0
0

سلام

با کمال احترام و ادب 3 پرسش از محضرتان دارم ممنون میشم پاسخ دهید:
در یک اتصال تیر به ستون فولادی به چه صورت می توان خروجی های زیر را به صورت نمودار نشان داد:
1-میزان درصد انرژی مستهلک در هر یک از اعضا اتصال
2-میزان چرخش در هر یک از اعضا اتصال
3-میزان سختی در هر یک از اعضا اتصال به خصوص ناحیه چشمه اتصال

در ضمن بنده کتاب مهندس سروش نیا جلد ویژه عمران را مطالعه کردم.
                                                                                                                       سپاس

 

0
0

با استفاده از ابزار display group فقط عضو مورد بررسی را در صفحه نمایش نگه دارید و سایر اجزای مدل را مخفی کنید، سپس خروجی dissipation energy را ببینید. مطمئن نیستم که منظورتان را درست فهمیده باشم.

برای اندازه گیری میزان چرخش باید بصورت دستی عمل کنید و زوایا را به طریقی اندازه بگیرید. خروجی مستقیم برای چنین کاری وجود ندارد.

منظورتان از میزان سختی دقیقاً چیست؟

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید