0
0

سلام

آیا از مدل رفتاری همچون موهر کولمب به جای مدل رفتاری دراگر پراگر میتوان برای مدلسازی مصالح سنگی استفاده کرد؟ چون در صورت استفاده از مدل دراگر پراگر با تحلیل xfem همگرایی رخ نمیدهد. ولی با مدل موهر کولمب به همگرایی میتوان رسید.

با تشکر

0
0

برای سنگ مدل موهر کولمب زیاد استفاده می شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید