0
0

با سلام

جناب آقای مهندس در رابطه با سوال مدل سازی با المان solid منظور من تیر I شکل بود که با المان solid تحلیل انجام نمی شود و برنامه ایرادات یاد شده را میگیرد ولی همان تیر با المان shell تحلیل می شود.(یک تیر یک سر آزاد به طول 3متر و با مقطع نسبتاً بزرگ)

آیا برای جان و بال یک تیر I شکل،اشکالی دارد مدل سازی در حالت solid انجام شود سپس خواص shell را به آن اختصاص دهیم؟

با تشکر از زحمات شما

0
0

به مدل solid نمی توانید خواص shell بدهید. ایراد کارتان از جای دیگری باید باشد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید