0
0

سلام.

در حل مساله به صورت implicit، اگر در یک step در قسمت displacement مثلا U2=10mm بدهیم و در step بعدی بخواهیم U2 به ندازه 2mm کاهش یابد چگونه باید مقدار جدید را در این step جدید بدهیم؟ در حل explicit چطور؟

دستگاه مختصات global است.

0
0

در مرحله دوم مقدار جابجایی را -2 وارد کنید. شاید هم +8 . باید امتحان کنید ببینید کدامیک درست عمل می کند. در explicit هم تفاوت نمی کند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید