0
0

با سلام

من یک UMAT دارم که برای معادلات ساختاری مواد هوشمند تعریف شده است. اما نمی توانم در یک مساله شکست از این UMAT استفاده کنم. زیرا که در بخش hestory output  باید المان را به crack تغییر دهم و UMAT این را نمیپذیرد و میگوید تعریف نشده است. البته نرخ رهایش انرژی کرنشی را می توانم تیکش را فعال کنم. اما در خروجی ها دیده نمی شود. ممنون می شوم راهنمایی کنید تا بتوانم نرخ رهایش انرژی کرنشی را بدست آورم. چون از روی آن می توانم ضریب شدت تنش را هم بدست آورم.

با تشکر

0
0

با سابروتین UMAT کار نکرده ام.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید