0
0

سلام

برای تعریف شتاب به پایه یک مدل در مدول بارگذاری در آباکوس، وقتی برای بارگذاری amp تعریف میکنم و طیف شتاب زلزله را از طریق spectrum وارد میکنم، در آباکوس استاندارد و explicit دو ارور زیر را میدهد. مشکل تعریف spectrum چیست؟

ارور در آباکوس explicit

THIS KEYWORD IS NOT AVAILABLE IN Abaqus/Explicit

Analysis will be terminated

Analysis Input File Processor exited with an error.

ارور در آباکوس استاندارد

There is no amplitude by the name amp-1

با تشکر

0
0

ببخشید برای وارد کردن بار زلزله این کار را هم انجام دادم؛ بارزلزله که معمولا بصورت تاریخچه شتاب در کف سازه اعمال می شود. تاریخچه شتاب رکوردهاي ثبت شده در نزدیکی سازه می باشد. از مسیر زیر این بارگذاري را وارد کردم:

Load>create boundary condition>name:?>step:?>Category: Mechanical> Types for selected

step: Acceleration/Angular acceleration>continue>” select the base of structure

ولی باز ارور زیر را میدهد مشکل در چیست؟

THIS KEYWORD IS NOT AVAILABLE IN Abaqus/Explicit

Analysis will be terminated

Analysis Input File Processor exited with an error

0
0

چرا از spectrum استفاده کرده اید؟ شتاب زلزله را بصورت جدولی tabular در amplitude وارد کنید.

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید