0
0

با سلام

طبق نمودار ارسالی برای نشان دادن افت انتهایی نمودار(نقطه f) چه اعدادی باید در property وارد شود و با چه ترتیبی؟

 

 

Upload Images
0
0

در درجه اول دقت کنید که مقادیر تنش و کرنش واقعی را در آباکوس وارد کنید. در بخش plastic مقادیر نمودار تا جایی که صعودی هستند باید وارد شود که در این صورت می شود تا تنش استحکام.

بخش انتهایی نمودار را به عنوان خواص damage مدل باید به مدلتان اضافه کنید. در این خصوص در جلد سوم کتاب نوشته بابک رواجی توضیحات کاملتری آورده شده است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید