0
0

سلام خسته نباشید

من میخام یه مخزن استوانه ای بتنی حاوی آب رو با المان های Axisymmetry مدل کنم بعضی از منابع گفتن که بهتره سیال رو با المان اویلری و بتن مخزن رو با المان لاگرانژی مدل کنید و از قید tie برای اندکنش آنها استفاده کردن اما یه عده گفتن که این قید درست نیست. نظرتون رو در مورد المان و قید مناسب برای سیال و مخزن می فرمایید؟؟

ممنون

0
0

مشابه آنچه در این نمونه انجام شده است کار کنید:
http://129.97.46.200:2080/texis/search/hilight2.html/+/exa/ch02s03aex87.html?CDB=v6.14

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید