بحث مربوط به برخورد قطعات مختلف با یکدیگر، شکل دهی فلزات، اصطکاک قطعات مجاور و بحث های مشابه در علم مکانیک و صنایع مختلف از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از مهمترین نکات قوت نرم افزار Abaqus توانایی مدل کردن چنین پدیده هایی است. شبیه سازی چنین پدیده هایی در نرم افزار آباکوس با توجه به ماژولی که مخصوص این کار در نرم افزار قرار داده شده است در مقایسه با سایر نرم افزارها بسیار راحت تر قابل انجام است.

جهت آشنایی با توانایی های نرم افزار در این خصوص مثال ساده ای در این فصل در نظر گرفته شده است. مثال مورد نظر همان گونه که در شکل دیده می شود شامل 2 قطعه می شود. قطعه پائینی ثابت و قابل تغییر شکل است و قطعه بالایی صلب و در حال حرکت در نظر گرفته می شود.

این مثال را به 2 صورت استاتیکی و دینامیکی بررسی خواهیم کرد.

به دلیل آنکه بحث مربوط به ترک و شکست در این مثال مطرح نیست میزان تغییر مکان قطعه متحرک 1cm در نظر گرفته می شود، به این معنا که قطعه ثابت دچار 0.5cm تغییر شکل خواهد شد.


Part/Sketch

در ماژول Part و با استفاده از قطعه ثابت را ایجاد کنید. دقت کنید که تمامی اندازه های همان گونه که در فصول پیش نیز تاکید شد بر حست متر در نرم افزار وارد گردد.

مجددا با استفاده از قطعه دوم را ایجاد کنید. برای آنکه در ماژول Assembly و هنگام مونتاژ 2 قطعه در کنار هم دچار مشکل نشوید، مقدار Approximate Size را در حدود 0.4 در هر دو مدل وارد کنید. در این مرحله و علی رغم اینکه نهایتا قطعه متحرک صلب و تغییر شکل ناپذیر در نظر گرفته خواهد شد، تنظیمات Create Part را از حالت Deformable خارج نکنید. برای رسم نیمدایره انتهای سمبه می توانید از Create Arc: Tangent To Adjacent Curve، ، و نهایتا برای حذف خطوط اضافه از دستور Trim، ، استفاده کنید.

حال 2 قطعه دارید که برای انتخاب هر کدام از نوار بالای نرم افزار استفاده می شود.


Property

در ماژول Property یک ماده با مشخصات مکانیکی زیر ایجاد کنید.

Density : 7800 kg/m3

Young’s Module : 200e9 GPa

Poisson’s Ratio : 0.3

Section مربوط به ماده را نیز ایجاد کرده و این Section را به هر دو قطعه به طور جداگانه نسبت دهید.


Assembly

در ماژول Assembly هر دو قطعه را همزمان و از نوع Independent وارد کنید. برای راحتی نمایش دو قطعه عبارت Auto-Offset From Other Instances را به حالت انتخاب درآورده و Ok کنید.

حال باید این دو قطعه در کنار هم به نحوی مونتاژ شوند که شرایط مورد نظر اولیه مساله برقرا باشد. طبق اصول هندسه فضایی موقعیت دو قطعه نسبت به هم در فضا با 3 قید تعریف می شود.

برای برقراری اولین قید از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا و یا از نوار ابزار را انتخاب کنید.

Constraint / Face To Face

سطح بالایی سمبه را به عنوان قطعه متحرک انتخاب کنید. سطح رویی قطعه ثابت را به عنوان قطعه ثابت انتخاب کنید.

با استفاده از Flip طوری تنظیم کنید که فلش ها هم جهت با هم باشندو Ok کنید. فاصله دو سطح از یکدیگر را 0.05m وارد کنید. در صورتی که جابجایی مورد نظر درست نباشد در نمودار درختی و زیر عنوان Assembly می توانید قید ایجاد شده را حذف یا ویرایش کنید. معمولا با مثبت و منفی کردن فاصله و یا Flip می توان به موقعیت مورد نظر دست یافت.

به عنوان قید دوم صفحه های کناری دو قطعه را نسبت به هم مقید می کنیم. مجددا از قید Face To Face استفاده کنید و این بار فاصله میان دو صفحه را 0.04cm وارد کنید. مجددا یادآور می شود که با مثبت و منفی کردن فاصله یا Flip می توانید به موقعیت مورد نظر دست یابید.

به عنوان سومین و آخرین قید فاصله نسبی صفحات مقابل دو قطعه را برابر صفر کنید.

قیدهایی که در ماژول Assembly به مدل اضافه می گردد صرفا در همین ماژول اعتبار دارد و به هیچ عنوان شباهتی به قیدهایی که در ماژول Load ایجاد می گردد ندارد و لذا هیچ تاثیری بر حل مساله نخواهد داشت. به طور مثال فاصله سطوحی که در این قسمت برای نرم افزار تعریف گردید در روند حل مساله ممکن است دچار تغییر گردد.


Step

به عنوان مدل اول یک گام تحلیلی از نوع Static ایجاد کنید.

برای یکی از تکیه گاههای قطعه ثابت Set با نام Base تعریف کنید. History Output مناسب جهت ذخیره کردن عکس العملهای تکیه گاهی قائم برای Base را ایجاد کنید.


Interaction

وارد ماژول Interaction شوید. بسیاری از تنظیمات مسائل پیچیده در این ماژول انجام می شود. در این مساله تنظیمات مربوط به تماس (Contact)، تعریف سمبه به عنوان یک قطعه صلب (Rigid Body) و مشخصات تماس از قبیل درنظر گرفتن یا عدم وجود اصطکاک میان قطعات در این ماژول صورت می گیرد.

در گام اول سمبه را به عنوان یک جسم صلب به نرم افزار معرفی می کنیم. همانطور که می دانید اجسام صلب فقط دارای حرکات انتقالی و دورانی هستند و دچار تغییر شکل نمی شوند. لذا برای اجسام صلب فقط مشخص بودن موقعیت در فضا اهمیت پیدا می کند. از آنجایی که تعریف موقعیت تک تک نقاط قطعه در فضا کاری پرهزینه و غیرضروری می باشد می توان برای جسم یک نقطه مرجع درنظر گرفت و صرفا رفتار و موقعیت آن نقطه مرجع (Reference Point) را دنبال کرد.

روال کار نرم افزار برای مدل کردن قطعات صلب نیز به همین شیوه است. در ابتدا برای جسم صلب یک نقطه به عنوان نقطه مرجع تعریف می گردد و سپس رفتار جسم صلب با کنترل رفتار نقطه مرجع آن صورت می گیرد.

پس اولین کاری که در ماژول Interaction انجام می دهیم ایجاد یک نقطه مرجع برای سمبه است. از نوار ابزار Create Reference Point، ، را اجرا کنید. با توجه به آنکه حرکت دورانی برای سمبه مد نظر نیست لذا تفاوتی نمی کند کدام نقطه به عنوان نقطه مرجع انتخاب گردد. یکی از نقاط روی سمبه را به عنوان نقطه مرجع انتخاب کنید.

جهت معرفی کردن سمبه به عنوان جسم صلب به نرم افزار از نوار ابزار Create Constraint، ، را اجرا کنید. Rigid Body را انتخاب کنید.

Create Constraint / Rigid Body

از پنجره Edit Constraint گزینه Body را انتخاب و Edit کنید. سمبه را در صفحه نمایش انتخاب کنید.

برای نسبت دادن نقطه مرجع به جسم صلب از بخش Reference Point گزینه Edit را انتخاب و در صفحه نمایش RP-1 را انتخاب کنید. حال باید پنجره Edit Constraint شبیه شکل زیر باشد و وضعیت Body و Reference Point به حالت انتخاب شده (Picked) درآمده باشد.

جسم صلب در نرم افزار با دایره های زرد رنگ نشان داده می شود.

همان گونه که گفته کار دیگری که در این ماژول انجام خواهیم داد تعریف ویژگیهای تماس میان دو قطعه است. همانند کاری که در ماژول Property برای تعریف ماده انجام می شود در این ماژول نیز برای تعریف تماس میان قطعات باید عمل مشابهی صورت پذیرد. به این معنی که در ابتدا ویژگیهای تماس همچون وجود اصطکاک یا عدم وجود آن برای نرم افزار تعریف می گردد. سپس این ویژگیها به سطوحی که با هم تماس برقرار می کنند نسبت داده می شود.

از نواور ابزار Create Interaction Property، ، را اجرا کنید.

Create Interaction Property / Contact

در پنجره Edit Contact Property تنظیمات زیر را انجام دهید.

Mechanical / Tangential Behavior / Frictionless

Mechanical / Normal Behavior / Default – Hard Contact

در آخرین مرحله در این ماژول ویژگیهای تماس ایجاد شده را به سطوح در تماس نسبت خواهیم داد. جهت راحت تر شدن کار ابتدا سطوح را به طور جداگانه برای نرم افزار تعریف می کنیم. تعریف سطح شبیه تعریف Set است و در ادامه روند کار با نرم افزار کار را راحت تر خواهد کرد. از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا کنید.

Tools / Surface / Create

نام مناسبی همچون Mandrel برای سطح مورد نظر انتخاب کنید. سطح منحنی سمبه را از صفحه نمایش انتخاب کنید. به منظور انتخاب راحت سطوحی که در معرض دید قرار ندارند روشها مختلفی وجود دارد از جمله دوران شکل و یا غیرفعال کردن Select The Entity Closest To Screen، ، که قبلا در مورد آن توضیح داده شد. روش دیگری که در اینجا معرفی می شود کار با Display Group نرم افزار است. آیکونهای این منو معمولا به طور پیش فرض در بالای صفحه نمایش نرم افزار وجود دارد.

Create Display Group را اجرا کنید. در این پنجره می توانید تنظیمات زیادی جهت نمایش را تغییر و یا ایجاد کنید. در بخش Items عبارت Part Instances را فعال کنید. عبارت Highlight Items In Viewport را به وضعیت انتخاب درآورید. حال قطعه مورد نظر را انتخاب کنید.

با استفاده از عملگرهای منطقی (Boolean Operators) که در پائین این پنجره قرار دارد می توانید عمل مورد نظرتان را روی قطعه انتخاب شده اعمال کنید. به طور مثال در اینجا برای خلوت شدن صفحه نمایش می خواهیم فقط سمبه در صفحه نمایش نشان داده شود. لذا پس از آنکه قطعه سمبه را انتخاب کردید روی عملگر Replace کلیک کنید تا تمام قطعات به غیر از سمبه از صفحه نمایش حذف گردد. حال می توانید به راحتی سطح منحنی سمبه را جهت ایجاد Surface در صفحه نمایش انتخاب کنید.

از نوار ابزار Display Group آیکون Replace All، ، را اجرا کنید تا تمام قطعات دوباره نمایش داده شود. مراحل فوق را مجددا تکرار و این بار سطح رویی قطعه ثابت را با نام Matrice ایجاد کنید.

از نوار ابزار Create Interaction، ، را اجرا کنید. Step روی انتخاب Initial باشد، سپس Surface-To-Surface Contact را انتخاب کنید.

برای انتخاب سطح Master روی Surfaces کلیک کنید تا سطوحی که ایجاد کرده اید نمایش داده شود. Mandrel (سمبه) را انتخاب کنید.

Surface را به عنوان نوع سطح Slave انتخاب کنید. این بار Matrice (سطح رویی قطعه ثابت) را انتخاب کنید.

Continue کنید تا پنجره نهایی تنظیمات Edit Interaction باز شود. تمام تنظیماتی که تا به این مرحله انجام داده اید در این پنجره خلاصه شده است. لذا نیازی به ایجاد تغییر ندارد و Ok کنید.

سطوحی که بینشان برخورد تعریف شده است با مربع های زرد رنگ نمایش داده می شود. به این معنی که اگر این دو سطح به هم برسند برخورد میان ایشان توسط نرم افزار تشخیص داده شده و بینشان نیرو و فشار رد و بدل می شود. در صورتی که به هر دلیل تماسی میان سطوحی غیر از این دو سطح اتفاق افتد نرم افزار در مورد آنها عکس العملی نخواهد داشت و طبیعتا به صورت مجازی ممکن است داخل هم فرو بروند. در این مثال فقط تماس میان دو سطح مزبور برای ما اهمیت دارد. در مدل دینامیک همین مثال در ادامه خواهید دید که روش ساده تری برای تعریف سطوح در تماس نیز وجود دارد.

در این مرحله مجددا کنترل کنید که تعریف تماس در گام Initial صورت گرفته باشد. برای کنترل این مطلب از Interaction Manager استفاده کنید. در صورتی که گام اشتباه باشد با استفاده از Move Left/Right می توانید تعریف برخورد را به Step مطلوب جابجا کنید.


Load

وارد ماژول Load شوید تکیه گاه قطعه ثابت را ایجاد کنید. برای انتخاب 2 لبه قطعه از کلید Shift استفاده کنید.

در این مثال برخلاف مثالهای پیشین که در آنها نیرو به قطعه داده می شد و تغییر مکانها بدست می آمد، جابجایی مطلوب به سمبه داده می شود و نیروی لازم جهت ایجاد چنین جابجایی بدست خواهد آمد. لذا در این مثال جهت ایجاد جابجایی به میزان 0.5cm در سمبه از Create Boundary Condition، ، استفاده می کنیم.

دقت کنید گام تحلیل فعال Step-1 باشد و سپسDisplacement/Rotation را انتخاب کنید.

در این مرحله دقت کنید به دلیل آنکه سمبه به عنوان یک جسم صلب به نرم افزار معرفی شده است و دارای یک نقطه مرجع می باشد، لذا تغییر مکان مورد نظر را به Reference Point اعمال خواهیم کرد و نه به کل جسم. در صفحه نمایش RP-1 را انتخاب کنید.

با توجه به محورهای مختصات صفحه نمایش در جهت مورد نظر حرکت سمبه، جابجایی 0.010m را با علامت صحیح مثبت یا منفی وارد کنید. سایر جابجایی ها را صفر کنید.

در ماژول Load دیگر کاری نداریم، برای محاسبه نیروی لازم جهت حرکت سمبه و ایجاد تغییر شکل در قطعه ثابت به ماژول Step برگردید.


Step

وارد ماژول Step شوید. در ابتدا برای نقطه مرجع سمبه یک Set تعریف کنید. سپس برای این Set یک History Output مناسب برای ذخیره مقادیر نیروی عکس العمل RF تعریف کنید.

 


Mesh

وارد ماژول Mesh شوید. هر دو قطعه را با دانه بندی های مناسب شبکه بندی کنید. دقت کنید علی رغم آنکه سمبه یک قطعه صلب است اما باید شبکه بندی شود.

 


Job/Visualization

در ماژول Job یک Job جدید تعریف و مدل را اجرا کنید. در شکل زیر تنش نهایی ایجاد شده روی قطعه نمایش داده شده است.

طبیعتا هرقدر شبکه بندی ریزتر باشد جواب بهتری بدست خواهد آمد. به کمک Animate: Time History مراحل تغییر شکل را مشاهده کنید. نمودارهای نیروی نقطه مرجع سمبه و عکس العمل تکیه گاه قطعه ثابت را جداگانه رسم کنید.

همانگونه که انتظار می رود نمودار نیروی لازم جهت حرکت سمبه دارای یک شکست می باشد. در واقع قبل از رسید سمبه به ماتریس نیرویی جهت ایجاد حرکت نیاز نیست ولی پس از برقراری تماس به تدریج این نیرو افزایش می یابد.


Step

مجددا مثال فوق را این بار به صورت دینامیک و با درنظر گرفتن سرعت و ضربه مدل خواهیم کرد. نیازی به ایجاد مدل از ابتدا وجود ندارد. تغییرات در مساله از ماژول Step آغاز می شود. لذا به ماژول Step بروید.

یکی از امکانات خوب نرم افزار تهیه کپی از روی یک مدل و ذخیره کردن تمام آنها روی یک فایل است و لذا نیازی به Save چندین فایل وجود ندارد. از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا کنید.

Model / Copy Model / Model-1

نام مناسبی مثل Dynamic برای مدل جدید ایجاد کنید. مدل قبلی با تمام تنظیماتش در مدل جدید به نام Dynamic کپی شده است.

در هر ماژول که کار می کنید دقت کنید که مدل فعال Dynamic باشد. Step Manager را باز کنید.

در مدل قبل یک گام تحلیل از نوع Static تعریف شده بود. در این مساله به جای گام استاتیک می خواهیم از گام Dynamic Explicit استفاده کنیم. از آنجایی که تمام تنظیمات پس از ماژول Step شامل ماژولهای Interaction و Load با توجه به Step مشخص انجام شده است، اگر در این مرحله Step-1 را حذف و مجددا یک Step جدید ایجاد کنید تمام تنظیمات ماژولهای فوق پاک شده و دوباره مجبور به ایجاد مجدد آنها خواهید بود. برای اجتناب از این امر از Replace استفاده می کنیم. Replace را اجرا و Dynamic Explicit را جایگزین Static General کنید. تنظیمات زیر را انجام دهید.

Time Period: 0.002

Nlgeom: On

تنظیمات History/Field Output نیازی به تغییر ندارد.


Interaction

در ماژول Interaction نیازی به ایجاد تغییر وجود ندارد؛ اما همانطور که قبلا اشاره شد در مسائل Explicit راه ساده تری برای تعریف تماس میان سطوح وجود دارد. Interaction Manager را باز کنید.

در اینجا مشابه دستور Replace وجود ندارد؛ لذا Int-1 را حذف کنید و مجددا Interaction دیگری ایجاد کنید.

همانطور که متوجه شده اید علاوه بر انتخابهایی که در مثال قبل وجود داشت مثل Surface-To-Surface در تحلیلهای Explicit گزینه General Contact نیز اضافه شده است. اکیدا توصیه می شود به منظور جلوگیری از هر گونه خطا و همچنین راحت شدن کار از این انتخاب در مسائل Explicit استفاده شود. با انتخاب General Contact نیازی به تعریف جفت های تماسی نیست و هر دو سطحی از هر دو قطعه ای که با هم برخورد کنند تشخیص داده می شود.

در مدل کردن تماس در مسائل دینامیک نکته دیگری نیز وجود دارد. Interaction Property Manager را باز و Intprop-1 را ویرایش کنید.

در مسائل Dynamic Explicit حتما گزینه Allow Separation After Contact باید فعال باشد.


Load

در ماژول Load به جای وارد کردن تغییر مکان سمبه در این مساله سرعت سمبه را وارد خواهیم کرد. Boundary Condition Manager را باز کنید.

BC-2 که مربوط به اعمال تغییر مکان به سمبه بود را حذف کنید و BC جدیدی از نوع Velocity/Angular Velocity ایجاد کنید. مشابه مساله قبل نقطه مرجع سمبه را انتخاب و در جهت عمودی و با در نظر گرفتن علامت مثبت یا منفی درست سرعت 5m/s را اعمال کنید. سایر مولفه های سرعت را صفر کنید.

نیازی به تغییر شبکه مدل وجود ندارد.


Job/Visualization

یک Job جدید ایجاد و مدل را اجرا کنید.

به دلیل ماهیت ضربه ای مساله مورد نظر نیروی بدست آمده برای سمبه حالت توسانی خواهد داشت.

 


Step

132 Thoughts on “Contact Interaction | برخورد و تماس

 1. سلام من فرایند رول 3غلتکی رو مدل کردم بعد از مدتی ورق از روی غلتک پایین بلند میشه و میچسبه ب بالایی
  میشه کمکم کنید؟

 2. سلام
  ممنون از سایت خوبتون
  اگه بخوام هنگام دوران یک سیلندر استوانه ای نیرویی همواره رو به پایین به درون آن اعمال کنم، از کدام دستور باید استفاده کنم؟
  اگر از دستور pressure استفاده کنم،هنگام دوران ناحیه ای که نیرو به آن اعمال می شود نیز دوران می کند و در نتیجه نیرو همواره رو به پایین نخواهد بود.
  لطفا کمک کنید
  با تشکر

 3. سلام، مدل شما خیلی کمک بزرگی برای من بود. من یه مدل شبیه سازی کردم ولی نمیدونم چطوری نمودار نیروی بین دو سطح رو رسم کنم. ممنون میشم کمک کنید.

  • منظورتان از نیروی بین دو سطح چیست؟ در خروجی ها تنش ناشی از برخورد قابل استخراج است ولی تبدیل آن به نیرو احتمالا باید توسط خودتان انجام شود.

 4. سلام
  میخواهم جوش اصطحکاکی مدل کنم
  ورودی های مورد نیاز برای این مدل جمع آوری کردم و شبیه سازی این فرایند بلد نیستم ولی با آبکوس آشنای متوسطی دارم
  اگر یک فیلم،فایل آموزشی و یا یک ران از این مدل در اختیارم باشه مشکلم حل میشه
  لطفا کمکم کنیذ شدیدا زمانم کمه و قسمت آخر پرزمه و استادم به هیچ وجه قبول نمیکنه که این مدل سازی انجام ندم
  تشکر فراوان

 5. سلام
  ميخواهم با جوش اصطكاكي دوتا ورق بهم جوش بدم و هيچ خروجي مد نظرم نيست
  هدفم اينه كه من كار آزمايشي كه انجام داده ام دقيقا مدل كنم وبعد از جوش قطعه آنيل كنم و در مرحله بعد تحت يك شرايط بار گذاري قرار بدم اين ورق را
  مشكلم:نميدونم جوش اصطحكاكي چطوري مدل كنم
  شديدا وقتم كمه
  تر خدا كمك كنيد
  اگر فايل آموزسي يا يك ران از جوش اصطكاكي داريد لطف كنيد و……
  تشكر

  • برای چنین کاری حتما وقت زیادی لازم دارید. در مثالهای مستندات نرم افزار احتمالا موارد مشابهی پیدا می کنید.

 6. سلام،ممنون از سایت خوبتون
  آیا در آباکوس هم میشه مثل کتیا نقشه دو بعدی از اجزا تهیه کرد؟
  اگه نمیشه، چجوری پارت هایی که توی آباکوس کشیدم رو می تونم ببرم توی کتیا؟

 7. با سلام و خسته نباشید
  پروژه ای دارم دقیقا شبیه به همین مسئله که در بالا توضیح دادید با این تفاوت که روی سطح جسم اولی coating ایجاد کردم ….اما نمیدانم در abaqus چگونه این کار را انجام دهم…لطفا مرا راهنمایی کنید.

 8. سلام
  قبلا هم این سوال رو پرسیده بودم ولی جواب نگرفتم. میخوام به یه چرخ deformable سرعت زاویه ای بدم،یه جسم discrete rigid رو به آن Tie کردم و به RP جسم rigid سرعت زاویه ای دادم ولی المانهای چرخ دور خودشون میچرخن و همه با هم دور مرکز نمیچرخن. چون من جسم rigid رو در مرکز چرخ گذاشتم المانهای مرکزی میچرخن ولی قسمت بیرونی چرخ ثابت میمونه،چی کار کنم؟
  نمیتونم چرخ رو rigid بگیرم، چون تغییر شکلهای چرخ رو میخوام به دست بیارم.
  لطفا کمک کنید
  ممنون

  • احتمالا اتصالات اجزای چرخ درست تعریف نشده اند. باید مدل را بررسی کرد تا بتوان نظر دقیق داد.

   • یعنی راه حل درست، همینه؟
    چرخ طراحی شده، چرخ یک گاری است که کلا یک جز است. یعنی یک مدل دو بعدی extrude شده.
    منظورتان از اتصالات چرخ چیست؟

 9. با سلام و عرض ادب و احترام
  من تو نرم افزار میخوام بین المان shell و المان solid3d تماس برقرار کنم و تو warning نرم افزار هشدار زیر میاد میشه بگین چطور باید تماس تعریف کنم که این هشدار نیاد؟

  The node 1137 instance geocell-1 of surface assembly_cp-410-geocell-1 has underlying shell elements with spos and sneg face identifiers. A mismatch in temperature or field variable at this node may yield wrong results.

 10. سلام
  میشه در زمینه دراگر پراگر و اندرکنش آجرها در نرم افزار یه توضیحی بدید؟
  و اینکه اگه اگه بخواییم یه دیوار بنایی رو مدل کنیم در قسمت property باید چطور اعداد مربوط به drugerprager hardening رو داد؟ و اینکه در قسمت اندرکنش بین آجرها باید چه اطلاعاتی داد و هرکدام بر طبق چه روابطی داده می شود؟
  ممنون راهنمایی کنید.

 11. مهدی on ژوئن 7, 2014 at 4:48 ب.ظ said:

  با سلام.چطور می شه جابجایی تعریف کرد و بعد مقدار نیروی لازم برای تغییر شکل قطعه رو بدست آورد.؟در این مثال RF1 رو چطور می شه بدست آورد؟لطفا توضیح بدید.ممنون

 12. سلام
  می خواستم بپرسم در چه شرایطی از adaptivity استفاده می شود؟
  و چه تفاوتی بین Adaptive Mesh Domai در ماژول step و adaptivity در ماژول مش وجود دارد؟
  ممنون

  • شرایط متفاوت است ولی به طور اختصار در مواردی که تغییر شکل زیاد است و المانها شکل اولیه خود را کاملاً از دست می دهند مثل فرآیندهای شکل دهی از ALE adaptive mesh استفاده می شود که در ماژول استپ قرار دارد.
   در مواردی که بخش خاصی از مدل نیاز به دقت بیشتری وجود دارد از ابزار adaptivity استفاده می شود که در ماژول مش قرار دارد.

 13. با سلام
  می خواستم بپرسم مفهوم increment در آباکوس چیه؟
  اگه هنگام حل یک مسئله، increment ها از شماره 1 شروع نشوند و به ترتیب جلو نروند، حل غلطه؟

  • آباکوس تحلیل را گام به گام و با وارد کردن ذره ذره نیرو یا جابجایی به مدل پیش می برد. هر مرحله که بارگذاری را افزایش می دهد یک increment جلو می رود و بنابراین increment همواره صعودی است. در تحلیلهای explicit ممکن است در مانیتور آغاز increment را از یک نشان ندهد ولی در هر صورت صعودی است و تا به حال ندیده ام که طور دیگری باشد.

 14. mohammad on می 7, 2014 at 9:18 ب.ظ said:

  سلام
  اگر بخوایم همین برخورد به صورت سقوط آزاد در آب باشه باید چه کرد؟
  با تشکر

  • باید از ماژول cfd نرم افزار و تحلیل اویلری استفاده کنید. خیلی در این زمینه اطلاعاتی ندارم.

 15. حسین شجاعی on آوریل 27, 2014 at 12:06 ب.ظ said:

  با سلام . من می خواهم یک فوم منظم آلومینیوم را مدل نمایم و توانسته ام اطلاعات اولیه را وارد نمایم اما نمی توانم interaction لازم برای سلولها را تعریف نمایم . لطفا بنده را راهنمایی فرمایید . با تشکر

 16. سلام خسته نباشید.
  اگه امکان داره شبیه سازی نوردو آموزش بدید.
  باتشکر

  • در مثالهای مستندات نرم افزار موارد مشابهی وجود دارد. اگر سوال مشخصی داشتید بفرمائید تا پاسخ دهم و یا اینکه در مورد سوالات کلی تر برایم ایمیل بزنید.

 17. با سلام
  یه سوال داشتم:
  می خواستم به یک جسم deformable سرعت زاویه ای بدم، یه جسم analitical rigid کشیدم و در ماژول interaction با استفاده از قید Tie دو شکل را به هم متصل کردم اما هنگام run خطا داد. متنش اینه:
  The slave surface assembly__pickedsurf115 does not exist.
  دلیلش چیه؟

  • قاعدتاً در تعریف سطحها باید اشتباه کرده باشید. کلا هم پیشنهاد می کنم از analitical rigid استفاده نکنید.

   • اگه از analitical rigid استفاده نکنم، پس پیشنهادتون چیه؟ چی کار باید بکنم؟

    • از قطعه deformable استفاده کنید و در ماژول interaction آنرا rigid کنید مشابه روشی در مثالهای سایت آورده شده است.

 18. با سلام
  یه سوال داشتم:
  تفاوت total force با uniform در ماژول load هنگام وارد کردن pressure چیست؟
  با تشکر

  • uniform از جنس فشار است که بصورت یکنواخت روی سطح توزیع می شود. در حالیکه total force از جنس نیرو است که باز هم بصورت یکنواخت روی سطح توزیع می شود.
   Select Uniform to define a pressure that is uniformly distributed over the surface. For this option, the magnitude you provide must be the force per unit area.

   Select Total Force to define a pressure that is uniformly distributed over the surface. For this option, the magnitude you provide must be the total magnitude of the force applied to the surface (instead of force per unit area).

 19. مجتبی صاحبی on ژانویه 18, 2014 at 4:03 ب.ظ said:

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون ،در مدول اینتراکشن در قسمت کانکتور برای مدل کردن فنر و دمپر و اصطکاک مدولی وجود داره (بیسیک و اکسیال)که برای فنر،D نیاز داره از هلپ چیزی نفهمیدم ،ایا Dهمان Kهستش یا مدول الاستیسیته یا چیز دیگه ایه و همچنین برای مدل کردن دمپینگ ،C نیاز داره ،ایا این C همان کیسی هستش یا خود دمپینگه که از روش رایلی بدست میاد اگه براتون ممکنه هر چه سریعتر جواب بدین، ممنون از لطف شما(ممنون میشم اگه شمارتونا واسم اس ام اس کنید واسه گرفتن وقت برای جلسه خصوصی با شما)09132702733

  • آنچه در کانکتور هست مدول الاستیسیته است و نه ضریب فنر. اما آنچه در spring هست همان ضریب فنریت و ضریب دمپینگ فنر است.

 20. سلام.چطور میتونم رو سطح شیب دار یک محور محلی تعریف کنم وبرای set مورد نظرم جابه جایی در راستای این محور محلی رو بدست بیارم؟

  • جناب رواجی من نمی خواهم شرایط مرزیم تغییر کنه و میخواهم شتابی که وارد کردم در همون راستای افق باشه.ولی برای جابه جایی میخوام یه محور محلی تعریف کنم که در راستای محور جدید به من جابه جایی رو بده.امکانش هست؟

   • جناب رواجی با coordinate system وتغییرات در result/option متاسفانه تغییری در جابه جایی set مورد نظرم مشاهده نکردم و همون قبلیه.اگه راهنمایی کنید واقعا ممنون می شم

 21. سلام و خسته نباشید
  می بخشید امکانش هست مدل رو براتون بفرستم اگه تونستید ببینید مشکلش چیه که ارور میده ؟

 22. سلام و خسته نباشید در تعریف اینتراکشن به صورت پنالتی کارکرد گزینه های زیر چیه؟
  use slip-rate depended data
  use contact-pressure-depended data
  و آیا واسه وارد کردن نیروی N در فرمول اصطکاک باید از گزینه 2 استفاده کرد یا باید در مازول لود این نیرو رو وارد کنیم؟

  • تا بحال در مورد این موارد بررسی نکرده ام و این به این معنی است که نیازی به استفاده از آنها و یا تغییر دادن مقادیر پیش فرض آنها ندارید!

 23. سلام
  با تعریف اینتر اکشن به صورت پنالتی و سپس استپ استاتیک پس از ران ارور میده که میزان سعی در گام زیاد و ران متوقف میشه خواهشا راهنمایی کنید مربوط به پایاننامه هست و نیاز ضروری دارم
  error : too many attempts made for this increment
  متشکر

  • این خطا خیلی کلی است و نمی توان بدون بررسی مدل متوجه منشا آن شد.

   • با حذف اینتر اکشن ها دیگه این خطا رو نمیده ولی مدل من وابسته به اینتراکشن هاست یعنی کار من اصطکاکه

    • به نظرتون مشکل از چیه که با حذف اینتراکشن ها ران میشه؟ ولی وقتی اینتراکشن ها هستن ارور میده ویه مطلب دیگه
     تو وارنینگ جمله زیرو زیاد میبینم
     the strain incriment has exceeded fifty times the strain to cause first yeild at 21 point(یا یه پوینت دیگه)
     یا عبارت زیر
     displacement increment for contactct is too big

    • احتمالاً قطعات مدل از ابتدا با هم تداخل دارند.

 24. سلام..وقتتون بخیر…پایان نامه من در مورد بار انفجار بر روی سازه ها است..اما از آنجا که بعد از تحلیل برنامه، مصالح پل تسلیم میشود اجرای برنامه متوقف میشود و error میدهد…….آیا گزینه ای در تعریف مصالح و یا روش تحلیل وجود دارد که برنامه بعد از تسلیم خطا ندهد و تغییر مکان نقطه تسلیم را بگیرم؟

  • این بستگی به این دارد که میزان تغییر شکل تا چه حد باشد. اگر باعث تغییر شکل زیاد در المان شود، باید با استفاده از تکنیکهای مش تطبیقی مشکل را برطرف کنید. اگر میزان تنش خیلی زیاد است با تعریف damage می توانید المان را حذف کنید.

 25. با سلام.من میخوام دوتا جسم صلب که بین انها اصطکاک هست و تحت بار زلزله قرار دارد مدل کنم.برای بارگذاری دچار مشکل شدم.اگر کمک کنید ممنون میشم

   • نمیدونم چطور مولفه افقی زلزله رو وارد کنم.اگر body force بگیرم کل جسم رو میگیره در حالی که من فقط سطح bedrock رو میخوام.
    همچنین اگه از ابتدا descrit rigid بگیرم جرم رو به صورت متمرکز به یک نقطه وارد میکنه که این مدنظرم نیس و اگرم مثل مثال ذکر شده بگیرم در قسمت تحلیل ارور میده

    • یک پایه برای سازه ایجاد کنید و شتاب را بصورت شرایط مرزی acceleration به پایه وارد کنید.

    • خیلی لطف کردین.اگر راجع به صلبیت هم توضیحی بدین ممنون میشم.چون مثل مثال ذکر شده وقتی کار میکنم ارور میده.

    • چه مشکلی دارید دقیقاً؟

    • سلام.وقتی دو جسم deformable رو در intertaction به صلب تبدیل میکنم.اگه در step,dynamic explicit انتخاب کنم در ران ارور میده و اگه dynamic emplicit انتخاب کنم اون جابه جایی رفت و برگشتی تحت زلزله رو نمیده.بار زلزله رو به صورت شرایط مرزی شتاب هم وارد کردم ولی باز جواب مورد نظر رو نگرفتم.

    • اگر تمامی قطعات مدلتان صلب باشند برای استفاده از روش explicit باید مقدار بازه های زمانی را بصورت fix در تحلیل وارد کنید.

  • سلام.چرا وقتی جسم رو صلب در نظر میگیرم با وقتی که صلب نیس تحت یک زلزله یکسان جواب مشابه میدن توو جابه جایی؟

   • آیا این جسم در حالتی که صلب نبوده است دچار تغییر شکل (deformation) می شود؟ اگر دفورمیشنی وجود نداشته باشد این منطقی است که دو جواب یکسان باشند.

   • جوابی که در هر دو حالت صلب و الاستیک در جابه جایی گرفتم همون input motion در سایموسیگناله مثل اینکه جسم هیچ پاسخی نداشته.میشه به ایمیلتون کارمو بفرستم؟

 26. با سلام و تشکر از مطالب مفیدی که در این سایت قرار داده اید.
  خواهشا اگر میشود، مطالب رو به صورت pdf هم قرار دهید.

 27. با سلام و تشکر فراوان به نظرتون این مدل رو با کمی تغییر میشه به عنوان مدلی که آب روی جسم ثابت تاثیر میذاره در نظر گرفت به این صورت که آب با دبی یا سرعت مشخص بر روس صفحه ثابت بریزه و نیرو اعمال شه ؟

 28. سلام، ببخشید یه سوالی داشتم
  من ارتعاشات اجباری تیر یکسرگیردار با delamination رو مدل کردم،از contact normal behavior استفاده کردم،با وجود اینکه contact مساله رو غیر خطی می کنه ولی فرکانسارو می تونم بگیرم!!! به جواب میشه اطمینان کرد؟ بعد از بررسی ارتعاشات اجباری جابجایی وسط تیر برحسب زمان فقط شامل پاسخ خصوصیه یا هم عمومی و خصوصی؟ اگر بخواهیم فقط پاسخ خصوصی رو بگیریم باید دمپینگ تعریف کنیم؟مقدارش چقدر باید باشه؟
  خیلی ممنون

  • منظورتان چیست که از contact normal behavior استفاده کرده اید؟ تیر یک سردرگیر مگر با قطعه دیگری در تماس است؟
   در مورد پاسخ خصوصی یا عمومی اطلاعی ندارم.

   • بین لایه بالایی و پایینی تورق از قسمت Edit contact property، normal behavior استفاده کردم و یک مقدار سفتی برای ناحیه تماس تعریف کردم تا لایه بالایی و پایینی موقع ارتعاش در هم فرو نروند.

 29. سلام
  ممنون که جواب سوالا رو میدید.
  یه سوال؟
  چجوری میشه در همین مثال به جای اعمال سرعت یا جابه جایی در شرط مرزی برفرض مشخص کنیم که قطعه ی بالایی مقدار 1000 کیلوگرم فشار به سطح وارد کند.مثال بارز آن آزمایشات سختی راکول یا برینل می باشد.
  ممنون

 30. آقا بابك
  سلام
  بنده مي خواهم تحليل خيز يك صفحه كامپوزيتي دايروي را تحت بار يكنواخت مكانيكي و حرارتي را انجام دهم اثر حرارت را چگونه لحاظ نمايم.
  با سپاس فراوان
  آينده زيبائي داشته باشيد

 31. salam, man daram etesal be raveshe FSW ro analysis mikonam abzar ke harekate charkheshi darad ro RIGID darnazar gereftam vaghti job ro submit mikonam in error ro mide: A BOUNDARY CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET25 BUT THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL
  har kar mikonam raf nemishe. mohabat mikonid age rahnamayi konid, age lazem bood befarmayid ke file ro ersal konam. tashakor

  • لطفاً فارسی بنویسید.
   شرایط مرزی و بارگذاری را کلاً پاک کنید و از نو تعریف کنید. احتمالاً در مدلتان تغییرات زیادی اعمال کرده اید که باعث شده یکی از نودهای مدلتان گم شود!

 32. با سلام و خسته نباشید بخاطر سایت بسیار خوبتون
  ازتون یه خواهش دارم اگه امکانش هست آموزش اکستروژن مستقیم هم بگذارید. براتون هم ایمیل دادم ممنون میشم اگه جوابمو بدین. خیلی خیلی احتیاجش دارم.
  خیلی ممنون از لطفتون

 33. با سلام .

  از شما به خاطر سایت خیلی خوبتون ممنونم.

  در تحلیل explicit چه زمانی از اینتراکشن kinematical استفاده می کنیم و چه زمانی از penalty?

  با تشکر؟

  • Select Frictionless if you want Abaqus to assume that surfaces in contact slide freely without friction.

   Select Penalty to use a stiffness (penalty) method that permits some relative motion of the surfaces (an “elastic slip”) when they should be sticking. While the surfaces are sticking (i.e., ), the magnitude of sliding is limited to this elastic slip. Abaqus will continually adjust the magnitude of the penalty constraint to enforce this condition. For more information, see “Stiffness method for imposing frictional constraints in Abaqus/Standard” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User’s Manual, and “Stiffness method for imposing frictional constraints in Abaqus/Explicit” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User’s Manual.

   Select Static-Kinetic Exponential Decay to specify static and kinetic friction coefficients directly. In this model it is assumed that the friction coefficient decays exponentially from the static value to the kinetic value. Alternatively, you can enter test data to fit the exponential model. (This Friction formulation option also allows you to specify elastic slip.) For more information, see “Specifying static and kinetic friction coefficients” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User’s Manual.

   Select Rough to specify an infinite coefficient of friction. For more information, see “Preventing slipping regardless of contact pressure” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User’s Manual.

   Select Lagrange Multiplier (Standard only) to enforce the sticking constraints at an interface between two surfaces using the Lagrange multiplier implementation. With this method there is no relative motion between two closed surfaces until . For more information, see “Lagrange multiplier method for imposing frictional constraints in Abaqus/Standard” in “Frictional behavior,” Section 35.1.5 of the Abaqus Analysis User’s Manual.

   اگر می خواهید ضرایب چداگانه ای برای حالت استاتیک و حرکت تعریف کنید می توانید از kinematic استفاده کنید.

 34. سلام آقا بابك
  مطالب ارائه شده برام خيلي مفيد هستند ،سپاس از لطف شما
  آقاي مهندس بنده مي خواهم تحليل فركانسي يك تير يكسر گيردار قائم را با در نظر گرفتن اينرسي چرخشي انجام دهم لطفا اگر در اين خصوص مطلبي داريد برام ارسال نمائيد
  هميشه شاد باشيد
  با تشكر

  • وقتی تحلیل فرکانسی انجام می دهید اصولاً این نکات خودبخود لحاظ می شوند و نیاز به کار اضافی نیست.

 35. مهدی صابونی on جولای 22, 2013 at 1:17 ب.ظ said:

  سلام داداش گلم روزه و نمازت قبول
  من دارم یک جمجمه که دو متریال داره رو شبیه سازی میکنم
  به مشکل خردم /نمیدونم چطوری ضربه رو برای نرم افزار تعریف کنم یعنی ضربه یک جسم به سر با سرعت دلخاه وزمان صفر چون در یک آن ضربه وارد میشه و اثرش روی متریال جمجمه بررسی بشه
  ازت ممنون
  یه خاهش دارم لطفا به ایمیلم بفرست چون این وب رو تصادفی پیدا کردم و میتونم به راحتی دوباره پیداش کنم

  راستی من انسیس کار کردم و با آباکوس تا حالا کار نکردم

  warforbest@yahoo.com

 36. مهدی صابونی on جولای 22, 2013 at 1:13 ب.ظ said:

  سلام داداش گلم روزه و نمازت قبول
  من دارم یک جمجمه که دو متریال داره رو شبیه سازی میکنم
  به مشکل خردم /نمیدونم چطوری ضربه رو برای نرم افزار تعریف کنم یعنی ضربه یک جسم به سر با سرعت دلخاه وزمان صفر چون در یک آن ضربه وارد میشه و اثرش روی متریال جمجمه بررسی بشه
  ازت ممنون
  یه خاهش دارم لطفا به ایمیلم بفرست چون این وب رو تصادفی پیدا کردم و میتونم به راحتی دوباره پیداش کنم

 37. حامد on می 25, 2013 at 7:27 ب.ظ said:

  عالی و لذت بخش بود ممنون

 38. homayon on می 21, 2013 at 8:46 ب.ظ said:

  سلام من میخوام شبیه سازی جوش کار کنم برای اتصال یک لوله ایکس
  باید چکار کنم؟؟
  فیلم آموزشی ازش ندارید؟؟
  میشه ایمیلتون داشته باشم مرسی

 39. mohammaddavari on می 2, 2013 at 12:29 ب.ظ said:

  سلام
  راستش 3 تا سوال داشتم که اگه کمکم کنید یه دنیا ممنون میشم
  1-می خواستم بدونم خال جوش را چجوری در اباکوس مدل کنم؟
  2- بارگذاری جند محوره را چجوری اعمال کنم؟
  3- تحلیل خستگی را تحت بار سیکلی به چه نحوی انجام بدم؟
  اگه فایل اموزشی در این ارتباط یا پایان نامه ای واسم میل کنید ممنون میشم
  mohammad_davari66@yahoo.com
  تشکر

  • خال جوش معمولا با fastener مدل می شود.
   اگر از چند جهت بارگذاری را انجام دهید بارگذاری چند محوره خواهد بود. منظورتان چیست؟
   برای خستگی از step مخصوص ان fatigue استفاده باید کرد.

 40. سلام خسته نباشید
  مهندس لطف میکنید یه شماره تمای برای من میل کنید من یه مشاوره خصوصی میخوام ازتون بگیرم

 41. مهشید on مارس 22, 2013 at 6:38 ب.ظ said:

  سلام
  برخورد یک پرتابه صلب با یک هدف نرم رو چطور مدل سازی کنم؟

 42. با عرض سلام و خسته نباشید
  من روی این مثال خیلی کار کردم که بتونم هر دو جسم تغییر شکل داشته باشه ولی نتونستم می تونید راهنماییم کنید که چطوری می تونم جسم صلب با قابلیت تغییر شکل تعریف کنم میتونید در آموزش مدلسازی برخوردی که گذاشتید تغییر شکل دو جسم رو آموزش بدید
  با تشکر فراوان

 43. با سلام من روی این مثال خیلی کار کردم که بتونم هر دو جسم تغییر شکل داشته باشه ولی نتونستم می تونید راهنماییم کنید که چطوری می تونم جسم صلب با قابلیت تغییر شکل تعریف کنم اگه کمکم کنید یک دنیا ممنون میشم
  باتشکر

 44. با عرض سلام و تبریک سال نو
  در آموزش مدلسازی برخورد در اباکوس می توان هر دوجسم تغییر شکل داشته باشد
  اگر فایلی که هردو جسم تغییر شکل داشته باشد رو بذارید ممنون میشم
  با تشکر از سایت آموزندتون

  • سلام
   بله همواره می توان هر دو قطعه را طوری تعریف کرد که تغییر شکل داشته باشند. در همین مثال می توانید جسم صلب را با قابلیت تغییر شکل تعریف کنید و نتایج را ببینید.

 45. سلام . بنده قصد تحلیل خستگی دو چرخدنده درگیر را داشتم . اما به علت پیچیده بودن contact ها به شدت سردرگم شدم و نتیجه تحلیل نیز اصلا برخورد را در نظر نمی گرفت . برای تحلیل خستگی چرخدنده های درگیر استفاده از نرم افزار مناسب است !.
  اگر امکان دارد تحلیل cfd پیشرفته را با abaqus آموزش دهید .
  سئوال : خواص پیشرفته مواد را از کج بیابیم .
  سئوال 2 : آیا abaqus2013 از نظر تحلیل سیالاتی با fluent قابل مقایسه است . شما تحیل سیالاتی abaqus را چگونه ارزیابی میکنید .
  با تشکر .

  • سلام
   برای تحلیل چرخدنده های درگیر شاید بهترین نرم افزار آباکوس باشد ولی برای تحلیل سیالات به هیچ وجه جای fluent را نمی گیرد.

 46. با تشکر از مطالب مفید مطرح شده
  می خواستم بدونم برای مدل سازی اتصال نقطه جوش تحت بار چگونه باید عمل کنیم.
  پیشاپیش از راهنمایی شما ممنونم

 47. سلام.میشه بگید چه جوری ازتوی interaction باید بسترالاستیک تعریف کرد؟

  • سلام
   منظورتان از بستر الاستیک را متوجه نمی شوم. این اصطلاحات عمرانی باید مطابق مفهومشان در نرم افزار مدل شوند.

 48. سلام
  بابت مطالب مفیدتون بسیار سپاسگزارم
  من روی مسئله تحلیل یک تیر تحت خمش سه نقطه ای(اعمال بار نه جابجایی) کار می کنم.
  اجزای مسئله شامل تیر، استوانه صلب اعمال بار، و دو تکیه گاه صلب.
  سوال من اینه که در صورت تعریف تماس بین سطوح اجزا، با اعمال هر مقدار بار، مسئله خطا میده، اگر بخواهیم مسئله فقط
  در یک استپ(عدم تعریف استپ جابجایی اولیه) حل گردد یعنی فقط یک استپ اعمال بار داشته باشیم به چه صورتی می توان
  این مشکل را حل کرد؟
  ممنونم.

 49. سلام.با تشکر از سایت خوبتون.یه سوال داشتم.من اگه بخوام از نرم افزار آباکوس در مختصات استوانه ای خروجی تنش های شعاعی و قطاعی بگیرم،چیکار باید بکنم؟ممنون.

  • سلام
   خلاصه می گویم برای جزئیات به مستندات آباکوس مراجعه کنید.
   در ماژول visualization زیر مجموعه tools ابتدا دستگاه مختصات استوانه ای ایجاد کنید
   سپس در results options در زبانه transformation آن دستگاه مختصات را به مدل اعمال کنید.

 50. داریا on جولای 22, 2012 at 3:15 ب.ظ said:

  سلام

  برای پیش تنیده کردن کابل یا میلگرد چیکار باید کرد؟

 51. BA KAMALE TASHAKOR…

  MA MITUNESTIM BARAYE TAERIFE JESM SOLB AZ MODULE PART>CREATEPART>DISCRETE RIGID ESTEFADE KONIM.VA SEPAS PART>CREAT SHELL FROM SOLID RA EJRA KONIM.BADAN DAR MODULE PROPERTY>SPECIAL>INERTIA BE SOMBE JERM & INERC EKHTESAS BEDIM.

  1)TAFAVOT IN RAVESH BA RAVESH SHOMA CHIYE?

  2) DAR TAHLIL DYNAMIC BARAYE TARIF FURURAFTEGI CHE BAYAD KARD?

  BA KAMALE TASHAKOR…

   

 52. azadehkind on آوریل 7, 2012 at 2:53 ق.ظ said:

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">از سایت ومطالب خوب و بدون اغراق بینظیرتون ممنون</span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">خیلی دنبال تحلیل برخورد بودم ولی پیدا نکردم آموزش شما حرف نداره</span>

 53. vaghean azatun mamnunam

 54. سلام

  من مدل برخورد در حالت دوم رو که شرایط مرزی بر اساس سرعت تنظیم می شد ، مدل کردم اما تغییر شکل حاصل از برخورد خیلی زیاد بود و نمودار هم که برای نقطه مرجع سنبه رسم کردم کاهشی بود اما زیاد حالت سیکلی نداشت به اندازه ای که در شکلهای شما اورده شده است. دلیل خاصی دارد یا من در مرحله ای اشتباه کرده ام ؟ البته کاملا مطابق با مراحل گفته شده عمل کردم و چند بار نیز چک کرده ام.

  • سلام
   اظهار نظر در مورد کاری که ندیده ام واقعاً مشکل است. ولی فکر می کنم در تعداد دیتایی که در ماژول step برای ذخیره شدن تعیین کرده اید با مدل من اختلاف دارید.

 55. دست شما جوانان عزیز درد نکند انشاالاه در تمام مراحل زندگی موفق باشید

  لانه بان

 56. با سلام

  واقعا از سایتتون و اطلاعات کامل و قابل درکتون متشکرم.

  امیدوارم همیشه در تمامی موارد زندگیتون مثل اینجا پیشرو و موفق باشید.

  خیلی استفاده کردم و موفق باشید.

  یک سوال ؟؟؟

  من الان یک نفر دیگم ولی تونستم پست ایشون رو ویرایش کنم …

  مشکلش رو حل کنید

  با تشکر

  امید

 57. سلام ممنون از شما

  یه سوالی داشتم ازتون

  برای پیش تنیده کردن کابل یا میلگرد چیکار باید کرد؟

  • سلام آقا وحید
   آیا منظورتان از پیش تنیده کردن همان تنشهای پسماند در قطعه است یا مفهوم دیگری مدنظرتان است؟

   • منظورم ایجاد نیروی اولیه در میله هست وقتی که یه کابل رو بین دو نقطه بسته میشه میخوام با یه نیروی اولیه که در داخل کابل وجود داره این دو نقطه رو با کابل بکشم البته از

    bolt load

    استفاده کردم ولی در مدل های دو بعدی که از

    wire

    استفاده کرده بودم این (بولت لود)کاربرد نداشت حالا میخواستم ببینم راه دیگه ای هست

 58. سلام

  دمتون گرم واقعا عالی بود سایتتون

  انشاله خدا عوضتون بده

 59. سلام خسته نباشید

  من روی پایان نامه فوقم کار میکنم که برخورد یه استوانه به یه تیر الومینیومی است که در حین برخورد تیر پاره میشه(تجربی) برای بدست اوردن پارگی یا damage ماده من ductile و احتیاج به تعریف پارامترهایی مثل ductile damage , stress triaxiallity ,….است من نمیدونم این داده ها رو از کجا بدست بیارم تو اباکوس خوب توضیح نداده اگه میشه یه کمک کنید

  • سلام علی آقا

   در مورد اطلاعات متریال آلومینیوم خوشبختانه در مثالهای خود نرم افزار آباکوس دیتاهای خوب و کاملی وجود دارد. متاسفانه تا شنبه دسترسی به abaqus ندارم و گرنه همین الان دیتاها را برایتان می فرستادم. پس تا شنبه منتظر باشید!!

  • سلام

   از documentation نرم افزار abaqus مطلب زیر را که در examples قرار دارد مطالعه بفرمائید.

   2.1.16 Progressive failure analysis of thin-wall aluminum extrusion under quasi-static and dynamic loads

   ضمناً اطلاعات متریال آلومینوم که در این مطلب آورده شده است را در آموزشی جدید قرار داده ام.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation