0
0

باسلام 

به حل تحلیلی گسترش ترک در صفحه بی نهایت با ترک مرکزی تحت مود 2 یا مود ترکیبی نیازمندم . لطفا راهنمایی و کمک نمایید

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید