0
0

با سلام مجدد

من مثال فصل 8 کتاب آباکوس پیشرفته (فصل استفاده از مش تطبیقی) رو طبق گفته های کتاب انجام میدم ولی به ارور زیر برخورد می کنم. علت چیه؟

Time increment required is less than the minimum specified

ممنون

0
0

احتمالاً جایی از کار را اشتباه کرده اید یا خواص متریال را کم و زیاد وارد کرده اید. مثالهایی که در کتاب آورده شده به لحاظ بی مشکل بودن بارها تست شده اند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید