Contact Interaction | برخورد و تماس

بحث مربوط به برخورد قطعات مختلف با یکدیگر، شکل دهی فلزات، اصطکاک قطعات مجاور و بحث های مشابه در علم مکانیک و صنایع مختلف از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از مهمترین نکات قوت نرم افزار Abaqus توانایی مدل کردن چنین پدیده هایی است. شبیه سازی چنین پدیده هایی در نرم افزار آباکوس با توجه به ماژولی که مخصوص این کار در نرم افزار قرار داده شده است در مقایسه با سایر نرم افزارها بسیار راحت تر قابل انجام است.

جهت آشنایی با توانایی های نرم افزار در این خصوص مثال ساده ای در این فصل در نظر گرفته شده است. مثال مورد نظر همان گونه که در شکل دیده می شود شامل 2 قطعه می شود. قطعه پائینی ثابت و قابل تغییر شکل است و قطعه بالایی صلب و در حال حرکت در نظر گرفته می شود.

این مثال را به 2 صورت استاتیکی و دینامیکی بررسی خواهیم کرد.

به دلیل آنکه بحث مربوط به ترک و شکست در این مثال مطرح نیست میزان تغییر مکان قطعه متحرک 1cm در نظر گرفته می شود، به این معنا که قطعه ثابت دچار 0.5cm تغییر شکل خواهد شد.


Part/Sketch

در ماژول Part و با استفاده از قطعه ثابت را ایجاد کنید. دقت کنید که تمامی اندازه های همان گونه که در فصول پیش نیز تاکید شد بر حست متر در نرم افزار وارد گردد.

مجددا با استفاده از قطعه دوم را ایجاد کنید. برای آنکه در ماژول Assembly و هنگام مونتاژ 2 قطعه در کنار هم دچار مشکل نشوید، مقدار Approximate Size را در حدود 0.4 در هر دو مدل وارد کنید. در این مرحله و علی رغم اینکه نهایتا قطعه متحرک صلب و تغییر شکل ناپذیر در نظر گرفته خواهد شد، تنظیمات Create Part را از حالت Deformable خارج نکنید. برای رسم نیمدایره انتهای سمبه می توانید از Create Arc: Tangent To Adjacent Curve، ، و نهایتا برای حذف خطوط اضافه از دستور Trim، ، استفاده کنید.

حال 2 قطعه دارید که برای انتخاب هر کدام از نوار بالای نرم افزار استفاده می شود.


Property

در ماژول Property یک ماده با مشخصات مکانیکی زیر ایجاد کنید.

Density : 7800 kg/m3

Young’s Module : 200e9 GPa

Poisson’s Ratio : 0.3

Section مربوط به ماده را نیز ایجاد کرده و این Section را به هر دو قطعه به طور جداگانه نسبت دهید.


Assembly

در ماژول Assembly هر دو قطعه را همزمان و از نوع Independent وارد کنید. برای راحتی نمایش دو قطعه عبارت Auto-Offset From Other Instances را به حالت انتخاب درآورده و Ok کنید.

حال باید این دو قطعه در کنار هم به نحوی مونتاژ شوند که شرایط مورد نظر اولیه مساله برقرا باشد. طبق اصول هندسه فضایی موقعیت دو قطعه نسبت به هم در فضا با 3 قید تعریف می شود.

برای برقراری اولین قید از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا و یا از نوار ابزار را انتخاب کنید.

Constraint / Face To Face

سطح بالایی سمبه را به عنوان قطعه متحرک انتخاب کنید. سطح رویی قطعه ثابت را به عنوان قطعه ثابت انتخاب کنید.

با استفاده از Flip طوری تنظیم کنید که فلش ها هم جهت با هم باشندو Ok کنید. فاصله دو سطح از یکدیگر را 0.05m وارد کنید. در صورتی که جابجایی مورد نظر درست نباشد در نمودار درختی و زیر عنوان Assembly می توانید قید ایجاد شده را حذف یا ویرایش کنید. معمولا با مثبت و منفی کردن فاصله و یا Flip می توان به موقعیت مورد نظر دست یافت.

به عنوان قید دوم صفحه های کناری دو قطعه را نسبت به هم مقید می کنیم. مجددا از قید Face To Face استفاده کنید و این بار فاصله میان دو صفحه را 0.04cm وارد کنید. مجددا یادآور می شود که با مثبت و منفی کردن فاصله یا Flip می توانید به موقعیت مورد نظر دست یابید.

به عنوان سومین و آخرین قید فاصله نسبی صفحات مقابل دو قطعه را برابر صفر کنید.

قیدهایی که در ماژول Assembly به مدل اضافه می گردد صرفا در همین ماژول اعتبار دارد و به هیچ عنوان شباهتی به قیدهایی که در ماژول Load ایجاد می گردد ندارد و لذا هیچ تاثیری بر حل مساله نخواهد داشت. به طور مثال فاصله سطوحی که در این قسمت برای نرم افزار تعریف گردید در روند حل مساله ممکن است دچار تغییر گردد.


Step

به عنوان مدل اول یک گام تحلیلی از نوع Static ایجاد کنید.

برای یکی از تکیه گاههای قطعه ثابت Set با نام Base تعریف کنید. History Output مناسب جهت ذخیره کردن عکس العملهای تکیه گاهی قائم برای Base را ایجاد کنید.


Interaction

وارد ماژول Interaction شوید. بسیاری از تنظیمات مسائل پیچیده در این ماژول انجام می شود. در این مساله تنظیمات مربوط به تماس (Contact)، تعریف سمبه به عنوان یک قطعه صلب (Rigid Body) و مشخصات تماس از قبیل درنظر گرفتن یا عدم وجود اصطکاک میان قطعات در این ماژول صورت می گیرد.

در گام اول سمبه را به عنوان یک جسم صلب به نرم افزار معرفی می کنیم. همانطور که می دانید اجسام صلب فقط دارای حرکات انتقالی و دورانی هستند و دچار تغییر شکل نمی شوند. لذا برای اجسام صلب فقط مشخص بودن موقعیت در فضا اهمیت پیدا می کند. از آنجایی که تعریف موقعیت تک تک نقاط قطعه در فضا کاری پرهزینه و غیرضروری می باشد می توان برای جسم یک نقطه مرجع درنظر گرفت و صرفا رفتار و موقعیت آن نقطه مرجع (Reference Point) را دنبال کرد.

روال کار نرم افزار برای مدل کردن قطعات صلب نیز به همین شیوه است. در ابتدا برای جسم صلب یک نقطه به عنوان نقطه مرجع تعریف می گردد و سپس رفتار جسم صلب با کنترل رفتار نقطه مرجع آن صورت می گیرد.

پس اولین کاری که در ماژول Interaction انجام می دهیم ایجاد یک نقطه مرجع برای سمبه است. از نوار ابزار Create Reference Point، ، را اجرا کنید. با توجه به آنکه حرکت دورانی برای سمبه مد نظر نیست لذا تفاوتی نمی کند کدام نقطه به عنوان نقطه مرجع انتخاب گردد. یکی از نقاط روی سمبه را به عنوان نقطه مرجع انتخاب کنید.

جهت معرفی کردن سمبه به عنوان جسم صلب به نرم افزار از نوار ابزار Create Constraint، ، را اجرا کنید. Rigid Body را انتخاب کنید.

Create Constraint / Rigid Body

از پنجره Edit Constraint گزینه Body را انتخاب و Edit کنید. سمبه را در صفحه نمایش انتخاب کنید.

برای نسبت دادن نقطه مرجع به جسم صلب از بخش Reference Point گزینه Edit را انتخاب و در صفحه نمایش RP-1 را انتخاب کنید. حال باید پنجره Edit Constraint شبیه شکل زیر باشد و وضعیت Body و Reference Point به حالت انتخاب شده (Picked) درآمده باشد.

جسم صلب در نرم افزار با دایره های زرد رنگ نشان داده می شود.

همان گونه که گفته کار دیگری که در این ماژول انجام خواهیم داد تعریف ویژگیهای تماس میان دو قطعه است. همانند کاری که در ماژول Property برای تعریف ماده انجام می شود در این ماژول نیز برای تعریف تماس میان قطعات باید عمل مشابهی صورت پذیرد. به این معنی که در ابتدا ویژگیهای تماس همچون وجود اصطکاک یا عدم وجود آن برای نرم افزار تعریف می گردد. سپس این ویژگیها به سطوحی که با هم تماس برقرار می کنند نسبت داده می شود.

از نواور ابزار Create Interaction Property، ، را اجرا کنید.

Create Interaction Property / Contact

در پنجره Edit Contact Property تنظیمات زیر را انجام دهید.

Mechanical / Tangential Behavior / Frictionless

Mechanical / Normal Behavior / Default – Hard Contact

در آخرین مرحله در این ماژول ویژگیهای تماس ایجاد شده را به سطوح در تماس نسبت خواهیم داد. جهت راحت تر شدن کار ابتدا سطوح را به طور جداگانه برای نرم افزار تعریف می کنیم. تعریف سطح شبیه تعریف Set است و در ادامه روند کار با نرم افزار کار را راحت تر خواهد کرد. از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا کنید.

Tools / Surface / Create

نام مناسبی همچون Mandrel برای سطح مورد نظر انتخاب کنید. سطح منحنی سمبه را از صفحه نمایش انتخاب کنید. به منظور انتخاب راحت سطوحی که در معرض دید قرار ندارند روشها مختلفی وجود دارد از جمله دوران شکل و یا غیرفعال کردن Select The Entity Closest To Screen، ، که قبلا در مورد آن توضیح داده شد. روش دیگری که در اینجا معرفی می شود کار با Display Group نرم افزار است. آیکونهای این منو معمولا به طور پیش فرض در بالای صفحه نمایش نرم افزار وجود دارد.

Create Display Group را اجرا کنید. در این پنجره می توانید تنظیمات زیادی جهت نمایش را تغییر و یا ایجاد کنید. در بخش Items عبارت Part Instances را فعال کنید. عبارت Highlight Items In Viewport را به وضعیت انتخاب درآورید. حال قطعه مورد نظر را انتخاب کنید.

با استفاده از عملگرهای منطقی (Boolean Operators) که در پائین این پنجره قرار دارد می توانید عمل مورد نظرتان را روی قطعه انتخاب شده اعمال کنید. به طور مثال در اینجا برای خلوت شدن صفحه نمایش می خواهیم فقط سمبه در صفحه نمایش نشان داده شود. لذا پس از آنکه قطعه سمبه را انتخاب کردید روی عملگر Replace کلیک کنید تا تمام قطعات به غیر از سمبه از صفحه نمایش حذف گردد. حال می توانید به راحتی سطح منحنی سمبه را جهت ایجاد Surface در صفحه نمایش انتخاب کنید.

از نوار ابزار Display Group آیکون Replace All، ، را اجرا کنید تا تمام قطعات دوباره نمایش داده شود. مراحل فوق را مجددا تکرار و این بار سطح رویی قطعه ثابت را با نام Matrice ایجاد کنید.

از نوار ابزار Create Interaction، ، را اجرا کنید. Step روی انتخاب Initial باشد، سپس Surface-To-Surface Contact را انتخاب کنید.

برای انتخاب سطح Master روی Surfaces کلیک کنید تا سطوحی که ایجاد کرده اید نمایش داده شود. Mandrel (سمبه) را انتخاب کنید.

Surface را به عنوان نوع سطح Slave انتخاب کنید. این بار Matrice (سطح رویی قطعه ثابت) را انتخاب کنید.

Continue کنید تا پنجره نهایی تنظیمات Edit Interaction باز شود. تمام تنظیماتی که تا به این مرحله انجام داده اید در این پنجره خلاصه شده است. لذا نیازی به ایجاد تغییر ندارد و Ok کنید.

سطوحی که بینشان برخورد تعریف شده است با مربع های زرد رنگ نمایش داده می شود. به این معنی که اگر این دو سطح به هم برسند برخورد میان ایشان توسط نرم افزار تشخیص داده شده و بینشان نیرو و فشار رد و بدل می شود. در صورتی که به هر دلیل تماسی میان سطوحی غیر از این دو سطح اتفاق افتد نرم افزار در مورد آنها عکس العملی نخواهد داشت و طبیعتا به صورت مجازی ممکن است داخل هم فرو بروند. در این مثال فقط تماس میان دو سطح مزبور برای ما اهمیت دارد. در مدل دینامیک همین مثال در ادامه خواهید دید که روش ساده تری برای تعریف سطوح در تماس نیز وجود دارد.

در این مرحله مجددا کنترل کنید که تعریف تماس در گام Initial صورت گرفته باشد. برای کنترل این مطلب از Interaction Manager استفاده کنید. در صورتی که گام اشتباه باشد با استفاده از Move Left/Right می توانید تعریف برخورد را به Step مطلوب جابجا کنید.


Load

وارد ماژول Load شوید تکیه گاه قطعه ثابت را ایجاد کنید. برای انتخاب 2 لبه قطعه از کلید Shift استفاده کنید.

در این مثال برخلاف مثالهای پیشین که در آنها نیرو به قطعه داده می شد و تغییر مکانها بدست می آمد، جابجایی مطلوب به سمبه داده می شود و نیروی لازم جهت ایجاد چنین جابجایی بدست خواهد آمد. لذا در این مثال جهت ایجاد جابجایی به میزان 0.5cm در سمبه از Create Boundary Condition، ، استفاده می کنیم.

دقت کنید گام تحلیل فعال Step-1 باشد و سپسDisplacement/Rotation را انتخاب کنید.

در این مرحله دقت کنید به دلیل آنکه سمبه به عنوان یک جسم صلب به نرم افزار معرفی شده است و دارای یک نقطه مرجع می باشد، لذا تغییر مکان مورد نظر را به Reference Point اعمال خواهیم کرد و نه به کل جسم. در صفحه نمایش RP-1 را انتخاب کنید.

با توجه به محورهای مختصات صفحه نمایش در جهت مورد نظر حرکت سمبه، جابجایی 0.010m را با علامت صحیح مثبت یا منفی وارد کنید. سایر جابجایی ها را صفر کنید.

در ماژول Load دیگر کاری نداریم، برای محاسبه نیروی لازم جهت حرکت سمبه و ایجاد تغییر شکل در قطعه ثابت به ماژول Step برگردید.


Step

وارد ماژول Step شوید. در ابتدا برای نقطه مرجع سمبه یک Set تعریف کنید. سپس برای این Set یک History Output مناسب برای ذخیره مقادیر نیروی عکس العمل RF تعریف کنید.

 


Mesh

وارد ماژول Mesh شوید. هر دو قطعه را با دانه بندی های مناسب شبکه بندی کنید. دقت کنید علی رغم آنکه سمبه یک قطعه صلب است اما باید شبکه بندی شود.

 


Job/Visualization

در ماژول Job یک Job جدید تعریف و مدل را اجرا کنید. در شکل زیر تنش نهایی ایجاد شده روی قطعه نمایش داده شده است.

طبیعتا هرقدر شبکه بندی ریزتر باشد جواب بهتری بدست خواهد آمد. به کمک Animate: Time History مراحل تغییر شکل را مشاهده کنید. نمودارهای نیروی نقطه مرجع سمبه و عکس العمل تکیه گاه قطعه ثابت را جداگانه رسم کنید.

همانگونه که انتظار می رود نمودار نیروی لازم جهت حرکت سمبه دارای یک شکست می باشد. در واقع قبل از رسید سمبه به ماتریس نیرویی جهت ایجاد حرکت نیاز نیست ولی پس از برقراری تماس به تدریج این نیرو افزایش می یابد.


Step

مجددا مثال فوق را این بار به صورت دینامیک و با درنظر گرفتن سرعت و ضربه مدل خواهیم کرد. نیازی به ایجاد مدل از ابتدا وجود ندارد. تغییرات در مساله از ماژول Step آغاز می شود. لذا به ماژول Step بروید.

یکی از امکانات خوب نرم افزار تهیه کپی از روی یک مدل و ذخیره کردن تمام آنها روی یک فایل است و لذا نیازی به Save چندین فایل وجود ندارد. از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا کنید.

Model / Copy Model / Model-1

نام مناسبی مثل Dynamic برای مدل جدید ایجاد کنید. مدل قبلی با تمام تنظیماتش در مدل جدید به نام Dynamic کپی شده است.

در هر ماژول که کار می کنید دقت کنید که مدل فعال Dynamic باشد. Step Manager را باز کنید.

در مدل قبل یک گام تحلیل از نوع Static تعریف شده بود. در این مساله به جای گام استاتیک می خواهیم از گام Dynamic Explicit استفاده کنیم. از آنجایی که تمام تنظیمات پس از ماژول Step شامل ماژولهای Interaction و Load با توجه به Step مشخص انجام شده است، اگر در این مرحله Step-1 را حذف و مجددا یک Step جدید ایجاد کنید تمام تنظیمات ماژولهای فوق پاک شده و دوباره مجبور به ایجاد مجدد آنها خواهید بود. برای اجتناب از این امر از Replace استفاده می کنیم. Replace را اجرا و Dynamic Explicit را جایگزین Static General کنید. تنظیمات زیر را انجام دهید.

Time Period: 0.002

Nlgeom: On

تنظیمات History/Field Output نیازی به تغییر ندارد.


Interaction

در ماژول Interaction نیازی به ایجاد تغییر وجود ندارد؛ اما همانطور که قبلا اشاره شد در مسائل Explicit راه ساده تری برای تعریف تماس میان سطوح وجود دارد. Interaction Manager را باز کنید.

در اینجا مشابه دستور Replace وجود ندارد؛ لذا Int-1 را حذف کنید و مجددا Interaction دیگری ایجاد کنید.

همانطور که متوجه شده اید علاوه بر انتخابهایی که در مثال قبل وجود داشت مثل Surface-To-Surface در تحلیلهای Explicit گزینه General Contact نیز اضافه شده است. اکیدا توصیه می شود به منظور جلوگیری از هر گونه خطا و همچنین راحت شدن کار از این انتخاب در مسائل Explicit استفاده شود. با انتخاب General Contact نیازی به تعریف جفت های تماسی نیست و هر دو سطحی از هر دو قطعه ای که با هم برخورد کنند تشخیص داده می شود.

در مدل کردن تماس در مسائل دینامیک نکته دیگری نیز وجود دارد. Interaction Property Manager را باز و Intprop-1 را ویرایش کنید.

در مسائل Dynamic Explicit حتما گزینه Allow Separation After Contact باید فعال باشد.


Load

در ماژول Load به جای وارد کردن تغییر مکان سمبه در این مساله سرعت سمبه را وارد خواهیم کرد. Boundary Condition Manager را باز کنید.

BC-2 که مربوط به اعمال تغییر مکان به سمبه بود را حذف کنید و BC جدیدی از نوع Velocity/Angular Velocity ایجاد کنید. مشابه مساله قبل نقطه مرجع سمبه را انتخاب و در جهت عمودی و با در نظر گرفتن علامت مثبت یا منفی درست سرعت 5m/s را اعمال کنید. سایر مولفه های سرعت را صفر کنید.

نیازی به تغییر شبکه مدل وجود ندارد.


Job/Visualization

یک Job جدید ایجاد و مدل را اجرا کنید.

به دلیل ماهیت ضربه ای مساله مورد نظر نیروی بدست آمده برای سمبه حالت توسانی خواهد داشت.

 


Step

244 دیدگاه

 • Ali / مهر ۲۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۵۴ ب.ظ

  با درود و خسته نباشید

  مدل من ضربه است شبیه مثال بالا و سنبه (صلب) سرعت 5 متر بر ثانیه سرعت دارد. نوع همه تماسها از نوع surface-to-surface هست و نمونه در دو طرف روی تکیه گاه صلب قرار گرفته است. مشکل اینجاست که برای reference point سنبه RF (Reaction force) و (CF (Concentrated force در ماژول استپ برای گرفتن خروجی نیرو زمان تعریف میکنم. اما بعد از تحلیل نمودار مقدار ثابت صفر را برای نیرو در کل زمان نشان میدهد. دلیل و راه حلش چیست؟
  در ضمن، اگر خروجی Contact force را تعریف کنم، ارور زیر در ابتدای سابمیت کردن Job نشان داده میشود!
  The cpset or the surface parameter must be specified for history contact output

  The nset parameter can only be used for bondstat or bondload output
  Analysis Input File Processor exited with an error.

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۴۴ ق.ظ

   برای سمبه نیرو تعریف کرده اید یا جابجایی؟ اگر جابجایی تعریف کرده اید خروجی RF را باید ثبت کنید.
   خطای اشاره شده مربوط به تعیین اشتباه خروجی است. دقیقاً چه چیزی را می خواهید ثبت کنید؟

   پاسخ دادن
   • Ali / مهر ۲۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۱۸ ب.ظ

    مهندس جان،
    برای سنبه سرعت تعریف شده. (شاید این دلیل صفر نشان دادن خروجی نیرو است؟!)
    جرم و سرعت سنبه معلوم است و صرفا این دو برای سنبه تعریف شده است.
    در واقع میخواهم نمودار نیروی وارده به نمونه در محل تماس را در طول زمان رسم کنم.
    بهتر است تا نمودار نیرو وارد شده به سنبه( نیروی عکس العمل واره بر نمونه، چون قراره برابر باشند) در طول زمان را تعریف کنم یا خروجی نیرو-زمان را برای خود نمونه تعریف کنم؟

    پاسخ دادن
    • Babak / آبان ۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۱۶ ب.ظ

     تعریف نیروی تماسی کار راحتی نیست و خطای زیادی دارد. نیروی عکس العمل سمبه، RF، را ثبت و ترسیم کنید.

    • Ali / آبان ۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۴:۰۲ ب.ظ

     سلام مجدد
     همانطور که عرض کردم برای سنبه سرعت ثابت 5 متر بر ثانیه تعریف شده و تعریف خروجی RF نیروی عکس العمل و (CF (concentration force برای سنبه، هر دو نمودار، مقدار ثابت صفر در طول زمان را نشان میدهد. به نظرتان مشکل چیست؟

    • Babak / آبان ۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۱۲ ب.ظ

     خروجی RF را باید برای نقطه مرجع سنبه تعریف کنید.

 • Ali / مهر ۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱:۳۶ ب.ظ

  با درود
  مشابه مثال دینامیکی بالا، من خسارت برای ماده تعریف کردم بطوری که ماده بعد از اندکی تغییر شکل دچارخسارت میشه و نمونه شروع به دو تکه شدن میکنه. از xfem یا روش سنتی رشد ترک استفاده نمیکنم چون نمونه Pre-crack نداره بلکه یک ناچ V شکل در پایین نمونه وجود داره که سرش blunt (تیز نیست) هست و انحنا داره. با این حال خسارت از نوک این انحنا شروع میشه و تا محل اصابت رشد میکند و منجر به دو تکه شدن نمونه میشود.
  چطور میتونم KI (فاکتور شدت تنش) و GI (میزان رهایی انرژی کرنشی یا Strain Energy Release Rate) رو در مد اول شکست بدست بیارم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۰۶ ب.ظ

   با توجه به اینکه تحلیلتان از مشخصاً از نوع ترک نیست، هرچند مدلسازی آسیب به نوعی نماینده مدلسازی ترک است، برای داشتن این خروجی ها باید خودتان محاسبات را انجام دهید و یا فرمول مربوط به آن را در ماژول visualization نرم افزار وارد کنید.

   پاسخ دادن
   • Ali / مهر ۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۳۵ ق.ظ

    ممنون از پاسختون،

    در حالت دینامیکی امکان تعریف و تحلیل ترک xfem یا روش سنتی در آباکوس وجود داره یا خیر؟ در کتاب شما مثال تحلیل ترک در حالت دینامیکی ندیدم.

    پاسخ دادن
    • Babak / مهر ۷, ۱۳۹۴ در تاریخ ۶:۵۳ ق.ظ

     خیر چنین امکانی وجود ندارد در حال حاضر.

 • ارش / شهریور ۲۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۶:۴۱ ب.ظ

  با سلام بنده یه سوال داشتم در مورد اینکه وقتی یک ماده در اثر حرارت توی اباکوس بخوایم ذوب بشه و جریان ماده داشته باشیم اولا امکان جریان مواد ذوب شده هست اگر هست امکان اینکه راهنمائی بفرمائید هست یا خیر .دو صفحه با هم در تماس هستند در اثر تماس یک صفحه ذوب شده و جریان مواد ذوب شده رو میخوایم ببینیم

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۲۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۲۹ ق.ظ

   فکر نمی کنم با استفاده از امکانات عادی آباکوس بتوانید چنین کاری را انجام دهید. می توانید بر اساس دما خواص ماده را تغییر دهید و به تدریج آن را نرمتر کنید ولی تغییر حالت از جامد به مذاب موضوع پیچیده تری است. در سابروتین ها جستجو کرده اید؟

   پاسخ دادن
 • َعلیرضا / مرداد ۱۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۵۴ ق.ظ

  با سلام.

  مدل من ضربه سه نقطه ای، شبیه مثال بالا در حالت دینامیکی است. ماده تقریبا شکننده فرض شده است. اگر من بخوام در محل برخورد سمبه بعد از اندکی تغییر شکل جزیی، شروع پارگی یا جدایش المان ها از محل برخورد و سپس گسترش آن تا انتهای نمونه مدل کنم،
  1- به جز ایجاد ترک اولیه، چه نوع تعریف خسارت و نوع المان بندی(cohesive, المان حذفی و …) را باید انتخاب کنم؟
  2- در کتاب شما، در فصل “حذف المان”، صفحه در اثر برخورد گلوله به روش حذف المان گسیخته شده است. آیا میتوان روش حذف المان را به یک جسم سه بعدی نسبت داد تا گسیختگی در اثر ضربه اتفاق افتد؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۳۹ ب.ظ

   در چنین مواردی نیاز به تعریف ترک اولیه نیست. کافیست برای المانها معیار آسیب مناسب تعریف شود.
   بله می توان روش حذف المان را به یک جسم سه بعدی نسبت داد تا گسیختگی در اثر ضربه اتفاق افتد.

   پاسخ دادن
   • علیرضا / مرداد ۱۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۰۹ ق.ظ

    ممنون از پاسختون
    1- معیار آسیب برای المان ها متفاوت است با تعریف آسیب برای ماده؟ یا اینکه منظور شما یک مفهوم واحد است؟
    2- همراه تعریف آسیب مناسب، باید روش المان بندی خاصی را متناسب با آسیب تعریف شده انجام گیرد یا ضرورتی ندارد؟

    پاسخ دادن
    • Babak / مرداد ۱۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۳۲ ب.ظ

     منطور همان معیار آسیب برای ماده است و نیازی به المان بندی خاصی نیست.

 • sajad / مرداد ۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۶:۲۸ ب.ظ

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما.ممنون از کتاب خوبتون.مهندس من دانشجوی هوا فضا هستم یک بال هواپیما شبیع سازی کردم و میخوام به مرکز برش آن که در فضای خالی آن می باشد نیرو اعمال کنم چیکار کنم .عکس را پیوست فرستادم . مرکز برش را با رفرنس پوینت مشخص کردم….با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۴:۰۳ ق.ظ

   برایتان ایمیل کردم که می توانید از اتصالات برای متصل کردن این نقطه به قطعه استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • کیوان / تیر ۲۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۲۴ ق.ظ

  سلام ببخشید من یه اتصال پیچی مدل کردم تمام تماس ها را هم تعریف کردم توی هشدار میگه 15 ناحیه متصل نشده ولی مدلم همگرا میشه میخواستم بدونم ایا تاثیری رو نتایج داره؟ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۳۵ ب.ظ

   خیر مهم نیست.

   پاسخ دادن
 • م پ / تیر ۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۱۷ ب.ظ

  سلام وقتتون بخیر و ممنون از راهنمایی های مفید و موثرتون

  ببخشید یه سوال داشتم: من تو مدلسازیم باید اثر دو پارت بر همدیگه رو بررسی کنم و اونوقت یه پارت سوم بیاد و به یکی از اون دو تا نیرویی رو وارد کنه. و مدلسازیم چندتا استپ داره که ایجاد کانتکت بین پارت 3 و پارت 2 و همچنین اعمال بار توسط پارت 3 دو استپ آخر هستن. اما مشکلم اینه که انگار نیروی وزن پارت 3 از همون اول میفته روی دو پارت دیگه و من نمیخوام این اتفاق بیفته. اصلا من نمیخوام آباکوس تا وقتی که به دو استپ آخر برسه بفهمه که پارت سومی هم در کار هست. آیا تو آباکوس امکانش هست که یه پارت تا یه مرحله ی خاصی غیرفعال باشه و بعد تو اون استپی که خودمون میخایم فعال بشه؟ پیشنهادی دیگه ای دارین که اثر پارت 3 تو مراحل اولیه نباشه؟

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۴:۱۷ ق.ظ

   راه ساده تر به نظرم این است که دو مدل داشته باشید و نتایج مدل اول را به عنوان شرایط اولیه در مدل دوم وارد کنید و در مدل دوم پارت شماره 3 را به مدلتان اضافه کنید.
   راه دیگر استفاده از دستور model change است که باید خودتان در خصوص آن مطالعه کنید.

   پاسخ دادن
 • reza / تیر ۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۶:۴۲ ب.ظ

  سلام. با تشکر از سایت خوب و مدیریت بسیار خوبتون.
  سوالم اینه اگر در همین مثال بجای دادن جابجایی به سمبه ، مقداری نیروی عمودی به آن وارد کنیم و مقدار تنش ها و تغییر شکل ها را در صفحه پایینی بخواهیم ، غیر از ماژول لود در کجاها باید تغییر ایجاد کنیم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۴:۱۵ ق.ظ

   تغییرات فقط در ماژول load خواهد بود. البته به دلیل سرعتی که در سمبه ایجاد خواهد شد احتمالاً نمی توان به صورت استاتیکی از آن جواب گرفت.

   پاسخ دادن
 • عباس / خرداد ۲۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۲:۴۵ ب.ظ

  سلام. وقت بخیر.
  من برای مدلسازی ام با مطالعه ی کتاب مرجع آباکوس پیشرفته از روش حذف المان استفاده کرده ام. ولی نتیجه تحلیل abrot می شود. با اینکه برای مدلسازی Explicit را انتخاب کرده ام ولی باز خطای زیر را میدهد. اگه ممکن هست بفرمایید چگونه این مشکل را حل کنم. ممنون

  THE *SHEAR FAILURE OPTION IS AVAILABLE FOR Abaqus/Explicit ONLY

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۳۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۳:۲۸ ق.ظ

   این خطا را در error می دهد یا warning؟ حتماً به این نکته هم دقت دارید که این دستور در فایل keyword می شود.

   پاسخ دادن
 • baran / خرداد ۲۶, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۱۶ ق.ظ

  با سلام
  خطای element distorted را دارم. مش بندی های مختلف و مش ریز و درشت را امتحان کردم. واحدها تمامی چک شده است و صحیح می باشد. تنش هایی که در قسمت property می دهم در حدود 20 مگاپاسکال است و باید زیاد باشد و مقدار جابجایی 30 میلی متر است. با خطای بالا روبرو می شوم. حتی kinematic را به حالت Penalty تغییر دادم و تماس سطح را برای دو حالت general , surface to surface امتحان کردم ولی باز خطا می دهد. مدل من به این صورت است که یک قطعه صلب استوانه ای با قطر 8 میلی متر درون یک صفحه ای با خصوصیت هایپرالاستیک یا هایپر فوم نفوذ می کند.
  ممنون میشم راه حل مشکل منو بگید

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۲۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۵۳ ق.ظ

   تحلیلتان تا چه مرحله ای پیش می رود؟ آیا المانهای distort شده در مدلتان تشخیص می دهید؟

   پاسخ دادن
   • baran / خرداد ۲۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱:۴۱ ب.ظ

    مشکل قبلی حل شد، ولی مشکلی که از اول تا به حال دارم این است که المان ها به تنش 20 مگاپاسکال نمیرسند و در تنش پایین مثلا 2 مگاپاسکال عمل ران تمام می شود. در این تحقیق جابجایی در حدود 30 میلی متر است و تنش ها به 20 مگاپاسکال می رسد. و قطر استوانه 8 میلی متر است و در یک منسوج با قطر 45 میلی متر نفوذ می کند. مشکل این است که در جابجایی 30 میلی متر یا حتی 50 میلی متر تنش ها به مقدار 20 نمیرسد و حداکثر تنش ها در حدود 3 مگاپاسکال است.

    پاسخ دادن
    • Babak / خرداد ۳۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۳:۲۷ ق.ظ

     اولین چیزی که به نظر می رسد این است که واحدهای مدلتان را دوباره چک کنید.

 • کیوان / خرداد ۱۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۱۰ ب.ظ

  سلام آقا بابک من اتصال پیچی مدل کردم برای اینکه نمودار هیسترسیزم مثل مقاله بشه باید پیچم لغزش کنه و اثر pinching effect داشته باشه ولی پیچ من لغزش نمیکنه میشه لطفا راهنمایی کنید برای اعمال این اثر باید چکار کنم ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۱۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۳۶ ب.ظ

   پیچ را چگونه مدل کرده اید؟

   پاسخ دادن
   • کیوان / خرداد ۱۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۲۳ ب.ظ

    سلام منظورتون اینکه کانتک هامو چی تعریف کردم یا شکل مدل کردن؟البته پیچم را به صورت اصطحکاکی با پیش تنیدگی که در استپ یک گذاشتم مدل کردم

    پاسخ دادن
    • Babak / خرداد ۲۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۵۹ ب.ظ

     اگر بین پیچ و سوراخ کانتکت تعریف کرده باشید و بین آنها tie برقرار نکرده باشید قاعدتاً باید لغزش ناچیزی مابین آنها اتفاق بیافتد که البته به نظر من قابل صرف نظر کردن است و بعید است مشکل جوابهای شما مربوط به عدم لغزش پیچ باشد. به نظرم علت مشکل را در جای دیگری جستجو کنید.

   • کیوان / خرداد ۲۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۳۲ ق.ظ

    سلام من هیچی بنظرم نمیرسه اینم فقط به خاطر این گفتم که تو نمودار مقاله این اثر دیده میشه ولی تو مدل من نه
    http://www.imageupload.co.uk/image/ZLNb

    پاسخ دادن
    • کیوان / خرداد ۲۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۵۱ ق.ظ

     البته من چیزی را tie نکردم بین تمام سطوحم کانتک تعریف کردم و سوراخ ها هم استاندارد و بزرگ شده می باشد.

 • حسن / خرداد ۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۵:۳۳ ب.ظ

  سلام مهندس، برای مدل گردن ضربه به یک جسمی که در حال سقوط تحت نیروی گرانش قرار دارد حالت implicit dynamic بهتره یا dynamic explicit?

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۱۸ ب.ظ

   EXPLICIT

   پاسخ دادن
 • کیوان / خرداد ۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۵۰ ق.ظ

  سلام آقا بابک من یه مشکی دارم که اینکه یه اتصال مدل ردم نمودار جابجایی نیرو را رسم میکنم نیروها را خیلی زیاد نسبت به کار آزمایشگاهی میده میشه راهنمایی کنید چه عاملی موثر هست؟

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۱۸ ب.ظ

   ​​عوامل خیلی زیادی ممکن است موثر باشد. بدون بررسی مدل نمی توان اظهار نظر کرد.

   پاسخ دادن
   • کیوان / خرداد ۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۱۳ ب.ظ

    سلام آقا بابک اگر وقت دارید من مدلو براتون بفرستم خیلی ممنون

    پاسخ دادن
    • کیوان / خرداد ۱۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۶:۳۵ ب.ظ

     سلام آقا بابک اگه امکان داره مواردی که میتونه تاثیر گذار باشه را بگید من خودمم چک کنم ممنون

    • Babak / خرداد ۱۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۰۱ ب.ظ

     همه ماژولها را باید یکی یکی چک کنید. چک لیستی وجود ندارد. مشکل از هر جایی ممکن است باشد.

 • Reza / اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۰۰ ق.ظ

  با سلام وخسته نباشید
  بنده در شبیه سازی تماس در فرآیند اکستروژن با مشکل برخورد کردم. قالب و قطعه کار از نوع Deformable می باشند .با وجود اینکه در تعریف تماس از General Contact استفاده کردم ولی در حین شبیه سازی اصلاً تماس قطعه کار و قالب اتفاق نمی افتد. می خواستم بپرسم برای رفع این مشکل چه کاری باید انجام داد؟

  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۲۴ ب.ظ

   در مورد فرآیند اکستروژن یک فصل در کتاب آورده شده است. توصیه می کنم برای تنظیمات کامل آن فصل را مطالعه بفرمائید.

   پاسخ دادن
 • کیوان / اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۴۳ ب.ظ

  سلام آقا بابک من وقتی به این هشدار بر میخورم مدلم همگرا نمیشه میتونید راهنمایی کنید ممنون
  Excessive distortion at a total of 1480 integration points in solid (continuum) elements

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۲۷ ب.ظ

   مقدار تغییر شکل در مدلتان زیاد است. باید دنبال دلیل این تغییر شکل زیاد باشید. ممکن است از اشتباه در دستگاه واحدهای انتخابی شما باشد یا از کیفیت بد مش بندی یا ….

   پاسخ دادن
 • سعید / اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۵:۱۳ ب.ظ

  سلام با تشکر از سایت خوبتون
  من یک مدل قاب میان پر دارم در آنالیز explicit وقتی run می کنم بعد از مدتی ارور زیر رو میده و آنالیز متوقف میشه و چند المان از ستون به شدن تغییر شکل میده
  The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.

  There are a total of 3 excessively distorted elements

  The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.

  The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.

  Abaqus/Explicit Analysis exited with an error – Please see the status file for possible error messages if the file exists.
  لطفا راهنمایی کنید متشکرم

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۵۹ ب.ظ

   یا نیرو بیش از اندازه زیاد است یا واحدهایی که برای خواص متریال یا اندازه گذاری قطعات استفاده کرده اید با هم همخوانی ندارند. مطلب مربوط به دستگاه واحدها را مطالعه کنید.

   پاسخ دادن
 • فاطمه / اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۴:۴۰ ب.ظ

  با سلام
  من توی شبیه سازی نفوذم برای فرورونده RFدر نظر گرفتم و بهش جابجایی دادم و توی constraint از Eq استفاده کردم که جواب داد حالا میخام نیرو بهش بدم نیرو رو به RF میدم ولی جواب نمیده تمام شبیه سازیم مثل حالتیه که جابجایی دادم نمیدونم واسه نیرو باید چه کار اضافه ای انجام بدم ممنون میشم اگه راهنماییم کنید .

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۴۳ ب.ظ

   اگر تحلیلتان استاتیکی است انجام این کار یعنی وارد کردن نیرو به indenter به دلیل سرعتی که در آن اتفاق می افتد تقریباً نشدنی است. ایجاد سرعت در مدلسازی استاتیکی منجر به عدم همگرایی تحلیل می شود.

   پاسخ دادن
 • کیوان / اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱:۵۱ ق.ظ

  سلام میشه راجب این ارورها توضیح بدید وقتی انتراکشن میزارم اینطوری میشه میدونید چطوری باید درستش کنم ممنون
  A distributed coupling definition with coupling=structural will ignore the structural coupling as at least some of the nodes in the cloud do not have all three rotational degrees of freedom active

  A distributed coupling definition with coupling=structural will ignore the structural coupling as at least some of the nodes in the cloud do not have all three rotational degrees of freedom active

  A distributed coupling definition with coupling=structural will ignore the structural coupling as at least some of the nodes in the cloud do not have all three rotational degrees of freedom active

  For *tie pair (assembly_cp-52-plate-1-assembly_cp-58-column-1), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.

  For *tie pair (assembly_cp-53-plate-2-assembly_cp-59-column-1), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.

  For *tie pair (assembly_cp-54-shearplate-1-assembly_cp-60-column-1), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.

  For *tie pair (assembly_cp-55-shearplate-2-assembly_cp-61-column-1), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.

  40 nodes may have incorrect normal definitions. The nodes have been identified in node set WarnNodeIncorrectNormal.

  920 nodes may have incorrect normal definitions. The nodes have been identified in node set WarnNodeIncorrectNormal.

  OUTPUT AT EXACT, PREDEFINED TIME POINTS WAS REQUESTED IN THIS STEP. IN ORDER TO WRITE OUTPUT AT EXACT TIME POINTS SPECIFIED, Abaqus MIGHT USE TIME INCREMENTS SMALLER THAN THE MINIMUM TIME INCREMENT ALLOWED IN THE STEP. IN ADDITION, THE NUMBER OF INCREMENTS REQUIRED TO COMPLETE THE STEP WILL IN GENERAL INCREASE.

  There are 11 unconnected regions in the model.

  The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 232 points

  The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 232 points

  The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 2088 points

  The strain increment is so large that the program will not attempt the plasticity calculation at 1392 points

  پاسخ دادن
  • کیوان / اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴ در تاریخ ۲:۰۰ ق.ظ

   البته وقتی سرپیچ ها را به ورق tie می کنم رانم انجام میشه ولی در حالت بالا ابورت میشه

   پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۷, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۱۵ ب.ظ

   البته همه این موارد خطا نیستند و اکثراً هشدار هستند. مدلتان را باید توضیح دهید تا متوجه شوم. ولی خطایی که در انتها آمده نشان می دهد سرعت و مقدار تغییر شکل مدل زیاد است که منجر به خطا می شود.
   در مورد COUPLING ها باید مدل را توضیح دهید تا متوجه کار شوم.

   پاسخ دادن
   • کیوان / اردیبهشت ۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۰۳ ق.ظ

    سلام ممنون ازپاسخگویی مدلم اتصال پیچی ولی الان من یه تغییر تو Adjustment zone دادم و مقدار 01. را وارد کردم و Normal behavior به صورت penalty وارد کردم ران شد. coupling هم به خاطر اینکه من نوک تیر را به یک نقطه مقید کردم تا بار را بهش وارد کنم البته تنظیمات پیچ میخواستم ببینم به نظرتون درسته؟

    پاسخ دادن
    • Babak / اردیبهشت ۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۲۴ ب.ظ

     بدون دیدن مدل تصوری از مدلتان ندارم. اگر مدل را درست مونتاژ کرده باشید و تداخلی در اجزا وجود نداشته باشد بهتر است adjustment را برای tie غیرفعال کنید.

    • کیوان / اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۲۳ ق.ظ

     سلام مدل را براتون فرستادم اگه تونستیید ببینید ممنون

  • هادی ابراهیمی / خرداد ۱۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۳۲ ق.ظ

   سلام و خسته نباشید.ممنون از راهنمایی های خوبتون.فرایند هیدروفرمینگ لوله رو شبیه سازی میکنم در هنگام Run چنین پیغامی میده nodes may have incorrect normal definitions. The 920nodes have been identified in node set WarnNodeIncorrectNormal.منظور از این پیغام چی هست؟ البته چندبار از اول مدل کردم ولی همیشه همین پیغام ظاهر میشه.

   پاسخ دادن
   • Babak / خرداد ۱۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۲۷ ب.ظ

    به نظرم ماژول property را چک کنید و مطمئن شوید که خواص متریال و سکشن ها را درست نسبت داده باشید.

    پاسخ دادن
 • فاطمه / فروردین ۲۶, ۱۳۹۴ در تاریخ ۶:۰۲ ب.ظ

  با سلام
  من میخوام یه نفوذ رو شبیه سازی کنم ، constraint رو میخوام equation تعریف کنم حالا باید بهش درجه آزادی و یه ضریب بدم که نمی دونم چی هست میشه راهنماییم کنید
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / فروردین ۲۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۵:۱۳ ق.ظ

   در equation رابطه میان دو نقطه تعریف می شود. به این صورت که مثلا جابجایی نقطه اول همواره 5 برابر جابجایی نقطه دوم است.
   d1=5*d2
   در جدول برای ضریب d1 مقدار 1 و برای ضریب d2 مقدار -5 را وارد می کنید.

   پاسخ دادن
 • امیر / اسفند ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۱۵ ب.ظ

  سلام
  برای تعریف سطح برای گلل میخ برشی چه طور باید عمل کرد در مقالات فقط نوشته به صورت tangential
  normal(hard contact ) , (penalty)
  با در نظر گرفتن 0.3 ضریب اصطکاک اما زمانی که سطح تماس 1 گل میخ انتخاب میشه ولی برای سطح 2 داخل دال بتنی را چگونه انتخاب کنم به هر حال نمیدونم چه کار باید کرد ایا راهی وجود دارد ممنون یه سوال دیگه هم دارم زمانی که سطح تماس بین دال و تیر با اصطکاک 0.3 تعریف می کنم در تحلیل ارور so much increment میدهد

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۵۸ ب.ظ

   برای انتخاب سطوحی که در دسترس نیستند از ابزار display group می توانید استفاده کنید تا سطوح مزاحم را مخفی کنید.
   این خطا خیلی کلی است و می تواند ناشی از موارد زیادی باشد و بدون بررسی مدل نمی توان در مورد آن اظهار نظر کرد.

   پاسخ دادن
 • حجت موسوی / اسفند ۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۴:۱۷ ق.ظ

  با سلام خدمت استاد محترم
  یک سوال ازتون داشتم که اگه جواب بدین خیلی ممنون میشم
  برای شبیه سازی فرایند FSW چه نیاز هایی در آباکوس وجود داره؟! منظورم اینه که از روند عادی خارجه؟ سابروتین و یا ماژول دیگه ای نیازه؟!
  در صورت امکان جوابتونو برام ایمیل کنین ممنون میشم

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۵۵ ب.ظ

   نمیدانم FSWچی هست.

   پاسخ دادن
 • ali asghar / بهمن ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۰۹ ق.ظ

  سلام – یک مدلی از ربات را شبیه سازی کردم و با استفاده از دو میله راهنما به ان شتاب ثابت میدهم .ولی وقتی مسئله اجرا می شود ربات شتاب افزایشی می گیرد و در هر مرحله کرنش آن به جای کاهش (با توجه به کاهش طول بازوی روبات ) افزایش پیدا می کند.این مسئله جهت بررسی ارتعاشات ربات اجرا شده است.به چه علت این مشکل به وجود می آید؟

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۲۷ ب.ظ

   خیلی متوجه منظورتان نشدم ولی در مجموع برای تحلیل مکانیزمی استفاده از آباکوس را توصیه نمی کنم. اگر تنش و کرنش را می خواهید بررسی کنید البته باید از آباکوس استفاده کرد.

   پاسخ دادن
 • hadi / بهمن ۱۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۱۷ ب.ظ

  با عرض سلام و خسته نباشید.من یک مدل بادبند کمانش ناپذیر مدل کرده ام.چند تا سوال دارم اگر بتونید راهنمایی کنید ممنون میشم.
  1- بهترین تحلیلی که می تونم در نظر بگیرم چه تحلیل هست و در ماژول step از چه روشی باید استفاده کنم.
  2- در فرایند تحلیل یک سری خطا ها ایجاد شده که در زیر آوردمشون.

  ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE
  COVER-1.2311 D.O.F. 3 RATIO = 220.873E+12 .
  ELEMENT CORE-1.3 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT CORE-1.3 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT CORE-1.4 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT CORE-1.4 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT CORE-1.5 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT CORE-1.6 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT CORE-1.9 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT CORE-1.9 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  ELEMENT CORE-1.9 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
  اینها چطوری باید برطرف بشن
  core نامی هست که برای المان هسته بادبند گذاشتم.
  3- برای اعمال بارگذاری چرخه ای به چه شکل باید عمل کنم.

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۱۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۲۸ ب.ظ

   تغییر شکل زیادی در مدل اتفاق افتاده است که منجر به این خطا شده.
   برای بار چرخه ای باید از amplitude استفاده کنید. مثالهای متعددی در این زمینه در سایت و کتاب آورده شده است.

   پاسخ دادن
   • hadi / بهمن ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۵:۴۲ ب.ظ

    من برای ایجاد imprfection در مدلم از تحلیل static general استفاده کردم .و بعد با استفاده از predefine این مدل رو به عنوان وضعیت اولیه د رنظر گرفتم و یک سمت بادبند رو با استفاده از difplacment فشار دادم و از تحلیل riks اینبار اسنفاده کردم.میخواستم بدونم تحلیل riks تا کجا ادامه پیدا میکنه.و کلا اطلاعاتی در موردش بدید. و آیا کاری که من انجام دادم درست هست؟سوال دیگه اینکه اگر بخوام بارگذاری رو به صورت چرحه های کشش و فشار انجام بدم باید تحلیل دینامیکی کنم یا نه همین تحلیل riksرو باید به صورت چرخه ای تنظیم کنم

    پاسخ دادن
    • Babak / بهمن ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۱۳ ب.ظ

     شما از شیوه ساده ای برای مدل کردن ناکاملی سازه استفاده کرده اید که اشتباه نیست ولی روشی که در سایت توضیح داده شده است را توصیه می کنم برای دقت بیشتر.
     تحلیل ریکس تا زمانی که شرایط گذاشته شده در تعریف استپ ایجاد نشده باشد ادامه دارد.
     هم می توانید از تحلیل ریکس استفاده کنید و هم از تحلیل دینامیکی که البته جوابهای متفاوتی خواهند داشت.

 • بهزاد / بهمن ۱۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۴۸ ب.ظ

  Civi.behzad@yahoo.com این ادرس ایمیلم هست اگه اگر هست که کمکم کنه به ادرس ایمیل

  پاسخ دادن
 • بهزاد / بهمن ۱۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۴۴ ب.ظ

  با سلام
  من یک پروژه را مدلسازی نمودم . راجع به اتصالاب صلب هست در یک قاب ساختمانی .
  در این پروژه چندین قطعه تیر ستون و ورق ها بایستی به همدیگر اتصال داشته باشند تا مدل پروژه تعریف شود. در واقع جوش هم دارم. همه پارتها را در اباکوس ساختم .
  ور ماژول اینترکشن اندرکنش بین انها را تعریف میکنم .
  بارگذاری و شرایط مرزی و مش بندی را نیز انجام میدهم
  در تحلیل مسیله با اررور و وارنینگهای زیادی میدهد.
  کسی هست کمک و راهنمایی کنه
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۱۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۰۵ ب.ظ

   چه خطایی می دهد؟

   پاسخ دادن
   • بهزاد / بهمن ۱۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۲۹ ب.ظ

    خطاهای زیادی دارد . اگه ادرس ایمیل امکانش هست بزارید تا عکس بگیرم براتوت بفرستم
    با تشکر که جواب دادین.

    پاسخ دادن
    • Babak / بهمن ۱۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۵۳ ب.ظ

     آدرس ایمیل در سایت هست.

 • nezisian / دی ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۵۴ ق.ظ

  سلام.
  ببخشید من دو گره رو در اباکوس به هم tie کردم و تحلیل غیر خطی استاتیکی انجام دادم. اما دو گره با هم جابجا نمی شن و هر کدوم به یه سمتی میره. سایر گره هایی که tie کرده بودم درست عمل میکنن. مشکل از چی میتونه باشه؟

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۴۵ ق.ظ

   در تنظیمات tie مقدار tolerence را از حالت اتوماتیک خارج کنید و مقدار بزرگتری برای آن وارد کنید. در این خصوص توضیحات کاملتری در کتاب نیز می توانید بیابید.

   پاسخ دادن
   • بهزاد / بهمن ۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۱۸ ب.ظ

    یک اتصال صلب خمشی را مدلسازی نموده ام ولی به نتیجه نمیرسم . error , warning های زیادی را بعد از اینکه تحلیل میکنم میدهد. میخواستم راهنمایی بفرمایید . اگر به ایمیل جواب بدهید ممنون میشم.

    پاسخ دادن
 • ali asghar / دی ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۰۰ ب.ظ

  سلام .آیا مدل کردن یک سازه با ابعاد 500*30*1 میلیمتر به صورت سه بعدی در اباکوس امکان پذیر (منطقی ) است

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۴۲ ق.ظ

   استفاده از shell منطقی تر است.

   پاسخ دادن
 • younes / دی ۱۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۱۵ ب.ظ

  با سلام
  یک مدل آباکوس دارم که به علت زیاد بودن تعداد المان های مورد نیاز، حین آنالیز خطای کم بودن مموری(RAM) رو میده .
  راهی برای حل این مشکل به غیر از ارتقا سخت افزاری و کم کردن تعداد المان وجود داره؟؟؟؟؟؟؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید………

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۳۴ ق.ظ

   راه دیگری نیست.

   پاسخ دادن
 • NASRI / دی ۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۱۶ ق.ظ

  به نام خدا و سلام. آقای مهندس بنده یک ستون مدل کردم که پای آن باید مفصلی باشد. برای این کار از ماژول load دقیقا سطح زیر ستون را انتخاب می کنم و 3 درجه آزادی انتقالی را می بندم و درجات آزادی چرخشی را آزاد می گذارم. اما بعد از تحلیل که مدل را می بینم متوجه می شوم که پای ستون عملکرد مفصلی نداشته بلکه گیردار عمل کرده. برای رفع مشکل چه کنم ؟ با تشکر از شما

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۲۰ ب.ظ

   برای مدلسازی دقیق باید دقیقا آنچه در واقعیت وجود دارد را مدل کنید. دو تیر یا ستون را فقط از نقاطی که به هم جوش شده اند به هم متصل کنید.

   پاسخ دادن
 • NASRI / آذر ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۰۳ ق.ظ

  سلام. فرض کنید دو ورق به هم جوش شده اند و بخواهیم آن را در آباکوس تای کنیم. آیا دقیقا باید دو ورق را در محل جوش به هم تای کرد ؟ یا این که می توان کل سطوح را به هم تای کرد؟ ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۱۶ ب.ظ

   هر دو حالت صحیح است.

   پاسخ دادن
 • arman / آذر ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۵:۵۵ ق.ظ

  با نام خدا و عرض سلام. شرایط مدل من طوری است که در حین بارگذاری ( اواسط اعمال بار ) تماس بین دو قطعه رخ می دهد. حال اندرکنش را در استپ LOAD تعریف کنم یا این که برای اندرکنش یک استپ مجزا تعریف کنم؟
  تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۱۶ ب.ظ

   هر دو حالت امکانپذیر است.

   پاسخ دادن
 • زهره / آذر ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۴۵ ق.ظ

  سلام یک تمرین ضربه برروی سطح کامپوزیتی با اباکوس هست درکتاب دکتر خلخالی اگرداریدبرام ایمیل کنید هزینه اشم میدم

  پاسخ دادن
 • arman / آذر ۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۲۲ ق.ظ

  با سلام.
  در مدل من دو قطعه مجزا با پین به هم وصل شده است. سوراخ یا شیار دو قطعه که پین از آن رد می شود مستطیلی می باشد. پین از سمت راست و چپ یک میلی متر لقی دارد و از سمت بالا 3 سانتی متر و از پایین یک سانتی متر.
  بر اثر بارگذاری ابتدا پین به وجه راست شیار برخورد می کند ( یک میلی متر لقی با وجه راست شیار پر می شود) سپس به وجه راست شیار فشار وارد می کند ( لهیدگی ) و در عین حال پین به صورت مماس بر وجه راست شیار به سمت بالا هم می رود.

  حال سوال بنده این است که این 3 نوع تماس را ( برخورد اولیه به وجه راست شیار ، فشار وارد کردن به وجه راست شیار و مماس حرکت کردن با وجه راست شیار ) را با چه interaction هایی تعریف کنم.
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۰۳ ق.ظ

   تمامی این تماس ها به کمک تعریف خواص نرمال و مماسی contact در قالب surface-to-surface یا general قابل انجام است.

   پاسخ دادن
   • arman / آذر ۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۴:۵۸ ب.ظ

    من وقتی فقط اندرکنش مماسی تعریف می کنم نرم افزار تا بارگذاری زیاد ( 20 سانتی متر )قادر به حل مساله هست ولی وقتی هم مماسی و هم نرمال یا فقط نرمال تعریف می کنم نرم افزار تا بارگذاری کمتر ( 15 سانتی متر ) تحلیل می کند و بعد از آن increment ها آن قدر کوچک می شود که دیگر امیدی به تحلیل مدل نیست. مشکل کار کجاست ؟

    وقتی دو جسم تغییر شکل پذیرند آیا باید باز هم از تماس نرمال hard contact استفاده کرد یا از چیز دیگری؟
    تشکر از شما

    پاسخ دادن
    • Babak / آذر ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۳۴ ق.ظ

     تماس از نوع مماسی و نرمال باید تعریف شود. اگر خطا می دهد احتمالا به دلیل تغییر شکلهای زیاد است و با کم کردن بارگذاری و یا تعریف خواص آسیب برای متریال شاید بتوان مشکل را برطرف کرد.

 • jamshidi / آبان ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۵:۰۸ ب.ظ

  من پس از کمانش پوسته های استوانه ای رو تو آزمایشگاه انجام دادم به این صورت که استوانه بین دو صفحه تحت فشار قرار می گیره.برای مقایسه نتایج با آباکوس دو طرف استوانه صفحه undeformable قرار دادم.و برای تماس بینشان هم از surface to surface contact تعریف ضریب اصطکاک استفاده کرده ام.اما برای تحلیل buckle اولیه هیچ interaction ای قابل تعریف نیس. و تحلیل static riks برای اعمال ناخالصی اولیه نیاز به حل buckle دارد.چگونه باید این مشکل رو حل کرد؟
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۰۴ ب.ظ

   نیازی به استقاده از صفحه تخت نیست. از شرایط مرزی به جای آن استفاده کنید. در تحلیل کمانش کانتکت ignore می شود.

   پاسخ دادن
 • امیر / آبان ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۳۷ ق.ظ

  سلام. سه صفحه مشبک بر روی هم قرار دادم و بینشون حالت سطح به سطح رو فعال کردم. در بررسی کمانش پاسخی رو که بدست میارم با کد نوشته شدم چک کردم انطباق داره ولی مشکل penetration یا تداخل قطعات درهم دیگر است. هرکار کردم نتونستم این مشکل رو حل کنم و قطعات پس از تحلیل کاملا درون هم فرو میروند. تمامی حالات برای صفحات Master , Slave رو تست کردم مشکل حل نشد. در ضمن صفحات من shell هستند. بسیار ممنون میشم جوابم رو بدید.
  amir2552@yahoo.com

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۰۳ ق.ظ

   تماس میان سطوح در تحلیلهای کمانش و فرکانسی درنظر گرفته نمی شود.

   پاسخ دادن
   • امیر / آبان ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۴۳ ق.ظ

    با سپاس از پاسخ سریع شما. یعنی وجود این penetration در تحلیل اشتباهی ایجاد نکرده و قابل استناد است؟

    پاسخ دادن
    • Babak / آبان ۲۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۰۲ ب.ظ

     بله

 • علی / آبان ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۵۸ ق.ظ

  با سلام و عرض خسته نباشید می خواستم بدون شما در زمینه شبیه سازی سایش در اباکوس به کمک umesh-motion نیز اطلاعاتی دارین؟
  با تشکر فراوان

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۲۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۲۷ ب.ظ

   خیر متاسفانه.

   پاسخ دادن
 • محسن / آبان ۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۲۳ ق.ظ

  با سلام چطور میشه بین دو جسم صلب اندکنش تعرف کنم؟
  نمیدونم چرا دو جسم صلب بعد از برخورد داخل هم فرو می روند
  باتشکر فراوان

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۵۰ ب.ظ

   تعریف کانتکت بین دو جسم صلب تفاوتی با سایر کانتکتها ندارد.

   پاسخ دادن
 • iman / مهر ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۳۶ ب.ظ

  سلام
  واسه این که بتونم رفتار خزش و خمش برای آلیاژ آلومینیم AA-5.83در دمای 450رو بدست بیارم به نظرتون باید چیکار کنم؟؟؟آباکوس رو در حد مبتدی بلدم!!!

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۳۶ ب.ظ

   باید داخل مقالات اطلاعات مواد را پیدا کنید.

   پاسخ دادن
 • محسن / مهر ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۰۷ ق.ظ

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
  من روی تحلیل ضربه در خاک کار میکنم و برای تحلیل ضربه وزنه ای را طراحی کردم که به ارتفاع یک متر از روی خاک قرار دارد و با شتاب ثابت گرانشی پایین می اید. چون فرض کردم وزنه سقوط ازاد دارد. حال در تحلیل مدل هنگامی که تحلیل شروع می شود تا چند ثانیه هم تحلیل می کند ولی بعداز مدتی این پیغام ظاهر می شود و تحلیل متوقف می شود.
  the ratio of deformation speed to wave speed 10000 in at least one element this usually indicates an error with the model definition
  خیلی ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۳۶ ب.ظ

   مدل خاک نسبت به ضربه و افزایش تنش بسیار حساس است. چک کنید که از واحدهای درستی استفاده کرده باشید و تا حد امکان نیروی وارده را کاهش دهید. حتی الامکان بجای استفاده از ضربه از وارد کردن نیرو استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • shirin / مهر ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۲۵ ب.ظ

  سلام وقتتون بخیر
  من روی تحلیل سیستم های ارتعاشی توسط برنامه آباکوس با مشکلی مواجه شدم و آن ایجاد ارتعاش اجباری به پوسته ی لوله است .در صورت امکان اینجانب را راهنمایی بفرمایید که توسط کدام ماژول می توانم ارتعاش اجباری را وارد و نیرو را اعمال کنم.
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۱۲ ب.ظ

   ابتدا لازم است در مورد استپی که به درد این کار می خورد کاملاً بررسی کنید. چندین استپ برای تحلیلهای ارتعاشی وجود دارد که هر کدام برای تحلیل خاصی است و باید بررسی کنید که کدامیک دقیقاً جوابگوی کار شماست.

   پاسخ دادن
 • شهاب / شهریور ۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۲۷ ب.ظ

  سلام من فرایند رول 3غلتکی رو مدل کردم بعد از مدتی ورق از روی غلتک پایین بلند میشه و میچسبه ب بالایی
  میشه کمکم کنید؟

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۴۴ ق.ظ

   باید مدل را بررسی کنم. حتما در شرایط مرزی یا سرعتها یا کانتکتها یا … اشتباه کرده اید.

   پاسخ دادن
 • homa / مرداد ۲۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۵۷ ب.ظ

  سلام
  ممنون از سایت خوبتون
  اگه بخوام هنگام دوران یک سیلندر استوانه ای نیرویی همواره رو به پایین به درون آن اعمال کنم، از کدام دستور باید استفاده کنم؟
  اگر از دستور pressure استفاده کنم،هنگام دوران ناحیه ای که نیرو به آن اعمال می شود نیز دوران می کند و در نتیجه نیرو همواره رو به پایین نخواهد بود.
  لطفا کمک کنید
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۳۸ ب.ظ

   از خود نیرو force یا Traction می توانید استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • faeze / مرداد ۱۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۲۶ ب.ظ

  سلام، مدل شما خیلی کمک بزرگی برای من بود. من یه مدل شبیه سازی کردم ولی نمیدونم چطوری نمودار نیروی بین دو سطح رو رسم کنم. ممنون میشم کمک کنید.

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۴۸ ق.ظ

   منظورتان از نیروی بین دو سطح چیست؟ در خروجی ها تنش ناشی از برخورد قابل استخراج است ولی تبدیل آن به نیرو احتمالا باید توسط خودتان انجام شود.

   پاسخ دادن
 • 136871 / مرداد ۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۳۲ ب.ظ

  سلام
  میخواهم جوش اصطحکاکی مدل کنم
  ورودی های مورد نیاز برای این مدل جمع آوری کردم و شبیه سازی این فرایند بلد نیستم ولی با آبکوس آشنای متوسطی دارم
  اگر یک فیلم،فایل آموزشی و یا یک ران از این مدل در اختیارم باشه مشکلم حل میشه
  لطفا کمکم کنیذ شدیدا زمانم کمه و قسمت آخر پرزمه و استادم به هیچ وجه قبول نمیکنه که این مدل سازی انجام ندم
  تشکر فراوان

  پاسخ دادن
 • 136871 / مرداد ۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۱۶ ب.ظ

  سلام
  میخواهم با جوش اصطکاکی دوتا ورق بهم جوش بدم و هیچ خروجی مد نظرم نیست
  هدفم اینه که من کار آزمایشی که انجام داده ام دقیقا مدل کنم وبعد از جوش قطعه آنیل کنم و در مرحله بعد تحت یک شرایط بار گذاری قرار بدم این ورق را
  مشکلم:نمیدونم جوش اصطحکاکی چطوری مدل کنم
  شدیدا وقتم کمه
  تر خدا کمک کنید
  اگر فایل آموزسی یا یک ران از جوش اصطکاکی دارید لطف کنید و……
  تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۴۷ ب.ظ

   برای چنین کاری حتما وقت زیادی لازم دارید. در مثالهای مستندات نرم افزار احتمالا موارد مشابهی پیدا می کنید.

   پاسخ دادن
 • homa / تیر ۲۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۱۸ ب.ظ

  سلام،ممنون از سایت خوبتون
  آیا در آباکوس هم میشه مثل کتیا نقشه دو بعدی از اجزا تهیه کرد؟
  اگه نمیشه، چجوری پارت هایی که توی آباکوس کشیدم رو می تونم ببرم توی کتیا؟

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۰۴ ب.ظ

   خیر
   فایلتان را به فرمتی که در کتیا قابل خواندن باشد export کنید. در منوی فایل قرار دارد.

   پاسخ دادن
 • هدیه / تیر ۱۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۰۷ ق.ظ

  با سلام و خسته نباشید
  پروژه ای دارم دقیقا شبیه به همین مسئله که در بالا توضیح دادید با این تفاوت که روی سطح جسم اولی coating ایجاد کردم ….اما نمیدانم در abaqus چگونه این کار را انجام دهم…لطفا مرا راهنمایی کنید.

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۲۷ ق.ظ

   می توانید یک لایه نازک روی قطعه ایجاد کنید و خواص جدیدی به آن نسبت دهید.

   پاسخ دادن
 • atena / تیر ۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۱۵ ب.ظ

  سلام
  قبلا هم این سوال رو پرسیده بودم ولی جواب نگرفتم. میخوام به یه چرخ deformable سرعت زاویه ای بدم،یه جسم discrete rigid رو به آن Tie کردم و به RP جسم rigid سرعت زاویه ای دادم ولی المانهای چرخ دور خودشون میچرخن و همه با هم دور مرکز نمیچرخن. چون من جسم rigid رو در مرکز چرخ گذاشتم المانهای مرکزی میچرخن ولی قسمت بیرونی چرخ ثابت میمونه،چی کار کنم؟
  نمیتونم چرخ رو rigid بگیرم، چون تغییر شکلهای چرخ رو میخوام به دست بیارم.
  لطفا کمک کنید
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۵۹ ب.ظ

   احتمالا اتصالات اجزای چرخ درست تعریف نشده اند. باید مدل را بررسی کرد تا بتوان نظر دقیق داد.

   پاسخ دادن
   • atena / تیر ۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۴۱ ق.ظ

    یعنی راه حل درست، همینه؟
    چرخ طراحی شده، چرخ یک گاری است که کلا یک جز است. یعنی یک مدل دو بعدی extrude شده.
    منظورتان از اتصالات چرخ چیست؟

    پاسخ دادن
    • Babak / تیر ۱۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۵۶ ق.ظ

     نظری ندارم. باید مدل را دید.

 • احسان / تیر ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۵:۰۰ ب.ظ

  با سلام و عرض ادب و احترام
  من تو نرم افزار میخوام بین المان shell و المان solid3d تماس برقرار کنم و تو warning نرم افزار هشدار زیر میاد میشه بگین چطور باید تماس تعریف کنم که این هشدار نیاد؟

  The node 1137 instance geocell-1 of surface assembly_cp-410-geocell-1 has underlying shell elements with spos and sneg face identifiers. A mismatch in temperature or field variable at this node may yield wrong results.

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۵۰ ق.ظ

   تحلیل حرارت است؟

   پاسخ دادن
 • mona / خرداد ۲۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۴۵ ق.ظ

  سلام
  میشه در زمینه دراگر پراگر و اندرکنش آجرها در نرم افزار یه توضیحی بدید؟
  و اینکه اگه اگه بخواییم یه دیوار بنایی رو مدل کنیم در قسمت property باید چطور اعداد مربوط به drugerprager hardening رو داد؟ و اینکه در قسمت اندرکنش بین آجرها باید چه اطلاعاتی داد و هرکدام بر طبق چه روابطی داده می شود؟
  ممنون راهنمایی کنید.

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۵۷ ق.ظ

   نیازی به مدل کردن دراگرپراگر نیست. برای ملات بین آجرها از المانهای cohesive باید استفاده شود.

   پاسخ دادن
 • مهدی / خرداد ۱۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۴:۴۸ ب.ظ

  با سلام.چطور می شه جابجایی تعریف کرد و بعد مقدار نیروی لازم برای تغییر شکل قطعه رو بدست آورد.؟در این مثال RF1 رو چطور می شه بدست آورد؟لطفا توضیح بدید.ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۱۷ ب.ظ

   همانطور که خودتان هم اشاره کرده اید RF1 را در history output برای نقطه اعمال بار ذخیره کنید.

   پاسخ دادن
 • atena / خرداد ۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۴۵ ب.ظ

  سلام
  می خواستم بپرسم در چه شرایطی از adaptivity استفاده می شود؟
  و چه تفاوتی بین Adaptive Mesh Domai در ماژول step و adaptivity در ماژول مش وجود دارد؟
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۴۳ ق.ظ

   شرایط متفاوت است ولی به طور اختصار در مواردی که تغییر شکل زیاد است و المانها شکل اولیه خود را کاملاً از دست می دهند مثل فرآیندهای شکل دهی از ALE adaptive mesh استفاده می شود که در ماژول استپ قرار دارد.
   در مواردی که بخش خاصی از مدل نیاز به دقت بیشتری وجود دارد از ابزار adaptivity استفاده می شود که در ماژول مش قرار دارد.

   پاسخ دادن
 • atena / اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۱۱ ب.ظ

  با سلام
  می خواستم بپرسم مفهوم increment در آباکوس چیه؟
  اگه هنگام حل یک مسئله، increment ها از شماره 1 شروع نشوند و به ترتیب جلو نروند، حل غلطه؟

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۴:۰۳ ب.ظ

   آباکوس تحلیل را گام به گام و با وارد کردن ذره ذره نیرو یا جابجایی به مدل پیش می برد. هر مرحله که بارگذاری را افزایش می دهد یک increment جلو می رود و بنابراین increment همواره صعودی است. در تحلیلهای explicit ممکن است در مانیتور آغاز increment را از یک نشان ندهد ولی در هر صورت صعودی است و تا به حال ندیده ام که طور دیگری باشد.

   پاسخ دادن
 • mohammad / اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۱۸ ب.ظ

  سلام
  اگر بخوایم همین برخورد به صورت سقوط آزاد در آب باشه باید چه کرد؟
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۵۸ ق.ظ

   باید از ماژول cfd نرم افزار و تحلیل اویلری استفاده کنید. خیلی در این زمینه اطلاعاتی ندارم.

   پاسخ دادن
 • behnam / اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۴۰ ق.ظ

  ok

  پاسخ دادن
 • حسین شجاعی / اردیبهشت ۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۰۶ ب.ظ

  با سلام . من می خواهم یک فوم منظم آلومینیوم را مدل نمایم و توانسته ام اطلاعات اولیه را وارد نمایم اما نمی توانم interaction لازم برای سلولها را تعریف نمایم . لطفا بنده را راهنمایی فرمایید . با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۳۵ ب.ظ

   متوجه مشکل کار نشدم، لطفا بیشتر توضیح دهید. چه ایرادی در تعریف interaction رخ داده است؟

   پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۳۷ ب.ظ

   متوجه مشکل کارتان نشدم. لطفا بیشتر توضیح دهید دقیقا چه ایرادی در تعریف Interaction رخ داده است.

   پاسخ دادن
 • fereshte / اردیبهشت ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۴۹ ق.ظ

  سلام خسته نباشید.
  اگه امکان داره شبیه سازی نوردو آموزش بدید.
  باتشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۲۲ ق.ظ

   در مثالهای مستندات نرم افزار موارد مشابهی وجود دارد. اگر سوال مشخصی داشتید بفرمائید تا پاسخ دهم و یا اینکه در مورد سوالات کلی تر برایم ایمیل بزنید.

   پاسخ دادن
 • atena / فروردین ۲۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۰۱ ب.ظ

  با سلام
  یه سوال داشتم:
  می خواستم به یک جسم deformable سرعت زاویه ای بدم، یه جسم analitical rigid کشیدم و در ماژول interaction با استفاده از قید Tie دو شکل را به هم متصل کردم اما هنگام run خطا داد. متنش اینه:
  The slave surface assembly__pickedsurf115 does not exist.
  دلیلش چیه؟

  پاسخ دادن
  • Babak / فروردین ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۰۵ ق.ظ

   قاعدتاً در تعریف سطحها باید اشتباه کرده باشید. کلا هم پیشنهاد می کنم از analitical rigid استفاده نکنید.

   پاسخ دادن
   • atena / فروردین ۲۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۴۴ ب.ظ

    اگه از analitical rigid استفاده نکنم، پس پیشنهادتون چیه؟ چی کار باید بکنم؟

    پاسخ دادن
    • Babak / فروردین ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۴۸ ق.ظ

     از قطعه deformable استفاده کنید و در ماژول interaction آنرا rigid کنید مشابه روشی در مثالهای سایت آورده شده است.

 • atena / فروردین ۱۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۵:۱۲ ب.ظ

  با سلام
  یه سوال داشتم:
  تفاوت total force با uniform در ماژول load هنگام وارد کردن pressure چیست؟
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / فروردین ۱۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۰۰ ب.ظ

   uniform از جنس فشار است که بصورت یکنواخت روی سطح توزیع می شود. در حالیکه total force از جنس نیرو است که باز هم بصورت یکنواخت روی سطح توزیع می شود.
   Select Uniform to define a pressure that is uniformly distributed over the surface. For this option, the magnitude you provide must be the force per unit area.

   Select Total Force to define a pressure that is uniformly distributed over the surface. For this option, the magnitude you provide must be the total magnitude of the force applied to the surface (instead of force per unit area).

   پاسخ دادن
 • مجتبی صاحبی / دی ۲۸, ۱۳۹۲ در تاریخ ۴:۰۳ ب.ظ

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون ،در مدول اینتراکشن در قسمت کانکتور برای مدل کردن فنر و دمپر و اصطکاک مدولی وجود داره (بیسیک و اکسیال)که برای فنر،D نیاز داره از هلپ چیزی نفهمیدم ،ایا Dهمان Kهستش یا مدول الاستیسیته یا چیز دیگه ایه و همچنین برای مدل کردن دمپینگ ،C نیاز داره ،ایا این C همان کیسی هستش یا خود دمپینگه که از روش رایلی بدست میاد اگه براتون ممکنه هر چه سریعتر جواب بدین، ممنون از لطف شما(ممنون میشم اگه شمارتونا واسم اس ام اس کنید واسه گرفتن وقت برای جلسه خصوصی با شما)09132702733

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۳۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۱۱ ق.ظ

   آنچه در کانکتور هست مدول الاستیسیته است و نه ضریب فنر. اما آنچه در spring هست همان ضریب فنریت و ضریب دمپینگ فنر است.

   پاسخ دادن
 • nassim / آذر ۲۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۲۲ ب.ظ

  سلام.چطور میتونم رو سطح شیب دار یک محور محلی تعریف کنم وبرای set مورد نظرم جابه جایی در راستای این محور محلی رو بدست بیارم؟

  پاسخ دادن
  • nassim / آذر ۲۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۳۴ ق.ظ

   جناب رواجی من نمی خواهم شرایط مرزیم تغییر کنه و میخواهم شتابی که وارد کردم در همون راستای افق باشه.ولی برای جابه جایی میخوام یه محور محلی تعریف کنم که در راستای محور جدید به من جابه جایی رو بده.امکانش هست؟

   پاسخ دادن
   • nassim / آذر ۲۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱:۲۱ ب.ظ

    جناب رواجی با coordinate system وتغییرات در result/option متاسفانه تغییری در جابه جایی set مورد نظرم مشاهده نکردم و همون قبلیه.اگه راهنمایی کنید واقعا ممنون می شم

    پاسخ دادن
 • مجتبی / آذر ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۳:۱۰ ب.ظ

  سلام و خسته نباشید
  می بخشید امکانش هست مدل رو براتون بفرستم اگه تونستید ببینید مشکلش چیه که ارور میده ؟

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۱۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۵۶ ق.ظ

   ایمیل کنید.

   پاسخ دادن
 • مجتبی / آذر ۱۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۴:۰۷ ب.ظ

  سلام و خسته نباشید در تعریف اینتراکشن به صورت پنالتی کارکرد گزینه های زیر چیه؟
  use slip-rate depended data
  use contact-pressure-depended data
  و آیا واسه وارد کردن نیروی N در فرمول اصطکاک باید از گزینه 2 استفاده کرد یا باید در مازول لود این نیرو رو وارد کنیم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۱۳ ق.ظ

   تا بحال در مورد این موارد بررسی نکرده ام و این به این معنی است که نیازی به استفاده از آنها و یا تغییر دادن مقادیر پیش فرض آنها ندارید!

   پاسخ دادن
 • مجتبی / آذر ۸, ۱۳۹۲ در تاریخ ۶:۴۷ ب.ظ

  سلام
  با تعریف اینتر اکشن به صورت پنالتی و سپس استپ استاتیک پس از ران ارور میده که میزان سعی در گام زیاد و ران متوقف میشه خواهشا راهنمایی کنید مربوط به پایاننامه هست و نیاز ضروری دارم
  error : too many attempts made for this increment
  متشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۱۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۰ ق.ظ

   این خطا خیلی کلی است و نمی توان بدون بررسی مدل متوجه منشا آن شد.

   پاسخ دادن
   • مجتبی / آذر ۱۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۳:۱۷ ب.ظ

    با حذف اینتر اکشن ها دیگه این خطا رو نمیده ولی مدل من وابسته به اینتراکشن هاست یعنی کار من اصطکاکه

    پاسخ دادن
    • مجتبی / آذر ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۵:۵۷ ب.ظ

     به نظرتون مشکل از چیه که با حذف اینتراکشن ها ران میشه؟ ولی وقتی اینتراکشن ها هستن ارور میده ویه مطلب دیگه
     تو وارنینگ جمله زیرو زیاد میبینم
     the strain incriment has exceeded fifty times the strain to cause first yeild at 21 point(یا یه پوینت دیگه)
     یا عبارت زیر
     displacement increment for contactct is too big

    • Babak / آذر ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۳ ق.ظ

     احتمالاً قطعات مدل از ابتدا با هم تداخل دارند.

 • ershad / آذر ۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۴۴ ب.ظ

  سلام..وقتتون بخیر…پایان نامه من در مورد بار انفجار بر روی سازه ها است..اما از آنجا که بعد از تحلیل برنامه، مصالح پل تسلیم میشود اجرای برنامه متوقف میشود و error میدهد…….آیا گزینه ای در تعریف مصالح و یا روش تحلیل وجود دارد که برنامه بعد از تسلیم خطا ندهد و تغییر مکان نقطه تسلیم را بگیرم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۸ ق.ظ

   این بستگی به این دارد که میزان تغییر شکل تا چه حد باشد. اگر باعث تغییر شکل زیاد در المان شود، باید با استفاده از تکنیکهای مش تطبیقی مشکل را برطرف کنید. اگر میزان تنش خیلی زیاد است با تعریف damage می توانید المان را حذف کنید.

   پاسخ دادن
 • nassim / آبان ۲۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۰۱ ب.ظ

  با سلام.من میخوام دوتا جسم صلب که بین انها اصطکاک هست و تحت بار زلزله قرار دارد مدل کنم.برای بارگذاری دچار مشکل شدم.اگر کمک کنید ممنون میشم

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۲۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۹:۰۶ ق.ظ

   چه مشکلی؟

   پاسخ دادن
   • nassim / آبان ۲۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۱۳ ق.ظ

    نمیدونم چطور مولفه افقی زلزله رو وارد کنم.اگر body force بگیرم کل جسم رو میگیره در حالی که من فقط سطح bedrock رو میخوام.
    همچنین اگه از ابتدا descrit rigid بگیرم جرم رو به صورت متمرکز به یک نقطه وارد میکنه که این مدنظرم نیس و اگرم مثل مثال ذکر شده بگیرم در قسمت تحلیل ارور میده

    پاسخ دادن
    • Babak / آبان ۲۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۹:۱۰ ق.ظ

     یک پایه برای سازه ایجاد کنید و شتاب را بصورت شرایط مرزی acceleration به پایه وارد کنید.

    • nassim / آبان ۲۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۴۲ ق.ظ

     خیلی لطف کردین.اگر راجع به صلبیت هم توضیحی بدین ممنون میشم.چون مثل مثال ذکر شده وقتی کار میکنم ارور میده.

    • Babak / آبان ۲۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۲۲ ق.ظ

     چه مشکلی دارید دقیقاً؟

    • nassim / آذر ۴, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱:۲۸ ب.ظ

     سلام.وقتی دو جسم deformable رو در intertaction به صلب تبدیل میکنم.اگه در step,dynamic explicit انتخاب کنم در ران ارور میده و اگه dynamic emplicit انتخاب کنم اون جابه جایی رفت و برگشتی تحت زلزله رو نمیده.بار زلزله رو به صورت شرایط مرزی شتاب هم وارد کردم ولی باز جواب مورد نظر رو نگرفتم.

    • Babak / آذر ۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۴۰ ق.ظ

     اگر تمامی قطعات مدلتان صلب باشند برای استفاده از روش explicit باید مقدار بازه های زمانی را بصورت fix در تحلیل وارد کنید.

  • nassim / آذر ۱۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۶:۴۵ ب.ظ

   سلام.چرا وقتی جسم رو صلب در نظر میگیرم با وقتی که صلب نیس تحت یک زلزله یکسان جواب مشابه میدن توو جابه جایی؟

   پاسخ دادن
   • Babak / آذر ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۱۸ ق.ظ

    آیا این جسم در حالتی که صلب نبوده است دچار تغییر شکل (deformation) می شود؟ اگر دفورمیشنی وجود نداشته باشد این منطقی است که دو جواب یکسان باشند.

    پاسخ دادن
   • nassim / آذر ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۴۷ ق.ظ

    جوابی که در هر دو حالت صلب و الاستیک در جابه جایی گرفتم همون input motion در سایموسیگناله مثل اینکه جسم هیچ پاسخی نداشته.میشه به ایمیلتون کارمو بفرستم؟

    پاسخ دادن
    • Babak / آذر ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۲ ق.ظ

     خیلی متوجه منظورتان نمی شوم. می توانید کارتان را برایم بفرستید؟

 • علی / آبان ۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۲۱ ق.ظ

  با سلام و تشکر از مطالب مفیدی که در این سایت قرار داده اید.
  خواهشا اگر میشود، مطالب رو به صورت pdf هم قرار دهید.

  پاسخ دادن
 • مریم / مهر ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۹:۰۵ ب.ظ

  با سلام و تشکر فراوان به نظرتون این مدل رو با کمی تغییر میشه به عنوان مدلی که آب روی جسم ثابت تاثیر میذاره در نظر گرفت به این صورت که آب با دبی یا سرعت مشخص بر روس صفحه ثابت بریزه و نیرو اعمال شه ؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۳ ق.ظ

   خیلی شباهتی میان این دو مدل نمی بینم. کار با سیالات کمی پیچیده تر از اینها ست.

   پاسخ دادن
 • shahrzad / شهریور ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۲:۳۱ ب.ظ

  سلام، ببخشید یه سوالی داشتم
  من ارتعاشات اجباری تیر یکسرگیردار با delamination رو مدل کردم،از contact normal behavior استفاده کردم،با وجود اینکه contact مساله رو غیر خطی می کنه ولی فرکانسارو می تونم بگیرم!!! به جواب میشه اطمینان کرد؟ بعد از بررسی ارتعاشات اجباری جابجایی وسط تیر برحسب زمان فقط شامل پاسخ خصوصیه یا هم عمومی و خصوصی؟ اگر بخواهیم فقط پاسخ خصوصی رو بگیریم باید دمپینگ تعریف کنیم؟مقدارش چقدر باید باشه؟
  خیلی ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۰۵ ب.ظ

   منظورتان چیست که از contact normal behavior استفاده کرده اید؟ تیر یک سردرگیر مگر با قطعه دیگری در تماس است؟
   در مورد پاسخ خصوصی یا عمومی اطلاعی ندارم.

   پاسخ دادن
   • shahrzad / شهریور ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۶:۰۰ ب.ظ

    بین لایه بالایی و پایینی تورق از قسمت Edit contact property، normal behavior استفاده کردم و یک مقدار سفتی برای ناحیه تماس تعریف کردم تا لایه بالایی و پایینی موقع ارتعاش در هم فرو نروند.

    پاسخ دادن
    • Babak / شهریور ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۲۰ ق.ظ

     در تحلیلهای perturbation فکر نمی کنم کانتکت عمل بکند.

 • omid / شهریور ۱۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۰۹ ب.ظ

  سلام
  ممنون که جواب سوالا رو میدید.
  یه سوال؟
  چجوری میشه در همین مثال به جای اعمال سرعت یا جابه جایی در شرط مرزی برفرض مشخص کنیم که قطعه ی بالایی مقدار 1000 کیلوگرم فشار به سطح وارد کند.مثال بارز آن آزمایشات سختی راکول یا برینل می باشد.
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۰۱ ب.ظ

   برای این کار باید یک کوپلینگ بر روی قطعه ایحاد کنید و نیرو را به صورت متمرکز به گره اصلی آن کوپلینگ وارد کنید.

   پاسخ دادن
   • omid / شهریور ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۶:۴۴ ب.ظ

    میشه دقیق برام توضیح بدید؟
    کوپلینگ رو تو چه بخشی اعمال کنم؟چجوری؟

    پاسخ دادن
    • omid / شهریور ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۶:۵۷ ب.ظ

     وقتی این کارو انجام بدیم وقتی که نیرو به مقدار مشخص برسه عملیات متوقف میشه؟
     روش کار چجوریه؟

    • Babak / شهریور ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۲۹ ق.ظ

     زمان توقف تحلیل با زمانی که در استپ مشخص می کنید مشخص می شود.

 • رضا / شهریور ۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۴:۰۲ ب.ظ

  آقا بابک
  سلام
  بنده می خواهم تحلیل خیز یک صفحه کامپوزیتی دایروی را تحت بار یکنواخت مکانیکی و حرارتی را انجام دهم اثر حرارت را چگونه لحاظ نمایم.
  با سپاس فراوان
  آینده زیبائی داشته باشید

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۴, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۱۷ ق.ظ

   اول تحلیلتان باید couple thermal displacement باشد. همچنین خواص حرارتی متریال را وارد کنید.

   پاسخ دادن
 • Sattar / مرداد ۳۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۶:۰۶ ب.ظ

  salam, man daram etesal be raveshe FSW ro analysis mikonam abzar ke harekate charkheshi darad ro RIGID darnazar gereftam vaghti job ro submit mikonam in error ro mide: A BOUNDARY CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET25 BUT THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL
  har kar mikonam raf nemishe. mohabat mikonid age rahnamayi konid, age lazem bood befarmayid ke file ro ersal konam. tashakor

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۹:۱۶ ق.ظ

   لطفاً فارسی بنویسید.
   شرایط مرزی و بارگذاری را کلاً پاک کنید و از نو تعریف کنید. احتمالاً در مدلتان تغییرات زیادی اعمال کرده اید که باعث شده یکی از نودهای مدلتان گم شود!

   پاسخ دادن
 • سجاد / مرداد ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۶:۵۳ ب.ظ

  با سلام و خسته نباشید بخاطر سایت بسیار خوبتون
  ازتون یه خواهش دارم اگه امکانش هست آموزش اکستروژن مستقیم هم بگذارید. براتون هم ایمیل دادم ممنون میشم اگه جوابمو بدین. خیلی خیلی احتیاجش دارم.
  خیلی ممنون از لطفتون

  پاسخ دادن
 • java677 / مرداد ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۳ ق.ظ

  با سلام .

  از شما به خاطر سایت خیلی خوبتون ممنونم.

  در تحلیل explicit چه زمانی از اینتراکشن kinematical استفاده می کنیم و چه زمانی از penalty?

  با تشکر؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۱۸ ق.ظ

   Select Frictionless if you want Abaqus to assume that surfaces in contact slide freely without friction.

   Select Penalty to use a stiffness (penalty) method that permits some relative motion of the surfaces (an “elastic slip”) when they should be sticking. While the surfaces are sticking (i.e., ), the magnitude of sliding is limited to this elastic slip. Abaqus will continually adjust the magnitude of the penalty constraint to enforce this condition. For more information, see “Stiffness method for imposing frictional constraints in Abaqus/Standard” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User’s Manual, and “Stiffness method for imposing frictional constraints in Abaqus/Explicit” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User’s Manual.

   Select Static-Kinetic Exponential Decay to specify static and kinetic friction coefficients directly. In this model it is assumed that the friction coefficient decays exponentially from the static value to the kinetic value. Alternatively, you can enter test data to fit the exponential model. (This Friction formulation option also allows you to specify elastic slip.) For more information, see “Specifying static and kinetic friction coefficients” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User’s Manual.

   Select Rough to specify an infinite coefficient of friction. For more information, see “Preventing slipping regardless of contact pressure” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User’s Manual.

   Select Lagrange Multiplier (Standard only) to enforce the sticking constraints at an interface between two surfaces using the Lagrange multiplier implementation. With this method there is no relative motion between two closed surfaces until . For more information, see “Lagrange multiplier method for imposing frictional constraints in Abaqus/Standard” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User’s Manual.

   اگر می خواهید ضرایب چداگانه ای برای حالت استاتیک و حرکت تعریف کنید می توانید از kinematic استفاده کنید.

   پاسخ دادن
   • Hadi shahabi / آذر ۲۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۵۹ ق.ظ

    سلام
    در پی لغزش مجبورم که از ضرایب جداگانه برای اصطکاک ایستایی و جنبشی استفاده کنم.
    برای استفاده از روش باید 3 تا ضریب را وارد کنیم
    static coeff
    kinetic coeff
    decay coeff

    دو ضریب اول را از جداول مربوطه برابر 0.5 و 0.3 بدست اوردم اما نمی دانم که ضریب سوم چیست و چگونه بدست می آید ولی هر چی هست به سرعت لغزش بستگی دارد.
    ممنون میشمدر این مورد راهنمایی بفرمایید

    پاسخ دادن
    • Babak / آذر ۲۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۳۸ ق.ظ

     اطلاع ندارم.

 • رضا / مرداد ۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۴:۰۵ ب.ظ

  سلام آقا بابک
  مطالب ارائه شده برام خیلی مفید هستند ،سپاس از لطف شما
  آقای مهندس بنده می خواهم تحلیل فرکانسی یک تیر یکسر گیردار قائم را با در نظر گرفتن اینرسی چرخشی انجام دهم لطفا اگر در این خصوص مطلبی دارید برام ارسال نمائید
  همیشه شاد باشید
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۱۶ ق.ظ

   وقتی تحلیل فرکانسی انجام می دهید اصولاً این نکات خودبخود لحاظ می شوند و نیاز به کار اضافی نیست.

   پاسخ دادن
 • مهدی صابونی / تیر ۳۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱:۱۷ ب.ظ

  سلام داداش گلم روزه و نمازت قبول
  من دارم یک جمجمه که دو متریال داره رو شبیه سازی میکنم
  به مشکل خردم /نمیدونم چطوری ضربه رو برای نرم افزار تعریف کنم یعنی ضربه یک جسم به سر با سرعت دلخاه وزمان صفر چون در یک آن ضربه وارد میشه و اثرش روی متریال جمجمه بررسی بشه
  ازت ممنون
  یه خاهش دارم لطفا به ایمیلم بفرست چون این وب رو تصادفی پیدا کردم و میتونم به راحتی دوباره پیداش کنم

  راستی من انسیس کار کردم و با آباکوس تا حالا کار نکردم

  warforbest@yahoo.com

  پاسخ دادن
 • مهدی صابونی / تیر ۳۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱:۱۳ ب.ظ

  سلام داداش گلم روزه و نمازت قبول
  من دارم یک جمجمه که دو متریال داره رو شبیه سازی میکنم
  به مشکل خردم /نمیدونم چطوری ضربه رو برای نرم افزار تعریف کنم یعنی ضربه یک جسم به سر با سرعت دلخاه وزمان صفر چون در یک آن ضربه وارد میشه و اثرش روی متریال جمجمه بررسی بشه
  ازت ممنون
  یه خاهش دارم لطفا به ایمیلم بفرست چون این وب رو تصادفی پیدا کردم و میتونم به راحتی دوباره پیداش کنم

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۵۳ ب.ظ

   از طریق ایمیل پاسخ دادم.

   پاسخ دادن
 • حامد / خرداد ۴, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۲۷ ب.ظ

  عالی و لذت بخش بود ممنون

  پاسخ دادن
 • homayon / اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۴۷ ب.ظ

  ایمیلم
  homi.daniya86@yahoo.com

  پاسخ دادن
 • homayon / اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۴۶ ب.ظ

  سلام من میخوام شبیه سازی جوش کار کنم برای اتصال یک لوله ایکس
  باید چکار کنم؟؟
  فیلم آموزشی ازش ندارید؟؟
  میشه ایمیلتون داشته باشم مرسی

  پاسخ دادن
 • mohammaddavari / اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۲:۲۹ ب.ظ

  سلام
  راستش 3 تا سوال داشتم که اگه کمکم کنید یه دنیا ممنون میشم
  1-می خواستم بدونم خال جوش را چجوری در اباکوس مدل کنم؟
  2- بارگذاری جند محوره را چجوری اعمال کنم؟
  3- تحلیل خستگی را تحت بار سیکلی به چه نحوی انجام بدم؟
  اگه فایل اموزشی در این ارتباط یا پایان نامه ای واسم میل کنید ممنون میشم
  mohammad_davari66@yahoo.com
  تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۲:۵۲ ب.ظ

   خال جوش معمولا با fastener مدل می شود.
   اگر از چند جهت بارگذاری را انجام دهید بارگذاری چند محوره خواهد بود. منظورتان چیست؟
   برای خستگی از step مخصوص ان fatigue استفاده باید کرد.

   پاسخ دادن
 • سجاد / فروردین ۲۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۲:۵۰ ق.ظ

  سلام خسته نباشید
  مهندس لطف میکنید یه شماره تمای برای من میل کنید من یه مشاوره خصوصی میخوام ازتون بگیرم

  پاسخ دادن
 • مهشید / فروردین ۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۶:۳۸ ب.ظ

  سلام
  برخورد یک پرتابه صلب با یک هدف نرم رو چطور مدل سازی کنم؟

  پاسخ دادن
 • حسین / اسفند ۲۸, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۲:۱۶ ب.ظ

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من روی این مثال خیلی کار کردم که بتونم هر دو جسم تغییر شکل داشته باشه ولی نتونستم می تونید راهنماییم کنید که چطوری می تونم جسم صلب با قابلیت تغییر شکل تعریف کنم میتونید در آموزش مدلسازی برخوردی که گذاشتید تغییر شکل دو جسم رو آموزش بدید
  با تشکر فراوان

  پاسخ دادن
 • حسین / اسفند ۲۷, ۱۳۹۱ در تاریخ ۲:۵۲ ب.ظ

  با سلام من روی این مثال خیلی کار کردم که بتونم هر دو جسم تغییر شکل داشته باشه ولی نتونستم می تونید راهنماییم کنید که چطوری می تونم جسم صلب با قابلیت تغییر شکل تعریف کنم اگه کمکم کنید یک دنیا ممنون میشم
  باتشکر

  پاسخ دادن
 • حسین / اسفند ۲۴, ۱۳۹۱ در تاریخ ۵:۴۲ ب.ظ

  با عرض سلام و تبریک سال نو
  در آموزش مدلسازی برخورد در اباکوس می توان هر دوجسم تغییر شکل داشته باشد
  اگر فایلی که هردو جسم تغییر شکل داشته باشد رو بذارید ممنون میشم
  با تشکر از سایت آموزندتون

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۲۷, ۱۳۹۱ در تاریخ ۹:۳۹ ق.ظ

   سلام
   بله همواره می توان هر دو قطعه را طوری تعریف کرد که تغییر شکل داشته باشند. در همین مثال می توانید جسم صلب را با قابلیت تغییر شکل تعریف کنید و نتایج را ببینید.

   پاسخ دادن
 • یحیی / اسفند ۱۶, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۲:۴۶ ب.ظ

  سلام . بنده قصد تحلیل خستگی دو چرخدنده درگیر را داشتم . اما به علت پیچیده بودن contact ها به شدت سردرگم شدم و نتیجه تحلیل نیز اصلا برخورد را در نظر نمی گرفت . برای تحلیل خستگی چرخدنده های درگیر استفاده از نرم افزار مناسب است !.
  اگر امکان دارد تحلیل cfd پیشرفته را با abaqus آموزش دهید .
  سئوال : خواص پیشرفته مواد را از کج بیابیم .
  سئوال 2 : آیا abaqus2013 از نظر تحلیل سیالاتی با fluent قابل مقایسه است . شما تحیل سیالاتی abaqus را چگونه ارزیابی میکنید .
  با تشکر .

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۲۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۸:۴۲ ق.ظ

   سلام
   برای تحلیل چرخدنده های درگیر شاید بهترین نرم افزار آباکوس باشد ولی برای تحلیل سیالات به هیچ وجه جای fluent را نمی گیرد.

   پاسخ دادن
 • hossein / اسفند ۱۵, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۱:۴۷ ق.ظ

  با تشکر از مطالب مفید مطرح شده
  می خواستم بدونم برای مدل سازی اتصال نقطه جوش تحت بار چگونه باید عمل کنیم.
  پیشاپیش از راهنمایی شما ممنونم

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۱۶, ۱۳۹۱ در تاریخ ۹:۴۳ ق.ظ

   برای مدل کردن نقطه جوش بهترین روش استفاده از fastener است.

   پاسخ دادن
 • شبنم / بهمن ۱۹, ۱۳۹۱ در تاریخ ۹:۳۵ ب.ظ

  سلام.میشه بگید چه جوری ازتوی interaction باید بسترالاستیک تعریف کرد؟

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۲۸, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۱:۳۱ ق.ظ

   سلام
   منظورتان از بستر الاستیک را متوجه نمی شوم. این اصطلاحات عمرانی باید مطابق مفهومشان در نرم افزار مدل شوند.

   پاسخ دادن
 • ali / بهمن ۱۷, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۱:۵۲ ق.ظ

  سلام
  بابت مطالب مفیدتون بسیار سپاسگزارم
  من روی مسئله تحلیل یک تیر تحت خمش سه نقطه ای(اعمال بار نه جابجایی) کار می کنم.
  اجزای مسئله شامل تیر، استوانه صلب اعمال بار، و دو تکیه گاه صلب.
  سوال من اینه که در صورت تعریف تماس بین سطوح اجزا، با اعمال هر مقدار بار، مسئله خطا میده، اگر بخواهیم مسئله فقط
  در یک استپ(عدم تعریف استپ جابجایی اولیه) حل گردد یعنی فقط یک استپ اعمال بار داشته باشیم به چه صورتی می توان
  این مشکل را حل کرد؟
  ممنونم.

  پاسخ دادن
 • مریم / دی ۲۷, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۲:۲۸ ب.ظ

  سلام.با تشکر از سایت خوبتون.یه سوال داشتم.من اگه بخوام از نرم افزار آباکوس در مختصات استوانه ای خروجی تنش های شعاعی و قطاعی بگیرم،چیکار باید بکنم؟ممنون.

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۳۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۰:۴۹ ق.ظ

   سلام
   خلاصه می گویم برای جزئیات به مستندات آباکوس مراجعه کنید.
   در ماژول visualization زیر مجموعه tools ابتدا دستگاه مختصات استوانه ای ایجاد کنید
   سپس در results options در زبانه transformation آن دستگاه مختصات را به مدل اعمال کنید.

   پاسخ دادن
 • داریا / مرداد ۱, ۱۳۹۱ در تاریخ ۳:۱۵ ب.ظ

  سلام

  برای پیش تنیده کردن کابل یا میلگرد چیکار باید کرد؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱, ۱۳۹۱ در تاریخ ۵:۵۸ ب.ظ

   سلام

   در ماژول load از دستور predefined field استفاده کنید تا به مدلتان تنش اولیه بدهید.

   پاسخ دادن
 • یاسر / فروردین ۳۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۸:۱۲ ب.ظ

  BA KAMALE TASHAKOR…

  MA MITUNESTIM BARAYE TAERIFE JESM SOLB AZ MODULE PART>CREATEPART>DISCRETE RIGID ESTEFADE KONIM.VA SEPAS PART>CREAT SHELL FROM SOLID RA EJRA KONIM.BADAN DAR MODULE PROPERTY>SPECIAL>INERTIA BE SOMBE JERM & INERC EKHTESAS BEDIM.

  1)TAFAVOT IN RAVESH BA RAVESH SHOMA CHIYE?

  2) DAR TAHLIL DYNAMIC BARAYE TARIF FURURAFTEGI CHE BAYAD KARD?

  BA KAMALE TASHAKOR…

   

  پاسخ دادن
 • azadehkind / فروردین ۱۹, ۱۳۹۱ در تاریخ ۲:۵۳ ق.ظ

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">از سایت ومطالب خوب و بدون اغراق بینظیرتون ممنون</span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">خیلی دنبال تحلیل برخورد بودم ولی پیدا نکردم آموزش شما حرف نداره</span>

  پاسخ دادن
 • hossein / بهمن ۱۶, ۱۳۹۰ در تاریخ ۳:۰۰ ب.ظ

  vaghean azatun mamnunam

  پاسخ دادن
 • alireza / دی ۱۴, ۱۳۹۰ در تاریخ ۸:۰۱ ب.ظ

  سلام

  من مدل برخورد در حالت دوم رو که شرایط مرزی بر اساس سرعت تنظیم می شد ، مدل کردم اما تغییر شکل حاصل از برخورد خیلی زیاد بود و نمودار هم که برای نقطه مرجع سنبه رسم کردم کاهشی بود اما زیاد حالت سیکلی نداشت به اندازه ای که در شکلهای شما اورده شده است. دلیل خاصی دارد یا من در مرحله ای اشتباه کرده ام ؟ البته کاملا مطابق با مراحل گفته شده عمل کردم و چند بار نیز چک کرده ام.

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۱۷, ۱۳۹۰ در تاریخ ۲:۳۰ ق.ظ

   سلام
   اظهار نظر در مورد کاری که ندیده ام واقعاً مشکل است. ولی فکر می کنم در تعداد دیتایی که در ماژول step برای ذخیره شدن تعیین کرده اید با مدل من اختلاف دارید.

   پاسخ دادن
 • laneban / دی ۱۱, ۱۳۹۰ در تاریخ ۷:۳۱ ق.ظ

  دست شما جوانان عزیز درد نکند انشاالاه در تمام مراحل زندگی موفق باشید

  لانه بان

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۱۳, ۱۳۹۰ در تاریخ ۱۲:۵۴ ب.ظ

   ممنون که ما را هم در گروه جوانان حساب کردید!

   پاسخ دادن
 • reza / دی ۹, ۱۳۹۰ در تاریخ ۱:۲۰ ق.ظ

  با سلام

  واقعا از سایتتون و اطلاعات کامل و قابل درکتون متشکرم.

  امیدوارم همیشه در تمامی موارد زندگیتون مثل اینجا پیشرو و موفق باشید.

  خیلی استفاده کردم و موفق باشید.

  یک سوال ؟؟؟

  من الان یک نفر دیگم ولی تونستم پست ایشون رو ویرایش کنم …

  مشکلش رو حل کنید

  با تشکر

  امید

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۹, ۱۳۹۰ در تاریخ ۱:۲۹ ق.ظ

   ممنون از لطفتان آقا رضا

   پاسخ دادن
 • وحید / آذر ۱۷, ۱۳۹۰ در تاریخ ۷:۰۰ ب.ظ

  سلام ممنون از شما

  یه سوالی داشتم ازتون

  برای پیش تنیده کردن کابل یا میلگرد چیکار باید کرد؟

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۱۸, ۱۳۹۰ در تاریخ ۳:۳۸ ب.ظ

   سلام آقا وحید
   آیا منظورتان از پیش تنیده کردن همان تنشهای پسماند در قطعه است یا مفهوم دیگری مدنظرتان است؟

   پاسخ دادن
   • وحید / آذر ۲۶, ۱۳۹۰ در تاریخ ۳:۴۶ ق.ظ

    منظورم ایجاد نیروی اولیه در میله هست وقتی که یه کابل رو بین دو نقطه بسته میشه میخوام با یه نیروی اولیه که در داخل کابل وجود داره این دو نقطه رو با کابل بکشم البته از

    bolt load

    استفاده کردم ولی در مدل های دو بعدی که از

    wire

    استفاده کرده بودم این (بولت لود)کاربرد نداشت حالا میخواستم ببینم راه دیگه ای هست

    پاسخ دادن
 • ghanbar / آذر ۹, ۱۳۹۰ در تاریخ ۳:۱۸ ب.ظ

  سلام

  دمتون گرم واقعا عالی بود سایتتون

  انشاله خدا عوضتون بده

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۱۱, ۱۳۹۰ در تاریخ ۸:۴۸ ب.ظ

   ممنونم

   پاسخ دادن
 • علی / آبان ۲۶, ۱۳۹۰ در تاریخ ۷:۴۲ ب.ظ

  سلام خسته نباشید

  من روی پایان نامه فوقم کار میکنم که برخورد یه استوانه به یه تیر الومینیومی است که در حین برخورد تیر پاره میشه(تجربی) برای بدست اوردن پارگی یا damage ماده من ductile و احتیاج به تعریف پارامترهایی مثل ductile damage , stress triaxiallity ,….است من نمیدونم این داده ها رو از کجا بدست بیارم تو اباکوس خوب توضیح نداده اگه میشه یه کمک کنید

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۲۶, ۱۳۹۰ در تاریخ ۱۱:۳۵ ب.ظ

   سلام علی آقا

   در مورد اطلاعات متریال آلومینیوم خوشبختانه در مثالهای خود نرم افزار آباکوس دیتاهای خوب و کاملی وجود دارد. متاسفانه تا شنبه دسترسی به abaqus ندارم و گرنه همین الان دیتاها را برایتان می فرستادم. پس تا شنبه منتظر باشید!!

   پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۲۸, ۱۳۹۰ در تاریخ ۸:۵۶ ب.ظ

   سلام

   از documentation نرم افزار abaqus مطلب زیر را که در examples قرار دارد مطالعه بفرمائید.

   2.1.16 Progressive failure analysis of thin-wall aluminum extrusion under quasi-static and dynamic loads

   ضمناً اطلاعات متریال آلومینوم که در این مطلب آورده شده است را در آموزشی جدید قرار داده ام.

   پاسخ دادن