0
0

با سلام

من یک قوسی در آباکوس به صورت سه بعدی مدل کرده ام که در نصف عمق این قوس و در نف طول این قوس دارای ترک اولیه هستم. با XFEM میخواهم گسترش این ترک در عمق و طول را ببینم و همچنین شروع و رشد ترک های جدید را. وقتی نصف عمق قوس را به عنوان DOMAIN تعریف میکنم گسترش ترک به یک صورت است و وقتی کل قوس را به عنوان DOMAIN تعریف میکنم گسترش ترک به گونه ی دیگر است. الف) انتخاب DOMAIN باید بر چه اساسی باشد؟ گسترش ترک بر اساس انتخاب کدام DOMAIN قابل اعتماد است؟ ب) همچنین در این مدل من هم بار وزن دارم هم بار زنده. وقتی مدل تحت این دو بار قرار میگیرد ترک در استپ و INCREMENT آخر گسترش  یافته است ولی مشکل دیگر اینجاست که وقتی INCREMENT و استپ را به شماره صفر یعنی به زمان بار زنده صفر و وزن صفر تغییر میدهم برخی قسمت های ترک تحت بار صفر گسترش یافته است در حالی که نباید اینگونه باشد این مشکل چگونه توجیه میشود؟ پ)از کجا باید بفهمم مدل دارای ترک XFEM با تعریف متریال پلاستیک وارد فاز پلاستیک شده است؟ با چه پارامتری میتوان فهمید؟

با تشکر

0
0

اگر ترک به مرز domain نرسد نباید چنین تفاوتی دیده شود. معیار برای تعریف دومین کم کردن حجم محاسبات تا جای ممکن است.

نوع تحلیلتان چیست؟ استاتیکی یا دینامیکی؟ وزن را چگونه به مدل وارد کرده اید؟

برای مشاهده کرنش پلاستیک خروجی PEEQ را ببینید.

  • zhr
    • zhr
    • 2 سال قبل
    با تشکر از پاسخ شما. تحلیل استاتیکی (static general) است آنالیز push down انجام میدهم بار زنده (pressure) که به صورت قائم اعمال شده را از طریق amp زیاد میکنم تا گسترش ترک را ببینم. وزن را با اعمال چگالی و از طریق gravity به مدل اعمال کرده ام.
0
0

با تشکر از پاسخ شما. تحلیل استاتیکی (static general) است آنالیز push down انجام میدهم بار زنده (pressure) که به صورت قائم اعمال شده را از طریق amp زیاد میکنم تا گسترش ترک را ببینم. وزن را با اعمال چگالی و از طریق gravity به مدل اعمال کرده ام.

0
0

من تصاویر سه حالت دومین انتخابی (کل قوس، نصف قوس، یک سوم قوس) و گسترش ترک متفاوت را برای شما ضمیمه کردم. ولقعا متوجه نمیشوم چرا با تغییر دومین انتخابی چرا گسترش ترک متفاوت میشود؟ در حالت دومین کل قوس و دومین یک سوم قوس ترک به مرز دومین نرسیده ولی باز گسترش ترک و ایجاد ترک جدید متفاوت می باشد. به نظر شما مشکل از کجاست؟

اضافه کردن تصویر
0
0

 تصویر مربوط به گسترش ترک در اولین و آخرین استپ و آخرین increment ضمیمه شده است. چرا تحت تنش صفر ترک گسترش یافته و ترک جدید ایجاد شده است؟

اضافه کردن تصویر
0
0

 آخرین سوالی که در زمینه ترک خوردگی داشتم این است که وقتی مدل ران گرفته میشود ترک های اولیه گسترش می یابد و ترک های جدید ایجاد میشوند که در قسمت statusxfem نشان داده میشوند ولی یک سری خطوط در انتهای ران ایجاد میشوند که ترک نیستند چون در statusxfem مشخص نمیشوند و همچنین خطوط مش هم نیستند. این خطوط بیانگر چه چیزی هستند؟ دو تصویر زیر برای روشن شدن مطلب ضمیمه شده است.

اضافه کردن تصویر
0
0

من فکر می کنم مدلتان دارای تداخل است یا اینکه بیش از یک پارت را در ماژول اسمبلی وارد کرده اید و احتمالاً چند قطعه روی هم افتاده اند و به نظر یک قطعه می رسد.

نمایش 6 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید