0
0

سلام

با تحت کشش قرار دادن یک ورق فولادی به میزان 5 سانتی متر، قصد رسم نمودار نیرو تغییرمکان را دارم.

در مرحله دوم باید در وسط ورق فولادی سوراخی ایجاد شود و فلز دیگری سوراخ را بپوشاند و نتایج مقایسه گردد.

1) با توجه به ضخامت متفاوت فلزها، برای بدست آوردن نتایج دقیق تر، بهتر است از المان  shell استفاده شود یاsolid?

2) برای پوشاندن سوراخ ذکر شده با فلز دیگر کار خاصی لازم است یا  merge نمودن کافی است؟؟

سپاس

0
0
  1. تفاوتی نمی کند اگر ورق نازک است.
  2. می توانید از merge کردن استفاده کنید و یا راه ساده این است که از partition استفاده شود.
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید