0
0

با عرض سلام و تشکر فراوان بابت سایت خوب شما

برای شبیه سازی تست کشش، بارگذاری مساله ما به صورتی است که از حدود 495 نیوتن شروع شده پس از طی شدن تقریبا دو سوم اطلاعات ثبت شده، مقدار نیرو به ماکزیمم خود که حدود 6915 نیوتن است می رسد و سپس حالت نزولی به خود گرفته و تا مقدار 4658 نیوتن کاهش می یابد. البته در نزدیکی مقدار ماکزیمم، تغییرات ثبت شده کمی نامنظم بوده و گاهی کمی نزولی شده و مجددا صعودی می شود.

لطفا در رابطه با چگونگی تعریف دامنه برای اعمال این بارگذاری مرا راهنمایی کنید.

با تشکر

attach file
0
0

برای تحلیل amplitude تعریف کنید به این صورت:

0         495

0.66    6951

1         4568

برای تنظیمثبت نتایج در طول تحلیل از تنظیمات field output و history output باید استفاده شود. در این خصوص مطالبی در سایت هست.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید