0
0

استاد  تحلیل sequential  در آباکوس برای چیه ؟کمانش هم جز همین هاست؟

با تشکر

0
0

منظورتان از تحلیل sequential چیست؟ کجا چنین اصطلاحی را دیده اید؟

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید