0
0

با سلام و خسته نباشید

برای تعریف غلطش کامل بدون لغزش بین دو جسم دایروی شرایط اصطکاک و سایر شرایط را چگونه باید تعریف کنیم

با تشکر

0
0

لزومی به تعریف شرایط خاصی فکر نمی کنم باشد. اگر سرعت غلطش زیاد نباشد مشکل خاصی نباید باشد ولی در سرعتهای زیاد طبق تجربه ای که همین اواخر داشته ام امکان ایجاد غلطش کامل بین دو سطح حتی با اعمال شرایط مرزی گوناگون ممکن است وجود نداشته باشد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید