0
0

دکتر رواجی در ادامه پرسش قبل.

این کلمه رو در لینک زیر دیدم

https://www.researchgate.net/post/How_can_I_transfer_analysis_results_to_second_analysis_in_Abaqus

با تشکر از راهنمایی شما

0
0

همانطور که در پست هم اشاره شده است برای چنین کاری نیاز است ابتدا تحلیل حرارتی را انجام دهید و سپس نتایج این تحلیل را به عنوان ورودی تحلیل دوم در predefined field وارد کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید