-2
0

سلام

یک قاب فولادی را در اباکوس مدل کردم و سعی در گرفتن خروجی منحنی نیرو و تغییر مکان داشتم که متاسفانه با انتخاب دو گره در ستون،طبق تصویر ارسالی، نیرو در نتایج صفر  ثبت شده است:برای گرفتن نتایج دقیق منحنی  نیرو و تغییر مکان چه باید کرد؟

فایل اباکوس نیز ارسال شده

متشکرم

Upload Images
attach file
0
0

نیرو را در نقطه اعمال بار یا نیرو می توانید به عنوان خروجی بگیرید و نه در همه نقاط.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید