0
0

با سلام,در آباکوس پی صلب (افزایش سختی)مدل کردم و روی سطح پی اینترکشن دارم.وقتی خروجی شتاب رو و زیر پی رو میبینم با هم اصلا یکی نیستند(اون شتابی کع بعنوان بار اعمال کردم به زیر پی با بالاش یکی نیست).علتش چی میتونه باشه؟

0
0

خیلی متوجه منظورتان از پی صلب نشدم. ولی به هر حال، عواملی مثل میرایی ماده، فاصله میان رو و زیر پی در تغییر یا تاخیر فاز در شتابی که روی پی می بینید موثر است. بعید است میرایی چندانی در مدل وجود داشته باشد مگر اینکه خودتان تعریف کرده باشید ولی تاخیر فاز طبیعی است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید