0
0

باعرض سلام خدمت مهندس رواجی در تحلیل برخورد گلوله وصفحه کامپوزیتی قبل از برخورد گلوله به صفحه ،صفحه تغییر شکل می دهدبه طرف گلوله علت را نمی دانم لطفا کمکم نمایید

0
0

احتمالاً تداخلی در اجزای صفحه کامپوزیتی وجود دارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید