0
0

با سلام و احترام

در مقاله ای که مدلی با آباکوس در آن تحلیل شده است در زیر شکلی نوشته شده است مقادیر کرنش فون میسز، در آباکوس کدام گزینه دقیقا تعریف کرنش فون میسز را می دهد PEEQ یا PEMAG یا PE ویا….. مثلاً PEEQ مفهوم کرنش پلاستیک معادل می دهد ولی نمی دانم کدام آیتم مفهوم کرنش فون میسز می دهد.

سوال دیگر اینکه آیا امکان دارد در یک تحلیل تنش ها مقدار کمی از تنش الاستیک بیشتر شود ولی PEEQ به حد نهایی کرنش پلاستیک برسد و یا فراتر برود.

با تشکر از شما

-3
0

چیزی تحت عنوان کرنش فون میزز وجود ندارد.
نباید چنین چیزی اتفاق بیافتد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید