پاسخ داده شده
0
0

سلام
من برای تعریف جوش از دو روش زیر استفاده کردم که هر دو هشدارهای یکسانی میدهد که در پایان متن هشدار رو آوردم.

1- من جوش بین نبشی به ستون مد نظرم بوده. برای این کار سطح خارجی ضلعی از ستون که در تماس با نبشی بوده رو به عنوان سطح master در نظر گرفتم و سطح بیرونی نبشی که به ستون متصل هست رو به عنوان سطح slave در نظر گرفتم و تنظیمات پیش فرض رو هم قبول کردم، که همونطور که گفتم یه سری هشدار به وجود اورده.

2- در روش دوم برای این کار سطح خارجی ضلعی از ستون که در تماس با نبشی بوده رو به عنوان سطح master در نظر گرفتم و نقاط بیرونی نبشی که به ستون متصل هست رو به عنوان Node Region انتخاب کردم که و تنظیمات پیش فرض رو هم قبول کردم، که باز هم یه سری هشدار به وجود اورده.

میشه بفرمایید روش صحیح تر برای جوش کدام هست، و اینکه چطور باید سطوح را انتخاب کنم که به مشکل بر نخورم؟

آیا گزینه یا روش دیگه ای برای تعریف جوش وجود داره؟

هشدارها به صورت زیر ظاهر میشه

For *tie pair (assembly__pickedsurf3611-assembly__pickedsurf3610), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.

OVERCONSTRAINT CHECKS: THERE ARE 23490 BOUNDARY CONDITIONS SPECIFIED IN THIS MODEL. OVERCONSTRAINT CHECKS FOR BOUNDARY CONDITIONS SPECIFIED ON SLAVE NODES OF RIGID BODIES, OF *TIE OPTIONS, OR OF *COUPLING OPTIONS REQUIRE 9 Mb OF MEMORY. IF THIS IS A PROBLEM, PLEASE TURN OFF OVERCONSTRAINT CHECKS USING *CONSTRAINT CONTROLS, NO CHECKS or INCREASE THE MEMORY USED BY THE PRE-PROCESSOR.

Boundary conditions are specified on inactive dof of 3 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeBCInactiveDof.

ممنون از صبر و همکاری شما.

بهترین پاسخ
1
1

هر دو شیوه ای که انجام داده اید صحیح است. پیغامهای warning هم فقط به شما می گویند که چه کار کرده اید و به معنی اشتباه در انجام کار نیستند.

اگر گزینه های تنظیمات tie را فعال و غیرفعال کنید ممکن است بعضی از این هشدارها حذف شوند ولی اهمیتی ندارند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید