1
0

با سلام برای تحلیل یه قطعه فیلت دار تحت کشش توسط آباکوس باید چیکار کرد من خودم تا مرحله قبل از تعیین بارگذاری رفتم ولی تعیین بارگذاری و مش نتونستم اینم بگو استادم گفته باید حلش کنیم در صورتی که هیچ چیزی از آباکوس نمیدونیم لطفا کمک کنید هر جه سریعتر

باتشکر

Upload Images
0
0

مشابه آنچه در آموزشهای اولیه سایت آمده است اقدام کنید. تفاوت کار شما فقط کمی در هندسه متفاوت است. مطالب ابتدایی سایت را مطالعه کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید