1
0

سلام
من در پروژم برای تعریف جوش فقط از قید Tie استفاده کردم و خوشبختانه بدون خطا Completed شد.
البته در قسمت Warning یک سری پیغام وجود داره که فک کنم مربوط به نحوه استفاده از قد Tie هست، که بعد از چند بار تغییرات باز هم از بین نرفت که شامل موارد زیر هست:

For *tie pair (assembly__pickedsurf1616-assembly__pickedsurf1615), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.

OVERCONSTRAINT CHECKS: THERE ARE 10182 BOUNDARY CONDITIONS SPECIFIED IN THIS MODEL. OVERCONSTRAINT CHECKS FOR BOUNDARY CONDITIONS SPECIFIED ON SLAVE NODES OF RIGID BODIES, OF *TIE OPTIONS, OR OF *COUPLING OPTIONS REQUIRE 4 Mb OF MEMORY. IF THIS IS A PROBLEM, PLEASE TURN OFF OVERCONSTRAINT CHECKS USING *CONSTRAINT CONTROLS, NO CHECKS or INCREASE THE MEMORY USED BY THE PRE-PROCESSOR.

1815 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted.

The aspect ratio for 12 elements exceeds 100 to 1. The elements have been identified in element set WarnElemAspectRatio.

ممنون از همراهی و کمک هاتون.

0
0

نیازی نیست اقدامی برا ی رفع هشدارها انجام دهید.

  • Soroush S
    ممنون اما اگه بخوایم رفع بشه چیکار باید کرد؟ اساتید با هشدار نتایج را قبول نمیکنند.
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید