0
0

با سلام و دردود فراوان

در شبیه سازی یک مساله تست کشش ورق آلومینیومی با استفاده از اطلاعات نیرو و تغییرطول بدست آمده از تست واقعی، با خطایی به صورت زیر روبرو شده ام:

THE INDEPENDENT VARIABLES MUST BE ARRANGED IN ASCENDING ORDER

لطفا برای پیدا کردن دلیل این خطا و روش رفع آن مرا راهنمایی کنید

ممنون

0
0

مقادیر مربوط به خواص پلاستیک ماده باید به ترتیب صعودی وارد شده باشند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید