0
0

با سلام یه شکاف که درونش گلوله هایی از جنس سرامیک است مدل کردم که شکاف دارایی بازشدگی خاصی است با اعمال یه فشار زیاد روی شکاف و با داشتن خاصیت پلاستیک گلوله ها انتظار میرود باز شدگی شکاف کاهش یابد میخواستم بدونم باید interaction را بین شکاف و گلوله ها چی تعریف کنم

0
0

به احتمال زیاد hard contact

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید