0
0

سلام، من یه مدل دوبعدی چرخ و ریل رو توی آباکوس مدل کردم که ریل به صورت wire مدل شده و در قسمتی از اون رو یه ناهمواری کوچک قرار دادم ، می خواستم ببینم چنین مسئله ای رو باید با dynamic implicit حل کنم یا explicit ، زمانی که با implicit حل می کنم چرا با تغییر maximum increment size جوابام تغییر می کنه.(خروجی شتاب عرضی ریل است).

0
0

از expllicit باید استفاده کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید