0
0

با سلام و احترام

میخواستم بپرسم دلایلی که باعث ایجاد خطای زیر میشه چی هست؟

***ERROR: *INITIAL CONDITION,TYPE=CONTACT IS ONLY ALLOWED FOR A CONTACT PAIR
           WITH *COHESIVE BEHAVIOR, ELIGIBILITY=SPECIFIED CONTACTS
 LINE IMAGE: ASSEMBLY_CP-20-BRICK-1-LIN-2-1, ASSEMBLY_CP-17-BRICK-1,
             ASSEMBLY_FRONT
 ***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO
          INTERPRET SOME DATA.  SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION

 در تعریف مشخصات اینتراکشنم موارد زیر رو تعریف کردم:

1- tangential behavior

2- normal behavior

3- cohesive behavior

4-damage

5-fractiure criterion

قبلا از همکاری شما کمال تشکر را دارم.

0
0

دقیقا نمی دانم. آیا دستور initial condition را بصورت دستی در کد وارد کرده اید یا خودبخود ایجاد شده است؟
به نظرم مشخصات اینتراکشن را کم کنید و فقط cohesive behavior داشته باشید ببینید مشکل برطرف می شود، سپس سایر خواص را یکی یکی به مدل اضافه کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید