0
0

سلام

چگونه می توان مدل اتوکد را به نرم افزار آباکوس انتقال داد؟

آیا راهی وجود دارد؟

سپاس

0
0

از مسیر File/ Import/ Part می توانید فرمتی مشترک بین اتوکد و آباکوس پیدا کنید و مدلتان را import کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید