0
0

سلام دوستان

این خطا چرا اتفاق میوفتد؟

The executable C:\SIMULIA\Abaqus\6.10-1\exec\package.exe aborted with system error code 5. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command “abaqus job=support information=support” to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.

0
0

باید فایلهای dat یا msg یا sta را ببینید شاید توضیحات بیشتری در آنها داده شده باشد.

  • hoomanubis
    داخل این فایلها هیچ توضیح خاصی وجود نداره، خیلی کارم گیره، چیکار باید کنم به نظرتون؟ خیلی سرچ کردم ولی هیچ توضیح خاصی واسش پیدا نکردم. موندم چیکار کنم.
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید