0
0

با سلام و احترام

برای یک تیر یک سر آزاد سه بعدی که با المان solid مدل شده است در ابتدای تیر تغییر مکان به صورت چرخه ای و انتهای تیر گیردار شد،با معرفی set و سایر تنظیمات نیروی تکیه گاه RF2 دریافت و دیاگرام بار- زمان ترسیم شد ولی زمانی که انتهای همان تیر را در مدل دیگر به یک ستون متصل کردم (با قید tie ) علیرغم همان تنظیمات (برای SF1,RF2,…) مقادیر بر روی دیاگرم صفر می شود. یعنی نمودار منطبق بر محور افقی می شود.

چگونه می توانم در انتهای تیر متصل به ستون مقادیر نیرو و لنگر را برای ترسیم نمودار بدست آورم؟

با تشکر فراوان از زحمات و راهنمایی های شما.

 

0
0

خروجی RF فقط مربوط به تکیه گاه است. با توجه به اینکه در مدل دوم در این ناحیه تکیه گاهی وجود ندارد منطقی است که خروجی صفر باشد.

در این ناحیه می توانید از خروجی nforc یا از ابزار cut view در ماژول visualization استفاده کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید