0
0

با سلام

جهت گرفتن نمودار هیسترزیس از یک مدل طبق atc 24 ، ستون های جدول amplitude باید بر چه اساسی پر شود؟

ایا مرجع یا مثالی در این مورد وجود دارد که مراجعه نمایم؟

سپاس

0
0

زمان و میزان جابجایی را از استاندارد بخوانید و در جدول وارد کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید