0
0

با سلام

جناب آقای مهندس، من بیش از دو ماه است که مشغول مدل سازی تیر یک سر آزاد با مقطع کاهش یافته (RBS) متصل به ستون تحت بار چرخه ای در ابتدای تیر از روی چند مقاله خارجی و پایان نامه های مر بوط به سال های قبل می باشم ، مشکلی که دارم این است که نمودارهای بار- تغییر مکان که بدست می آورم نزدیک به نتایج مقالات است ولی کرنش PEEQ در ناحیه مقطع کاهش یافته از حداکثر کرنش پلاستیک خیلی بیشتر می شود یعنی بیش از 2 برابر، در مقالات هم اطلاعات کافی از ورودی نرم افزار وجود ندارد ولی گفته می شود PEEQ نباید از حداکثر کرنش پلاستیک فراتر برود.

خواهش می کنم در حد امکان راهنمایی بفرمایید.

فایل مدل را ضمیمه می کنم.

با تشکر و احترام

attach file
0
0

این مورد به احتمال زیاد مربوط می شود به برونیابی که آباکوس برای نمایش خروجی ها انجام می دهد. تنظیمات نمایش contour را روی حالت quilt قرار دهید بهتر می شود ولی برای مقادیر دقیقتر از query برای خواندن مقدار دقیق کرنش استفاده کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید