0
0

در خصوص نحوه بدست آوردن پارامتر های خسارت پلاستیک بتن(concrete damaged….) برای وارد کردن در نرم افزار آباکوس توضیح می دهید؟

0
0

برای شروع توصیه می کنم از مقادیر آماده ای که در مستندات نرم افزار آباکوس و یا سایر مقالات می توانید استخراج کنید استفاده کنید تا با نحوه کارکرد هر کدام ابتدا کاملا آشنا شوید و سپس می توانید برای کالیبره کردن مدل این مقادیر را تغییر دهید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید