گرانشی پایین می اید. چون فرض کردم وزنه سقوط ازاد دارد. حال در تحلیل مدل هنگامی که تحلیل شروع می شود تا چند ثانیه هم تحلیل می کند ولی بعداز مدتی این پیغام ظاهر می شود و تحلیل متوقف می شود. the ratio of deformation speed to wave speed 10000 in at least one element this usually indicates an error with the model definition خیلی ممنون
  • مدل خاک نسبت به ضربه و افزایش تنش بسیار حساس است. چک کنید که از واحدهای درستی استفاده کرده باشید و تا حد امکان نیروی وارده را کاهش دهید. حتی الامکان بجای استفاده از ضربه از وارد کردن نیرو استفاده کنید.
 • سلام وقتتون بخیر من روی تحلیل سیستم های ارتعاشی توسط برنامه آباکوس با مشکلی مواجه شدم و آن ایجاد ارتعاش اجباری به پوسته ی لوله است .در صورت امکان اینجانب را راهنمایی بفرمایید که توسط کدام ماژول می توانم ارتعاش اجباری را وارد و نیرو را اعمال کنم. با تشکر
  • ابتدا لازم است در مورد استپی که به درد این کار می خورد کاملاً بررسی کنید. چندین استپ برای تحلیلهای ارتعاشی وجود دارد که هر کدام برای تحلیل خاصی است و باید بررسی کنید که کدامیک دقیقاً جوابگوی کار شماست.
 • سلام ممنون از سایت خوبتون اگه بخوام هنگام دوران یک سیلندر استوانه ای نیرویی همواره رو به پایین به درون آن اعمال کنم، از کدام دستور باید استفاده کنم؟ اگر از دستور pressure استفاده کنم،هنگام دوران ناحیه ای که نیرو به آن اعمال می شود نیز دوران می کند و در نتیجه نیرو همواره رو به پایین نخواهد بود. لطفا کمک کنید با تشکر
 • سلام، مدل شما خیلی کمک بزرگی برای من بود. من یه مدل شبیه سازی کردم ولی نمیدونم چطوری نمودار نیروی بین دو سطح رو رسم کنم. ممنون میشم کمک کنید.
 • سلام میخواهم جوش اصطحکاکی مدل کنم ورودی های مورد نیاز برای این مدل جمع آوری کردم و شبیه سازی این فرایند بلد نیستم ولی با آبکوس آشنای متوسطی دارم اگر یک فیلم،فایل آموزشی و یا یک ران از این مدل در اختیارم باشه مشکلم حل میشه لطفا کمکم کنیذ شدیدا زمانم کمه و قسمت آخر پرزمه و استادم به هیچ وجه قبول نمیکنه که این مدل سازی انجام ندم تشکر فراوان
 • سلام ميخواهم با جوش اصطكاكي دوتا ورق بهم جوش بدم و هيچ خروجي مد نظرم نيست هدفم اينه كه من كار آزمايشي كه انجام داده ام دقيقا مدل كنم وبعد از جوش قطعه آنيل كنم و در مرحله بعد تحت يك شرايط بار گذاري قرار بدم اين ورق را مشكلم:نميدونم جوش اصطحكاكي چطوري مدل كنم شديدا وقتم كمه تر خدا كمك كنيد اگر فايل آموزسي يا يك ران از جوش اصطكاكي داريد لطف كنيد و...... تشكر
 • سلام،ممنون از سایت خوبتون آیا در آباکوس هم میشه مثل کتیا نقشه دو بعدی از اجزا تهیه کرد؟ اگه نمیشه، چجوری پارت هایی که توی آباکوس کشیدم رو می تونم ببرم توی کتیا؟
 • با سلام و خسته نباشید پروژه ای دارم دقیقا شبیه به همین مسئله که در بالا توضیح دادید با این تفاوت که روی سطح جسم اولی coating ایجاد کردم ....اما نمیدانم در abaqus چگونه این کار را انجام دهم...لطفا مرا راهنمایی کنید.
 • سلام قبلا هم این سوال رو پرسیده بودم ولی جواب نگرفتم. میخوام به یه چرخ deformable سرعت زاویه ای بدم،یه جسم discrete rigid رو به آن Tie کردم و به RP جسم rigid سرعت زاویه ای دادم ولی المانهای چرخ دور خودشون میچرخن و همه با هم دور مرکز نمیچرخن. چون من جسم rigid رو در مرکز چرخ گذاشتم المانهای مرکزی میچرخن ولی قسمت بیرونی چرخ ثابت میمونه،چی کار کنم؟ نمیتونم چرخ رو rigid بگیرم، چون تغییر شکلهای چرخ رو میخوام به دست بیارم. لطفا کمک کنید ممنون
 • با سلام و عرض ادب و احترام من تو نرم افزار میخوام بین المان shell و المان solid3d تماس برقرار کنم و تو warning نرم افزار هشدار زیر میاد میشه بگین چطور باید تماس تعریف کنم که این هشدار نیاد؟ The node 1137 instance geocell-1 of surface assembly_cp-410-geocell-1 has underlying shell elements with spos and sneg face identifiers. A mismatch in temperature or field variable at this node may yield wrong results.
 • سلام میشه در زمینه دراگر پراگر و اندرکنش آجرها در نرم افزار یه توضیحی بدید؟ و اینکه اگه اگه بخواییم یه دیوار بنایی رو مدل کنیم در قسمت property باید چطور اعداد مربوط به drugerprager hardening رو داد؟ و اینکه در قسمت اندرکنش بین آجرها باید چه اطلاعاتی داد و هرکدام بر طبق چه روابطی داده می شود؟ ممنون راهنمایی کنید.
 • با سلام.چطور می شه جابجایی تعریف کرد و بعد مقدار نیروی لازم برای تغییر شکل قطعه رو بدست آورد.؟در این مثال RF1 رو چطور می شه بدست آورد؟لطفا توضیح بدید.ممنون
  • شرایط متفاوت است ولی به طور اختصار در مواردی که تغییر شکل زیاد است و المانها شکل اولیه خود را کاملاً از دست می دهند مثل فرآیندهای شکل دهی از ALE adaptive mesh استفاده می شود که در ماژول استپ قرار دارد. در مواردی که بخش خاصی از مدل نیاز به دقت بیشتری وجود دارد از ابزار adaptivity استفاده می شود که در ماژول مش قرار دارد.
  • آباکوس تحلیل را گام به گام و با وارد کردن ذره ذره نیرو یا جابجایی به مدل پیش می برد. هر مرحله که بارگذاری را افزایش می دهد یک increment جلو می رود و بنابراین increment همواره صعودی است. در تحلیلهای explicit ممکن است در مانیتور آغاز increment را از یک نشان ندهد ولی در هر صورت صعودی است و تا به حال ندیده ام که طور دیگری باشد.
 • با سلام . من می خواهم یک فوم منظم آلومینیوم را مدل نمایم و توانسته ام اطلاعات اولیه را وارد نمایم اما نمی توانم interaction لازم برای سلولها را تعریف نمایم . لطفا بنده را راهنمایی فرمایید . با تشکر
  • در مثالهای مستندات نرم افزار موارد مشابهی وجود دارد. اگر سوال مشخصی داشتید بفرمائید تا پاسخ دهم و یا اینکه در مورد سوالات کلی تر برایم ایمیل بزنید.
 • با سلام یه سوال داشتم: می خواستم به یک جسم deformable سرعت زاویه ای بدم، یه جسم analitical rigid کشیدم و در ماژول interaction با استفاده از قید Tie دو شکل را به هم متصل کردم اما هنگام run خطا داد. متنش اینه: The slave surface assembly__pickedsurf115 does not exist. دلیلش چیه؟
  • uniform از جنس فشار است که بصورت یکنواخت روی سطح توزیع می شود. در حالیکه total force از جنس نیرو است که باز هم بصورت یکنواخت روی سطح توزیع می شود. Select Uniform to define a pressure that is uniformly distributed over the surface. For this option, the magnitude you provide must be the force per unit area. Select Total Force to define a pressure that is uniformly distributed over the surface. For this option, the magnitude you provide must be the total magnitude of the force applied to the surface (instead of force per unit area).
 • با سلام و تشکر از سایت خوبتون ،در مدول اینتراکشن در قسمت کانکتور برای مدل کردن فنر و دمپر و اصطکاک مدولی وجود داره (بیسیک و اکسیال)که برای فنر،D نیاز داره از هلپ چیزی نفهمیدم ،ایا Dهمان Kهستش یا مدول الاستیسیته یا چیز دیگه ایه و همچنین برای مدل کردن دمپینگ ،C نیاز داره ،ایا این C همان کیسی هستش یا خود دمپینگه که از روش رایلی بدست میاد اگه براتون ممکنه هر چه سریعتر جواب بدین، ممنون از لطف شما(ممنون میشم اگه شمارتونا واسم اس ام اس کنید واسه گرفتن وقت برای جلسه خصوصی با شما)09132702733
  • جناب رواجی من نمی خواهم شرایط مرزیم تغییر کنه و میخواهم شتابی که وارد کردم در همون راستای افق باشه.ولی برای جابه جایی میخوام یه محور محلی تعریف کنم که در راستای محور جدید به من جابه جایی رو بده.امکانش هست؟
   • جناب رواجی با coordinate system وتغییرات در result/option متاسفانه تغییری در جابه جایی set مورد نظرم مشاهده نکردم و همون قبلیه.اگه راهنمایی کنید واقعا ممنون می شم
 • سلام و خسته نباشید در تعریف اینتراکشن به صورت پنالتی کارکرد گزینه های زیر چیه؟ use slip-rate depended data use contact-pressure-depended data و آیا واسه وارد کردن نیروی N در فرمول اصطکاک باید از گزینه 2 استفاده کرد یا باید در مازول لود این نیرو رو وارد کنیم؟
  • تا بحال در مورد این موارد بررسی نکرده ام و این به این معنی است که نیازی به استفاده از آنها و یا تغییر دادن مقادیر پیش فرض آنها ندارید!
 • سلام با تعریف اینتر اکشن به صورت پنالتی و سپس استپ استاتیک پس از ران ارور میده که میزان سعی در گام زیاد و ران متوقف میشه خواهشا راهنمایی کنید مربوط به پایاننامه هست و نیاز ضروری دارم error : too many attempts made for this increment متشکر
 • سلام..وقتتون بخیر...پایان نامه من در مورد بار انفجار بر روی سازه ها است..اما از آنجا که بعد از تحلیل برنامه، مصالح پل تسلیم میشود اجرای برنامه متوقف میشود و error میدهد.......آیا گزینه ای در تعریف مصالح و یا روش تحلیل وجود دارد که برنامه بعد از تسلیم خطا ندهد و تغییر مکان نقطه تسلیم را بگیرم؟
  • این بستگی به این دارد که میزان تغییر شکل تا چه حد باشد. اگر باعث تغییر شکل زیاد در المان شود، باید با استفاده از تکنیکهای مش تطبیقی مشکل را برطرف کنید. اگر میزان تنش خیلی زیاد است با تعریف damage می توانید المان را حذف کنید.
 • با سلام و تشکر فراوان به نظرتون این مدل رو با کمی تغییر میشه به عنوان مدلی که آب روی جسم ثابت تاثیر میذاره در نظر گرفت به این صورت که آب با دبی یا سرعت مشخص بر روس صفحه ثابت بریزه و نیرو اعمال شه ؟
 • سلام، ببخشید یه سوالی داشتم من ارتعاشات اجباری تیر یکسرگیردار با delamination رو مدل کردم،از contact normal behavior استفاده کردم،با وجود اینکه contact مساله رو غیر خطی می کنه ولی فرکانسارو می تونم بگیرم!!! به جواب میشه اطمینان کرد؟ بعد از بررسی ارتعاشات اجباری جابجایی وسط تیر برحسب زمان فقط شامل پاسخ خصوصیه یا هم عمومی و خصوصی؟ اگر بخواهیم فقط پاسخ خصوصی رو بگیریم باید دمپینگ تعریف کنیم؟مقدارش چقدر باید باشه؟ خیلی ممنون
 • سلام ممنون که جواب سوالا رو میدید. یه سوال؟ چجوری میشه در همین مثال به جای اعمال سرعت یا جابه جایی در شرط مرزی برفرض مشخص کنیم که قطعه ی بالایی مقدار 1000 کیلوگرم فشار به سطح وارد کند.مثال بارز آن آزمایشات سختی راکول یا برینل می باشد. ممنون
 • آقا بابك سلام بنده مي خواهم تحليل خيز يك صفحه كامپوزيتي دايروي را تحت بار يكنواخت مكانيكي و حرارتي را انجام دهم اثر حرارت را چگونه لحاظ نمايم. با سپاس فراوان آينده زيبائي داشته باشيد
 • salam, man daram etesal be raveshe FSW ro analysis mikonam abzar ke harekate charkheshi darad ro RIGID darnazar gereftam vaghti job ro submit mikonam in error ro mide: A BOUNDARY CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET25 BUT THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL har kar mikonam raf nemishe. mohabat mikonid age rahnamayi konid, age lazem bood befarmayid ke file ro ersal konam. tashakor
  • لطفاً فارسی بنویسید. شرایط مرزی و بارگذاری را کلاً پاک کنید و از نو تعریف کنید. احتمالاً در مدلتان تغییرات زیادی اعمال کرده اید که باعث شده یکی از نودهای مدلتان گم شود!
 • با سلام و خسته نباشید بخاطر سایت بسیار خوبتون ازتون یه خواهش دارم اگه امکانش هست آموزش اکستروژن مستقیم هم بگذارید. براتون هم ایمیل دادم ممنون میشم اگه جوابمو بدین. خیلی خیلی احتیاجش دارم. خیلی ممنون از لطفتون
  • Select Frictionless if you want Abaqus to assume that surfaces in contact slide freely without friction. Select Penalty to use a stiffness (penalty) method that permits some relative motion of the surfaces (an “elastic slip”) when they should be sticking. While the surfaces are sticking (i.e., ), the magnitude of sliding is limited to this elastic slip. Abaqus will continually adjust the magnitude of the penalty constraint to enforce this condition. For more information, see “Stiffness method for imposing frictional constraints in Abaqus/Standard” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User's Manual, and “Stiffness method for imposing frictional constraints in Abaqus/Explicit” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User's Manual. Select Static-Kinetic Exponential Decay to specify static and kinetic friction coefficients directly. In this model it is assumed that the friction coefficient decays exponentially from the static value to the kinetic value. Alternatively, you can enter test data to fit the exponential model. (This Friction formulation option also allows you to specify elastic slip.) For more information, see “Specifying static and kinetic friction coefficients” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User's Manual. Select Rough to specify an infinite coefficient of friction. For more information, see “Preventing slipping regardless of contact pressure” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User's Manual. Select Lagrange Multiplier (Standard only) to enforce the sticking constraints at an interface between two surfaces using the Lagrange multiplier implementation. With this method there is no relative motion between two closed surfaces until . For more information, see “Lagrange multiplier method for imposing frictional constraints in Abaqus/Standard” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User's Manual. اگر می خواهید ضرایب چداگانه ای برای حالت استاتیک و حرکت تعریف کنید می توانید از kinematic استفاده کنید.
   • سلام در پی لغزش مجبورم که از ضرایب جداگانه برای اصطکاک ایستایی و جنبشی استفاده کنم. برای استفاده از روش باید 3 تا ضریب را وارد کنیم static coeff kinetic coeff decay coeff دو ضریب اول را از جداول مربوطه برابر 0.5 و 0.3 بدست اوردم اما نمی دانم که ضریب سوم چیست و چگونه بدست می آید ولی هر چی هست به سرعت لغزش بستگی دارد. ممنون میشمدر این مورد راهنمایی بفرمایید
 • سلام آقا بابك مطالب ارائه شده برام خيلي مفيد هستند ،سپاس از لطف شما آقاي مهندس بنده مي خواهم تحليل فركانسي يك تير يكسر گيردار قائم را با در نظر گرفتن اينرسي چرخشي انجام دهم لطفا اگر در اين خصوص مطلبي داريد برام ارسال نمائيد هميشه شاد باشيد با تشكر
 • سلام داداش گلم روزه و نمازت قبول من دارم یک جمجمه که دو متریال داره رو شبیه سازی میکنم به مشکل خردم /نمیدونم چطوری ضربه رو برای نرم افزار تعریف کنم یعنی ضربه یک جسم به سر با سرعت دلخاه وزمان صفر چون در یک آن ضربه وارد میشه و اثرش روی متریال جمجمه بررسی بشه ازت ممنون یه خاهش دارم لطفا به ایمیلم بفرست چون این وب رو تصادفی پیدا کردم و میتونم به راحتی دوباره پیداش کنم راستی من انسیس کار کردم و با آباکوس تا حالا کار نکردم warforbest@yahoo.com
 • سلام داداش گلم روزه و نمازت قبول من دارم یک جمجمه که دو متریال داره رو شبیه سازی میکنم به مشکل خردم /نمیدونم چطوری ضربه رو برای نرم افزار تعریف کنم یعنی ضربه یک جسم به سر با سرعت دلخاه وزمان صفر چون در یک آن ضربه وارد میشه و اثرش روی متریال جمجمه بررسی بشه ازت ممنون یه خاهش دارم لطفا به ایمیلم بفرست چون این وب رو تصادفی پیدا کردم و میتونم به راحتی دوباره پیداش کنم
 • سلام راستش 3 تا سوال داشتم که اگه کمکم کنید یه دنیا ممنون میشم 1-می خواستم بدونم خال جوش را چجوری در اباکوس مدل کنم؟ 2- بارگذاری جند محوره را چجوری اعمال کنم؟ 3- تحلیل خستگی را تحت بار سیکلی به چه نحوی انجام بدم؟ اگه فایل اموزشی در این ارتباط یا پایان نامه ای واسم میل کنید ممنون میشم mohammad_davari66@yahoo.com تشکر
  • خال جوش معمولا با fastener مدل می شود. اگر از چند جهت بارگذاری را انجام دهید بارگذاری چند محوره خواهد بود. منظورتان چیست؟ برای خستگی از step مخصوص ان fatigue استفاده باید کرد.
 • با عرض سلام و خسته نباشید من روی این مثال خیلی کار کردم که بتونم هر دو جسم تغییر شکل داشته باشه ولی نتونستم می تونید راهنماییم کنید که چطوری می تونم جسم صلب با قابلیت تغییر شکل تعریف کنم میتونید در آموزش مدلسازی برخوردی که گذاشتید تغییر شکل دو جسم رو آموزش بدید با تشکر فراوان
 • با سلام من روی این مثال خیلی کار کردم که بتونم هر دو جسم تغییر شکل داشته باشه ولی نتونستم می تونید راهنماییم کنید که چطوری می تونم جسم صلب با قابلیت تغییر شکل تعریف کنم اگه کمکم کنید یک دنیا ممنون میشم باتشکر
 • با عرض سلام و تبریک سال نو در آموزش مدلسازی برخورد در اباکوس می توان هر دوجسم تغییر شکل داشته باشد اگر فایلی که هردو جسم تغییر شکل داشته باشد رو بذارید ممنون میشم با تشکر از سایت آموزندتون
  • سلام بله همواره می توان هر دو قطعه را طوری تعریف کرد که تغییر شکل داشته باشند. در همین مثال می توانید جسم صلب را با قابلیت تغییر شکل تعریف کنید و نتایج را ببینید.
 • سلام . بنده قصد تحلیل خستگی دو چرخدنده درگیر را داشتم . اما به علت پیچیده بودن contact ها به شدت سردرگم شدم و نتیجه تحلیل نیز اصلا برخورد را در نظر نمی گرفت . برای تحلیل خستگی چرخدنده های درگیر استفاده از نرم افزار مناسب است !. اگر امکان دارد تحلیل cfd پیشرفته را با abaqus آموزش دهید . سئوال : خواص پیشرفته مواد را از کج بیابیم . سئوال 2 : آیا abaqus2013 از نظر تحلیل سیالاتی با fluent قابل مقایسه است . شما تحیل سیالاتی abaqus را چگونه ارزیابی میکنید . با تشکر .
 • با تشکر از مطالب مفید مطرح شده می خواستم بدونم برای مدل سازی اتصال نقطه جوش تحت بار چگونه باید عمل کنیم. پیشاپیش از راهنمایی شما ممنونم
 • سلام بابت مطالب مفیدتون بسیار سپاسگزارم من روی مسئله تحلیل یک تیر تحت خمش سه نقطه ای(اعمال بار نه جابجایی) کار می کنم. اجزای مسئله شامل تیر، استوانه صلب اعمال بار، و دو تکیه گاه صلب. سوال من اینه که در صورت تعریف تماس بین سطوح اجزا، با اعمال هر مقدار بار، مسئله خطا میده، اگر بخواهیم مسئله فقط در یک استپ(عدم تعریف استپ جابجایی اولیه) حل گردد یعنی فقط یک استپ اعمال بار داشته باشیم به چه صورتی می توان این مشکل را حل کرد؟ ممنونم.
 • سلام.با تشکر از سایت خوبتون.یه سوال داشتم.من اگه بخوام از نرم افزار آباکوس در مختصات استوانه ای خروجی تنش های شعاعی و قطاعی بگیرم،چیکار باید بکنم؟ممنون.
  • سلام خلاصه می گویم برای جزئیات به مستندات آباکوس مراجعه کنید. در ماژول visualization زیر مجموعه tools ابتدا دستگاه مختصات استوانه ای ایجاد کنید سپس در results options در زبانه transformation آن دستگاه مختصات را به مدل اعمال کنید.
 • BA KAMALE TASHAKOR... MA MITUNESTIM BARAYE TAERIFE JESM SOLB AZ MODULE PART>CREATEPART>DISCRETE RIGID ESTEFADE KONIM.VA SEPAS PART>CREAT SHELL FROM SOLID RA EJRA KONIM.BADAN DAR MODULE PROPERTY>SPECIAL>INERTIA BE SOMBE JERM & INERC EKHTESAS BEDIM. 1)TAFAVOT IN RAVESH BA RAVESH SHOMA CHIYE? 2) DAR TAHLIL DYNAMIC BARAYE TARIF FURURAFTEGI CHE BAYAD KARD? BA KAMALE TASHAKOR...  
 • <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">از سایت ومطالب خوب و بدون اغراق بینظیرتون ممنون</span> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">خیلی دنبال تحلیل برخورد بودم ولی پیدا نکردم آموزش شما حرف نداره</span>
 • سلام من مدل برخورد در حالت دوم رو که شرایط مرزی بر اساس سرعت تنظیم می شد ، مدل کردم اما تغییر شکل حاصل از برخورد خیلی زیاد بود و نمودار هم که برای نقطه مرجع سنبه رسم کردم کاهشی بود اما زیاد حالت سیکلی نداشت به اندازه ای که در شکلهای شما اورده شده است. دلیل خاصی دارد یا من در مرحله ای اشتباه کرده ام ؟ البته کاملا مطابق با مراحل گفته شده عمل کردم و چند بار نیز چک کرده ام.
  • سلام اظهار نظر در مورد کاری که ندیده ام واقعاً مشکل است. ولی فکر می کنم در تعداد دیتایی که در ماژول step برای ذخیره شدن تعیین کرده اید با مدل من اختلاف دارید.
 • با سلام واقعا از سایتتون و اطلاعات کامل و قابل درکتون متشکرم. امیدوارم همیشه در تمامی موارد زندگیتون مثل اینجا پیشرو و موفق باشید. خیلی استفاده کردم و موفق باشید. یک سوال ؟؟؟ من الان یک نفر دیگم ولی تونستم پست ایشون رو ویرایش کنم ... مشکلش رو حل کنید با تشکر امید
   • منظورم ایجاد نیروی اولیه در میله هست وقتی که یه کابل رو بین دو نقطه بسته میشه میخوام با یه نیروی اولیه که در داخل کابل وجود داره این دو نقطه رو با کابل بکشم البته از bolt load استفاده کردم ولی در مدل های دو بعدی که از wire استفاده کرده بودم این (بولت لود)کاربرد نداشت حالا میخواستم ببینم راه دیگه ای هست
 • سلام خسته نباشید من روی پایان نامه فوقم کار میکنم که برخورد یه استوانه به یه تیر الومینیومی است که در حین برخورد تیر پاره میشه(تجربی) برای بدست اوردن پارگی یا damage ماده من ductile و احتیاج به تعریف پارامترهایی مثل ductile damage , stress triaxiallity ,....است من نمیدونم این داده ها رو از کجا بدست بیارم تو اباکوس خوب توضیح نداده اگه میشه یه کمک کنید
  • سلام علی آقا در مورد اطلاعات متریال آلومینیوم خوشبختانه در مثالهای خود نرم افزار آباکوس دیتاهای خوب و کاملی وجود دارد. متاسفانه تا شنبه دسترسی به abaqus ندارم و گرنه همین الان دیتاها را برایتان می فرستادم. پس تا شنبه منتظر باشید!!
  • سلام از documentation نرم افزار abaqus مطلب زیر را که در examples قرار دارد مطالعه بفرمائید. 2.1.16 Progressive failure analysis of thin-wall aluminum extrusion under quasi-static and dynamic loads ضمناً اطلاعات متریال آلومینوم که در این مطلب آورده شده است را در آموزشی جدید قرار داده ام.
   • سلام مهندس. خدا قوت. بنده دارم یه دیوار برشی را با یک فنداسیون مدل سازی می کنم این دو با هم در تماس هستند. الان دو تامشکل برام پیش اومده؟ 1- من این کارای که شما گفتید در همین قسمت بالا  متناسب با کار خودم انجام دادم. ولی در merge کردن دو پارت مشکل خوردم.(merge را از نوع مش انجام داده ام) مخصوصا در هنگام اعمال بار وتکیه گاه ها.ereor میدهد. 2- من نباید بین دیوار و فنداسیون تماسی از نوعrigid-tieو غیره اعمال کنم. اگه اینجوره ممنون میشم راهنماییم کنید. البته من بیشتر دیوار برام مهمه ولی نقطه چپ گوشه دیوار که در تماس با فنداسون هست خیلی برام مهمه. چون باید هیسترسیز اون نقطه را ترسیم کنم. ممنون میشم راهنماییم کنید.(اگه شماره تماس بدید خیلی دعاگو خواهم بود.)