0
0

سلام و عرض ادب 

عنوان پایان نامه من تحلیل عمر سنبه سوراخکاری در بار گذاری سیکلی میباشد.باتوجه به اینکه امکان تعیین عمر با نرم افزار اباکوس وجود ندارد باید تحلیل خستگی بر اساس بار گذاری سیکلی باشد.با توجه به فصل هیجده کتاب شما، بارگذاری سیکلی برای تعیین خستگی در قطعه ترک دار استفاده شده ایا ما میتوانیم از این روش برای تحلیل خستگی سنبه استفاده کنیم ،ضمنا سنبه ما بدون ترک باید تحلیل شود.

0
0

شیوه ای که در کتاب آورده شده است برای LCF مناسب است و برای خستگی پرچرخه HCF مدلسازی به شیوه اجزای محدود عملاً امکانپذیر نیست.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید