0
0

با سلام و احترام

برای مدل سازی تعداد زیاد پیچ ،معرفی ارتباط سطوح تماس پیچ با قطعات کاری طاقت فرسا است.آیا راه حل ساده ای برای این کار وجود دارد.مثلا آیا می توان سطوح تماس (اینتراکشن) را یک مرتبه معرفی کرد و سپس از آن کپی کرد یا هم زمان همه پیچ ها را با سطوح تماس خود انتخاب کرد؟

با تشکر

0
0

می توانید همه سطوح پیچ را در یک سطح تعریف کنید و تمام سطوح تماس دیگر را در سطحی دیگر و سپس بین این دو سطح کانتکت ایجاد کنید.

0
0

ضمن تشکر از پاسخ های شما

در خصوص اینکه چطور می توانم بطور هم زمان در پنجاه عدد پیچ نیروی پیش تنیدگی ایجاد کنم راهنمایی کنید.

از فرصتی که برای پاسخگویی می گذارید تشکر می کنم.

 

0
0

متاسفانه راهی ندارد. نیروی پیش تنیدگی هر پیچ باید مستقلاً تعریف شود.

نمایش 3 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید