0
0

روش نمایش فلاکس حرارتی ورودی(اعمال شده در ماژول load)، در ماژول visualization و مشاهده حرکت آن در increment های مختلف به چه صورت است؟

0
0

گزینه های مربوطه را از ODB display options فعال کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید