0
0

چرا در روش xfem برای محاسبه ضریب شدت تنش ، در قسمت مش وقتی نوع المان را quadraticانتخاب میکنیم، خطا می دهد ؟(مدل سازی من سه بعدی و وقتی نوغ المان رو linear میگذرام جواب میده اما من میخوام quadratic باشه)
لطفا راهنمایی بفرمایید؟

0
0

احتمالاً از محدودیتهای نرم افزار است و کاری برای آن نمی شود کرد تا زمانی که در ورژنهای جدیدتر چنین قابلیتی اضافه شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید