0
0

سلام، 

قرار است یک تیر فلزی تحت بار گذاری سیکلی قرار بگیرد تا در مفصل پلاستیک به حالت تسلیم برسد.

سه تا پرسش مطرح است:

1-چگونه می توان چک کرد که تیر قبل از رسیدن به حد تسلیم در محل مفصل پلاستیک، دچار کمانش موضعی نشده باشد؟

2-روشی به غیر از تحلیل کمانشی و فرکانسی برای اعمال کمانش موضعی که به صورت عیب اولیه به تیر اعمال می شود هست؟

3-برای مدل کردن مهار جانبی در تیر، چگونه باید عمل کرد؟

سپاس از لطف شما

 

0
0

نتایج را باید با مقداری scale بزرگتر مشاهده کنید تا کمانش را ببینید.

بهترین شیوه همین دو راه هستند. توضیحاتی در این خصوص در مطالب سایت نیز آورده شده است.

منظورتان از مهار جانبی را بیشتر بیان کنید. ممکن است استفاده از شرایط مرزی کفایت کند و یا لازم باشد تا قطعات اضافی را نیز مدل کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید