0
0

با سلام

من در آباکوس یک مقطع مکعبی دارم که دارای حفره ای میباشد و از محل حفره سه استوانه دارای انحنای خاص عبور کرده است (شکل 1). وقتی این سه استوانه را با مقطع مکعبی مرج میکنم در روی یکی از استوانه ها زایده ای اضافه ایجاد میشود و از حالت استوانه خارج شده تقریبا مستطیلی شده و در محل برخورد با پارت مکعبی به جای ایجاد مقطع دایره هندسه ای خاص ایجاد میشود (شکل 2). ایجاد این زایده خاص (شکل 3) و مشکل توضیح داده شده مانع از ایجاد مش بندی میشود. در حالی که وقتی این استوانه مشکل دار حذف میشود دو استوانه دیگر بدون هیچ مشکلی با پارت مکعبی مرج شده و مش بندی میشود (شکل 4). برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

با تشکر

Upload Images
0
0

شکل 4

اضافه کردن تصویر
0
0

بجای مرج کردن تو قطعه را با هم tie کنید تا مش بندی آنها مستقل از هم انجام گیرد.

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید