0
0

سلام استاد
سایش ناشی از حرکت دورانی گلوله در لوله سلاح رو چطوری باید در آباکوس شبیه‌سازی کنم؟

تشکر

0
0

احتمالا باید خواص پلاستیک و damage (خرابی)  را به گلوله بدی و بین سطوح گلوله و سطوح داخلی لوله تماس تعریف کنی تا تنش ناشی از از اصطکاک و فشار ناشی از برخورد بین سطوح تاثیرش را بر گلوله بگذارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید