0
0

با عرض سلام 

زمانیکه نیرو به صورت body force اعمال میشود آیا در آنالیز دینامیکی این نیرو هم در کنار نیروی وزن نیروی اینرسی ایجاد میکند؟؟

زمانیکه نیرو به صورت pressure اعمال میشود آیا این نیرو در آنالیز لرزه ای  نیروی اینرسی ایجاد میکند؟؟

من بعد از تعریف damage برای مدلم نمودار نیرو به شدت نسبت به حالت بدون damage خیلی دچار نوسان میشود. با توجه به تجربه ای که دارید آیا این عادی است؟؟

برای گرفتن خروجی برای المان shell میتونم بجای view cut از path استفاده کنم و در طول مسیر خروجی ها رو بده؟؟

 

0
0

نیروی body force می تواند ایجاد اینرسی کند ولی pressure نه.

اگر مقدار نیرو به حدی باشد که موجب خرابی شود این اتفاق منطقی است.

بله برای ترسیم نمودار می توانید از گزینه path استفاده کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید