0
0

سلام 

میخاستم بدونم آیا میشه در یک ستون بتن آرمه مثلا وسط ستون (که بتن با المان solid و میلگردها با المان truss مدل شده اند) از خروجی nforce استفاده کرد؟؟

من هر کاری کردم نتونستم در وسط ستون بتن آرمه یک set یا surface تعریف کنم.(برای field output یا history output)چطور میشه این کارو کرد؟؟(با در نظر گرفتن حضور دو ماده مختلف)

اگر گزینه nforce قابل اعمال باشه چه نیروهایی را برای بتن (RF1,RF2,RF3,RM1,RM2,RM3) و چه نیروهایی رو برای ارماتور میده؟؟

خروجی هایی sf و cf برای المان solid قابل تعریف هستند؟؟

با تشکر فراوان

0
0

فکر می کنم امکانپذیر باشد.

تعریف surface وسط جسم خیلی ساده نیست ولی برای تعریف set می توانید نوع آنرا روی node قرار دهید و گره های مورد نظر را از وسط جسم انتخاب کنید.

خروجی nforc باید تمامی 6 خروجی را بدهد. چون این خروجی روی گره تعریف می شود نباید تفاوتی بین بتن و آرماتور وجود داشته باشد.

خروجی های sf و cf برای node تعریف می شود و بنابراین برای المانهای solid نیز در دسترس است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید